top of page

Дії пенсійного фонду по здійсненню виплати перерахованої пенсії з 01.01.2018 у розмірі 50% від підви


Постановою № 704 від 30 серпня 2017 року затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців, що мало наслідком підвищення окремих складових грошового забезпечення військовослужбовців. Ця постанова набрала чинності з 1 березня 2018 року. А тому, у відповідності до ч. 4 ст. 63 Закону України в «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», військові пенсіонери набули право на перерахунок пенсії.

Для цього, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №103 , згідно п.п. 1, 2 якої визначено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» до 1 березня 2018 року (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704. Виплату перерахованих відповідно до пункту 1 цієї постанови підвищених пенсій (з урахуванням доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законом) проводити з 1 січня 2018 року у таких розмірах:

з 1 січня 2018 року - 50 відсотків;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - 75 відсотків;

з 1 січня 2020 року - 100 відсотків суми підвищення пенсії, визначеного станом на 1 березня 2018 року.

Тобто, що ми маємо. Пенсію військовим пенсіонерам перерахували, однак виплату збільшеного розміру пенсії фактично відтермінували до 2020 року.

Чи законно це?

Та звичайно, що ні! Адже перерахована пенсія має виплачуватися відразу в повному обсязі – тобто 100 %, без будь-якого відтермінування.

Коротко роз’яснимо, що й чому:

Як вбачається зі змісту пунктів 1,2 Постанови № 103, нею врегульовані строки виплати пенсій, а не порядок проведення перерахунку. Крім того, вказаними пунктами постанови фактично зменшено розмір доплат до пенсій за результатами перерахунку у 2018 та 2019 роках.

У зв'язку з чим питання строків виплати доплат до пенсії за результатами проведеного перерахунку, тобто частини пенсії особи, а також розмірів такої доплати не охоплюються поняттям «порядок проведення перерахунку пенсії».

З огляду на зазначене слід прийти до висновку, що право пенсіонера на отримання перерахованого розміру пенсії за період з 01.01.2018, з урахуванням вже сплачених сум, має визначатися та визначається безпосередньо Законом № 2262-ХІІ, отже підпадає під дію ст. 1 Першого протоколу до Конвенції «Захист прав власності». Як наслідок, відповідні суми доплати до пенсії за результатом проведення перерахунку слід вважати «майном» у значенні цього положення, оскільки пенсіонер отримав право на вказані суми виплат, яке до прийняття Постанови № 103 було передбачено Законом № 2262-ХІІ. А тому невиплата вказаних сум є втручанням у право особи – військового пенсіонера, на мирне володіння майном.

Зазначена правова позиція, викладена в рішенні Європейського суду з прав людини по справі «Суханов та Ільченко проти України» від 26.06.2014 (за заявою №68385/10 та №71378/10), згідно якої, якщо суть вимоги особи пов'язана з майновим правом, особа, якій воно надане, може вважатися такою, що має «законне сподівання», якщо для такого права у національному законодавстві існує достатнє підґрунтя - наприклад, коли є чинним Закон, який передбачає таке право, або є усталена практика національних судів, якою підтверджується його існування.

З огляду на зазначене слід прийти до висновку, що в даному випадку є підстави стверджувати про наявність «законних сподівань», оскільки пенсіонер отримав право на перерахунок пенсії відповідно до Закону № 2262-ХІІ у січні 2018, а Постанова №103, яка фактично звужує право особи на отримання розміру перерахованої пенсії за 2018-2019 роки, без внесення змін до відповідного Закону, прийнята 21.02.2018 та набрала чинності 24.02.2018.

Таким чином, військові пенсіонери мають законне право отримати пенсію у збільшеному розмірі після перерахунку її розміру, отже, обмеження щодо строків та розмірів виплати сум доплати до пенсії за 2018-2019 роки, передбачені Постановою №103, не можуть бути застосовані.

Іншими словами, управління пенсійного фонду з 01.01.2018 зобов’язане перерахувати та виплачувати військовим пенсіонерам пенсію у розмірі 100% суми підвищення пенсі, визначеного станом на 01.03.2018, а не 50 %, як це робиться зараз.

Вказане вже перевірене судовою практикою, де суди за позовами юристів Подільського юридичного центру підтримали законність вимог військових пенсіонерів, та зобов’язали пенсійний фонд виплачувати пенсію в розмірі 100% підвищення, без відкладення цих виплат до 2020 року.

Команда Подільського юридичного центру готова допомогти й Вам. Тому звертайтеся.

449 переглядів
bottom of page