top of page

Порядок та умови виплати бойових 30, 50, 100 тисяч? Розʼяснюємо по простому!


З початку повномасштабного вторгнення рф постановою Кабінету Міністрів України №168 від 28.02.2022 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану впроваджено додаткову винагороду для військовослужбовців» впроваджено додаткову винагороду для військовослужбовців.


Кому і в яких розмірах виплачується додаткова винагорода?

Протягом останнього року уряд неодноразово змінював коло осіб, розміри та підстави нарахування зазначеної допомоги. Так, згідно з останніми змінами, внесеними наказом Міноборони №566 від 26.09.2023, які набрали законної сили 29.09.2023, додаткова винагорода виплачується таким чином:


100 00 грн. – військовим, які беруть безпосередню участь у

 • бойових діях;

 • здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України,

які у період здійснення зазначених заходів перебувають безпосередньо в:

 • районах ведення бойових дій;

 • на тимчасово окупованій території;

 • між позиціями сил оборони та противника;

та які виконують бойові (спеціальні) завдання:

 • на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу;

 • у районах ведення бойових дій з виявлення повітряних цілей противника;

 • зі здійснення польотів на територіях, де ведуться бойові дії;

 • з вогневого ураження противника у складі підрозділу ракетних військ і артилерії, протиповітряної оборони (раніше отримували 30 000 грн);

 • на території противника;

 • з вогневого ураження повітряних, морських цілей противника;

 • з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;

 • кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування);

 • у районах ведення бойових дій медичному персоналу;

 • з відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються, їх звільнення;

 • з розмінування у районах ведення бойових дій (раніше отримували 30 000 грн).

Крім цього, додаткову винагороду у розмірі 100 000 грн. отримують військові, які:

 • у зв’язку з пораненням, пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення з одного закладу охорони здоров’я до іншого, або перебувають у відпустці для лікування, якщо поранення було тяжким – за всі періоди перебування на лікуванні або у відпустці;

 • загинули (померли внаслідок отриманих після введення воєнного стану в Україні поранень та травм, пов’язаних із захистом Батьківщини) – за весь місяць, у якому військовий загинув (помер);

 • захоплені в полон (крім тих, хто здався добровільно) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (в тому числі, якщо це сталося до введення воєнного стану) – за весь період відсутності.

Важливим нововведенням є можливість отримання додаткової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень строковиками та курсантами при їх залученні до виконання відповідних завдань.


50 000 грн. – військовим, в незалежності від перебування в районі ведення бойових дій, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

 • органу військового управління;

 • штабу угруповання військ (сил);

 • штабу тактичної групи включно до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ;

 • командування та штабу військової частини, які здійснюють оперативне управління підрозділами, що ведуть бойові дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань першого ешелону оборони або наступу (раніше отримували 30 000 грн).

30 000 грн. – військовим, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями):

 • з інтенсивної підготовки для ведення бойових дій у складі військових частин, включених до резерву Головнокомандувача ЗСУ;

 • з управління угрупованнями військ у складі розгорнутих пунктів управління Генштабу ЗСУ;

 • з управління підпорядкованими силами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту;

 • у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем ЗСУ, начальником Генштабу ЗСУ, на територіях, де ведуться бойові дії;

 • з розмінування поза районами ведення бойових дій;

 • у складі діючих угруповань військ сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

 • із забезпечення діючих угруповань військ безпосередньо в районах ведення бойових дій;

 • з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури.

Також 30 000 грн. отримуватимуть військові, які відряджені (із залишенням на військовій службі) до складу місцевих, районних та обласних військових адміністрацій, на території яких ведуться бойові дії.


15 000 - 30 000 грн. – військовим на посадах керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних частинах (центрах, підрозділах). Розмір такої винагороди за конкретними категоріями посад затверджується Кабміном.


20 100 грн. щомісячно виплачується військовослужбовцям, які:

 • визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переоглядом через 6–12 місяців після перебування в розпорядженні командирів понад 2 місяці (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні).

Така виплата нараховується військовим разом з окладом за військовим званням та надбавкою за вислугу років.

Нагадаємо: упродовж перших двох місяців перебування у розпорядженні виплачується повний розмір грошового забезпечення за останньою займаною посадою, без урахування додаткової винагороди.


6000 грн. - військовослужбовцям строкової військової служби.


2350 грн. - курсантам:

 • вищих військових навчальних закладів;

 • закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання;

 • закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

 • закладів фахової передвищої військової освіти,

Обов’язковою умовою нарахування даної виплати є те, що курсанти перед зарахуванням на навчання не перебували на військовій службі або не проходили строкову військову службу.


В загальному, виплата здійснюється в розрахунку на місяць пропорційно часу існування відповідних підстав для її нарахування.

При нарахуванні щомісячної додаткової грошової винагороди в багатьох випадках визначальним є також віднесення території до районів ведення воєнних (бойових) дій, визначення складу діючих угруповань військ Сил оборони держави, складу резерву, що здійснюється щомісяця відповідними рішеннями (наказами) Головнокомандувача Збройних Сил України.


Який порядок нарахування додаткової винагороди?

Додаткова грошова винагорода виплачується на підставі наказу командира військової частини або начальника підрозділу, в якому військовий проходить службу, або керівника органу військового управління (щодо командирів військових частин).

Наказ, у свою чергу, видається на підставі рапорту безпосереднього командира щодо кожного військовослужбовця. Такий рапорт має містити посилання на конкретні обставини проходження служби, які враховуються при визначенні розміру вказаної винагороди.

Факт виконання військовослужбовцем бойових завдань може підтверджуватись бойовими наказами (розпорядженнями), журналами бойових дій, бойовим донесенням або постовими відомостями.


Які документи слугують підставою для виплати винагороди?


1. Підтвердження участі у бойових діях, виконання спеціальних (бойових) завдань, або у забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони здійснюється на підставі таких документів:

 • бойовий наказ (бойове розпорядження);

 • журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал);

 • журнал ведення оперативної обстановки;

 • бойове донесення;

 • постова відомість (під час охорони об’єкта, на який було здійснено збройний напад);

 • рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), корабля (судна), катера про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів).

2. Для поранених:

 • довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) (так звана Форма 5), видана командиром військової частини, де проходить службу або перебуває у відрядженні військовослужбовець, яка містить інформацію про обставини отримання поранення під час захисту Батьківщин;

 • медичний висновок ВЛК про ступінь важкості поранення під час надання рекомендацій про потребу у відпустці за станом здоров’я військовослужбовцям, які отримали поранення, для прийняття командирами військових частин рішення щодо надання відпустки для лікування після тяжкого поранення та виплати винагороди протягом цієї відпустки.

3. Для відряджених:

 • довідка військової частини, до якої відряджений військовий. У довідці має бути зазначено кому вона видана, період виконання завдання, які саме завдання виконувались та підстави для її видачі.

Коли військовослужбовця може бути позбавлено виплати додаткової винагороди на час дії воєнного стану?

Додаткова винагорода не виплачується, якщо військовослужбовці:

 • самовільно залишили військову частину або місце служби (дезертирували) – за місяць вчинення правопорушення та весь період самовільного залишення, включаючи місяць повернення;

 • вживали алкогольні, наркотичні, психотропні речовини як під час військової служби, так і в позаслужбовий час на території військової частини – за місяць вчинення правопорушення;

 • відмовились виконувати бойові накази – за місяць вчинення правопорушення;

 • усунені або відсторонені від виконання службових обов’язків – на весь час усунення (відсторонення);

 • визнанні судом винними у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення – за місяць надходження до військової частини рішення суду;

 • добровільно здалися в полон – з дня встановлення вказаних обставин;

 • навмисно заподіяли собі тілесних ушкоджень – за місяць вчинення;

 • відбувають покарання на гауптвахті – за час відбування покарання.

Проте існують винятки, які стосуються військових, котрі протягом поточного місяця загинули, захоплені в полон, інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні або отримали поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язані із захистом Батьківщини.


З якими проблемами може зіткнутися військовий при нарахуванні додаткової винагороди?

Протягом дії воєнного стану, військові можуть зіткнутися з такими проблемами:

 • командир не включив військового до рапорту (донесення) про участь у бойових діях, виконанні бойових (спеціальних) завдань, бойового розпорядження, тощо;

 • при переміщенні з одного лікарняного закладу охорони здоров’я до іншого під час стаціонарного лікування припинена виплата додаткової винагороди або зменшено її розмір;

 • командир військової частини, до якої відряджений військовослужбовець, не повідомив військову частину за місцем його штатної служби про дні безпосередньої участі у бойових діях, а також виконання завдання.

Зазначені обставини можуть поставити військового у положення, за якого йому необхідно доказувати факт несення служби в районах проведення воєнних (бойових) дій або участі саме в бойових діях, виконанні бойових завдань, відсутності факту переривання лікування тощо.


Що робити, коли належна додаткова винагорода не виплачена?

В разі невиплати належної військовослужбовцю додаткової винагороди, варто звернутися до військової частини рапортом, в якому поставити питання про причини не проведення виплати винагороди та просити поновити порушене право і провести відповідне рахування та виплату. Зразок рапорту (звернення), за ПОСИЛАННЯМ.


Доцільним також є звернення до органу фінансового забезпечення військової частини з проханням надати розрахунки нарахованої і виплаченої грошової винагороди протягом останнього періоду та розʼяснення щодо підстав її ненарахування та невиплати.


Головна вимога, такий рапорт або заяву в порядку Закону України «Про звернення громадян» потрібно зареєструвати на вхідний у відділенні особового складу та стройової військової частини. Вказане гарантуватиме його розгляд та прийняття відповідного рішення.


Тому при особистому зверненні на другому екземплярі рапорту (заяви), для підтвердження прийняття, потрібно попросити поставити відмітку про їх отримання з номером вхідного, дату, ПІБ і підпис посадової особи, яка прийняла документ.


Якщо немає можливості наручно віддати рапорт або заяву для реєстрації, або як часто буває, стройова відмовляється його прийняти чи поставити відмітку про отримання, в такому випадку рекомендовано направити документ на адресу ППД частини через Укрпошту рекомендованим листом з повідомленням про вручення та з описом вкладення (рекомендовано зберігати квитанції про відправку листів на випадок, якщо ваші звернення будуть проігноровані і ви не отримаєте відповіді).


В будь-якому разі важливо звертатись письмово, а не усно.


Письмове звернення, яке зареєстроване на вхідний, покладає обовʼязок на відповідні органи та осіб, яким воно адресоване, розглянути його та надати відповідь протягом 30 днів у відповідності до Закону України «Про звернення громадян».


Якщо командування військової частини продовжує заперечувати право на виплату додаткової винагороди, військовослужбовець може оскаржити такі дії (бажано письмово) до вищестоячого командування, зонального відділу ВСП за місцем дислокації військової частини, або звернутись до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України.


Якщо ж вказані дії не мали очікуваного результату, доведеться відстоювати право у судовому порядку.


Важливо знати: при відмові у виплаті бойових основним документом, за допомогою якого можливо підтвердити участь у зазначених заходах, є довідка про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 1 до ПКМУ від 20 серпня 2014 р. №413).

Маючи даний документ, військовослужбовець успішно може відстояти своє право на виплату додаткової винагороди, якщо таке право було порушене.


Окрім того варто зібрати і інші документи, що будуть підтверджувати набуття права на виплату додаткової винагороди (витяги з наказів (розпоряджень), журналів, довідки про безпосередню участь в бойових діях, тощо).


Важливо знати: якщо наразі не має можливості звернутись до суду з даного питання, це можна зробити і після закінчення дії правового режиму воєнного стану, протягом всього періоду служби, але не пізніше 3 місяців від дати звільнення з військової служби.


Якщо Вам потрібна консультація з інших питань, звертайтеся до нас в 👉ЧАТ!


Більше цікавих новин на нашому сайті 👉https://www.plc.vn.ua/blog;

📌 WhatsApp-канал👉 ttps://whatsapp.com/channel/0029Va8xyrK7NoZvLmaFgz0j

📌Signal-канал👉https://signal.group/#CjQKIJSG3PkNOWtcF2i9bdd0h0_Lo8wlCJDYJLGz

📌Телеграм-канал 👉t.me/PODILSKYLAWCENTER;


Зразки документів з питань проходження військової служби 👉 БЛАНК


Також буде цікаво знати:Comments


bottom of page