top of page

Зняття З Квартирної Черги Через Не Оновлення Документів - Є Протиправним! {Консультує PURCEN}


Забезпечення житловою площею військовослужбовців довгі роки є проблемним та зачасту, після звільнення з військової служби, маючи понад 20 років вислуги, особи продовжують перебувати на квартирному обліку при військових частинах і очікувати свою чергу на отримання житла або грошової компенсації взамін неотриманого житла.


При цьому щорічно зі звільнених військовослужбовців житловими комісіями вимагається оновлення документів житлової справи, а саме подання в період з 01 жовтня по 30 грудня кожного року довідки про склад сімʼї, довідки про місце реєстрації тощо (так звані довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7).

Відповідно, якщо особа не провела вказане оновлення документів житлової справи та не представила зазначені вище довідки, не рідко житлова комісія військової частини приймає рішення про зняття такої особи з квартирного обліку з цих підстав.


І. Чи передбачено законодавчо необхідність оновлення документів житлової справи шляхом подачі щороку довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7?


Пунктом 2.20. Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 30.11.2011 № 737 (Далі – Інструкція №737) дійсно було передбачено, що щороку з 1 жовтня до 30 грудня з метою перереєстрації облікових справ військовослужбовці та особи, звільнені з військової служби, повинні надавати до житлових комісій довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7. Житлові комісії військових частин у цей самий строк здійснюють перевірку житлових умов осіб, які перебувають на обліку, а представники житлових комісій уточнюють, а за потреби коригують облікові списки.


У той самий час вказана Інструкції №737 втратила чинність з 31.07.2018.


Відповідно з 2018 року діє Інструкція з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, що затверджена наказом Міністерства оборони України від 31.07.2018 №380.


При цьому чинна Інструкція №380, як і будь-який інший нормативно-правовий акт, не передбачає обов’язку осіб, які перебувають на квартирній черзі після звільнення з військової служби, щороку оновлювати документи житлової справи, подаючи до житлових комісії довідки за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7.


Фактично особа має обов’язок оновити документи житлової справи лише в тому разі, якщо в останньої змінилися обставини, які випливають на реалізацію права перебування на квартирному обліку та отримання житлової площі за рахунок фондів МО України (змінився склад сім’ї, зміни щодо майнових прав тощо).


ІІ. Чи вповноважена житлова комісії прийняти рішення про зняття з квартирного обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, з підстав того, що не проведено щорічне оновлення документів та особа в термін з 01 жовтня по 30 грудня не представила довідко за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7?


По-перше: виходячи з того, що ні Інструкцією від 31.07.2018 №380, ні будь-яким іншим нормативно-правовим актом з 31.07.2018 і по даний час не покладено на особу, яка звільнена з військової служби та залишилася перебувати на квартирному обліку при військовій частині, обов’язок щороку представляти такі документи, то житлова комісія не має повноважень прийняти рішення про зняття особи з квартирного обліку з цих підстав.


По друге:

Статтею 40 ЖК України (назва Кодексу в редакції Закону № 2215-IX від 21.04.2022) визначено вичерпний перелік підстав для зняття особи з обліку таких, що потребують поліпшення житлових умов. Зокрема, ч. 1 ст. 40 ЖК Української РСР визначено, що громадяни перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов до одержання житлового приміщення, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті.

У свою чергу ч. 2 ст. 40 ЖК України визначає, що громадяни знімаються з обліку потребуючих поліпшення житлових умов у випадках:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

1-1) одноразового одержання за їх бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення у встановленому порядку;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) припинення трудових відносин з підприємством, установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, цим Кодексом та іншими актами законодавства Української РСР;

4) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців, заслання або вислання;

5) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для взяття на облік, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.


Відповідно до пункту 30 Порядку № 1081 та пункту 21 Розділу VI Інструкція № 380 зняття військовослужбовців з обліку проводиться у разі:

- поліпшення житлових умов до встановлених норм забезпечення житловою площею громадян у відповідному населеному пункті;

- подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на квартирний облік, включення до списків осіб, що мають право першочергового та позачергового одержання житлових приміщень, або неправомірних дій посадових (службових) осіб при вирішенні питання про прийняття на квартирний облік;

- в інших випадках, передбачених законодавством.


З системного аналізу вимог вище викладених нормативно-правових актів, слід прийти до обґрунтованого висновку, що закон визначає виключний перелік обставин, існування або настання яких наділяє, у тому числі військову частину (житлову комісію військової частини), правом прийняти рішення про виключення (зняття) особи з квартирного обліку потребуючих поліпшення житлових умов.


Вказане є своєрідною соціальною гарантією – запобіжником від зловживань суб’єкта владних повноважень. Прийняття такого рішення поза межами законодавчо встановлених підстав, виходить за межі повноважень відповідного суб’єкта, а тому є протиправним.


Таким чином, така обставина як щорічне не оновлення документів житлової справи, не передбачена серед підстав, які дають право прийняти рішення про зняття особи з квартирного обліку.


ІІІ. Чи мають місце факти, коли житлова комісія приймає рішення про зняття з квартирного обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов, з підстав того, що не проведено щорічне оновлення документів та особа в термін з 01 жовтня по 30 грудня не представила довідко за формами Ф-3, Ф-5, Ф-7?


На практиці нажаль такі випадки існують. При цьому вони характерні для періоду 2020-2022 рр. і зачасту особи навіть не знають про прийняте таке рішення житлової комісії.


Як правило такі рішення житлова комісії формулює наступним чином:

  • зняти з квартирного обліку при військовій частині особу у зв’язку з тим, що в його обліковій справі в наявності не всі необхідні документи, які підтверджують законне перебування в черзі, не поновлення документів 2020 року та небажанням поновлювати, а також на підставі пункту 16 розділу VI Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженої наказом Міністра оборони України від 31 липня 2018 року №380;

  • виключити з квартирного обліку при військовій частині військовослужбовців та членів їх сімей в тому числі звільнених з військової служби в запас або відставку, які за результатами проведення в частині щорічної інвентаризації справ не оновили документи, що містяться в облікових житлових справах;

  • тощо.


IV. Що робити, якщо житловою комісією прийняте рішення про зняття з квартирного обліку з цих підстав?


1. Варто звернутися до житлової комісії військової частини а також КЕВ з письмовою заявою, в якій просити надати завірену в установленому порядку копію усієї житлової справи (заяву направляти адресату поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

2. Після отримання матеріалів житлової справи варто скористатися послугами фахового юриста на предмет оцінки перспектив захисту свого права в судовому порядку;

3. Звертатися до суду з позовною заявою, в якій просити скасувати протиправне протокольне рішення житлової комісії та поновити особу на квартирному обліку.


Важливо: в даній категорії справ строк позовної давності складає один місяць який обчислюється від дати, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права. Тому з моменту, коли особі стало відомо про відповідне прийняте рішення або їй вручений відповідний протокол житлової комісії, не варто зволікати з питанням звернення за юридичною допомогою та звернення до суду.


Юристи Подільського юридичного центру мають в своєму доробку позитивну судову практику з вказаного питання, тому за потреби, можемо надати відповідну фахову консультацію та допомогу.

Доречно зауважити, що усна консультація для військовослужбовців та членів їх сімей у нас є безоплатною.


Більше цікавих новин на нашому сайті 👉https://www.plc.vn.ua/blog;

📌Signal-канал👉https://signal.group/#CjQKIJSG3PkNOWtcF2i9bdd0h0_Lo8wlCJDYJLGz

📌Телеграм-канал 👉t.me/PODILSKYLAWCENTER;


Зразки документів з питань проходження військової служби 👉 БЛАНК


Також буде цікаво знати:

1 comentario


Vladislaw Zorenko
14 nov 2023

Житловий Кодекс Української РСР?

Ви серйозно чи думаєте що ми українці вже настільки дибільні що не прочитаємо в упор?

Може автору хочеться назад в ті часи. Я його розумію, бо тоді було краще ніж зараз. Батько розповідав,що всі підприємства, які пахали на оборонку союзу повністю забезпечили квартирами своїх спеціалістів і навіть підсобних робітників.


Наскільки я знаю, зараз діє, оновлений, сучасний, з усіма доповненнями і численними правками Житловий кодекс, який не передбачає забезпечення житловою площею військовослужбовців та членів їх сімей. Навіть якщо військовослужбовець та члени його сім'ї загинуть на війні — все що може держава, за яку військовослужбовець віддав життя — це забезпечити його пакетом для трупів і житловою площею на якомусь цвинтарі.

А якщо при житті військовий погано лизав жопу,…


Me gusta
bottom of page