top of page

ОСКАРЖЕННЯ НАКАЗІВ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ

Кожен військовослужбовець має право на оскарження наказів командування щодо нього. Це право закріплене в статуті Збройних Сил України, інших законах (зокрема, "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей") та підзаконних нормативних актах.​

 

Право оскаржувати накази начальника поширюється на НАКАЗИ ПРО:

 • присвоєння та позбавлення військового звання;

 • пониження  у військовому званні;

 • поновлення у військовому званні;

 • призначення на посади; 

 • звільнення з посад; 

 • переміщення по службі; 

 • звільнення з військової служби;

 • залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі;

 • направлення за кордон;

 • укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку;

 • про накладення дисциплінарного стягнення.

оскарження наказів військовослужбовцем.jpg
незаконні накази військовослужбовцям.jpg

Як оскаржити наказ?

Законодавство передбачає різні форми оскарження військовослужбовцями виданих щодо них незаконних наказів:

 • надсилання письмових запитів чи особисте звернення до посадових осіб,   органів військового управління, органів управління Служби правопорядку,

 • звернення до органів досудового розслідування та інших державних органів

 • звернення з позовом до адміністративного суду за підсудністю.
   

Належний спосіб захисту прав військовослужбовця залежить від конкретних обставин ситуації та самого оскаржуваного наказу. У разі сумнівів - радимо Вам звернутися за консультацією та правовою допомогою до спеціалістів нашого Подільського Юридичного Центру.

 

Опишіть Вашу проблему стосовно проходження військової служби в Чат (внизу сторінки) або ж зателефонуйте за нашим номером. 

bottom of page