top of page

Як стягнути аліменти, якщо стягувач/боржник перебувають за кордоном? Сімейний адвокат!Сімейний кодекс України, а також Конвенція ООН про права дитини закріплюють обов’язок батьків до досягнення дитиною повноліття утримувати її та забезпечувати в межах своїх можливостей умови для її розвитку.


Важливим аспектом є те, що аліменти можуть стягуватися не лише на користь неповнолітньої дитини. Така правова позиція закріплена в пункті 20 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 №3 «Про застосування судами окремих положень норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів», відповідно до якої батьки зобов'язані утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання).

Даний обов'язок виникає за одночасної сукупності наступних фактів:

 • досягнення дочкою, сином віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років;

 • продовження ними навчання;

 • потреба у зв’язку з цим у матеріальній допомозі;

 • наявність у батьків можливості надавати таку допомогу.


Після розлучення обов’язок утримувати свою дитину нікуди не зникає і батьки рівною мірою повинні піклуватися про неї. 


Різні життєві обставини змушували українців виїжджати за кордон в пошуках кращого життя для себе та своїх дітей, укладати інтернаціональні шлюби або ж просто тікати від війни. 


Тому наразі виникають питання стягнення аліментів, якщо:

 • стягувач і дитина тимчасово проживають за кордоном;

 • боржник проживає або перебуває за кордоном.


Україна приєдналася до таких міжнародних угод, що регулюють стягнення аліментів: 

 • Конвенції про стягнення аліментів за кордоном;

 • Конвенції про міжнародно-правове стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання.


 

І. Стягувач і дитина проживають за кордоном. 


Аліменти можна стягнути двома шляхами:

 1. Добровільно - при наявності домовленості батьків або через укладення батьками нотаріально посвідчений договору, де визначається сума аліментів. Підписати такий договір та вчинити нотаріальні дії можливо в консульстві України в країні перебування, або в нотаріуса на території України.

 2. В судовому порядку - якщо між батьками відсутня згода щодо розміру аліментів.


До якого суду можна звернутися?

Необхідно звернутися до суду України за місцем проживання відповідача.

Для цього не обовʼязщково прибувати на територію України. Звернутися до суду в такому випадку можливо двома способами:


 • скориставшись єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою "Електронний суд". Ознайомитися з порядком реєстрації в “Електронному кабінеті” та можливість проведення дистанційного засідання можна на вебсторінці технічної підтримки користувачів ЄСІТС за вебадресою wiki.court.gov.ua;

 • скориставшись послугами правової допомоги адвоката, який може представляти інтереси клієнта, а отже підготувати усі необхідні документи та звернутися до суду України. 


Що в першому, що в другому випадку, бажано користуватися послугами юриста або адвоката. Адже користуючись можливістю звернення до суду через систему “Електронний суд” потрібно також фахово підготувати текст позовної заяви, сформулювати вірно позовні вимоги, зібрати і долучити до позовної заяви необхідний пакет документів.


При зверненні до суду в Україні судовий порядок стягнення аліментів може відбуватися у таких формах:


 1. Наказне провадження - більш швидкий та спрощений вид провадження, за результатами якого видається судовий наказ. Проте вимоги заявника в такому випадку обмежуються законодавчо встановленими вимогами для видачі судового наказу, що включає в себе: - вимогу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб; - вимогу про стягнення аліментів на дитину у твердій грошовій сумі в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших заінтересованих осіб.

 2. Позовне провадження - є більш тривалим видом стягнення аліментів, проте розгляд справи у порядку позовного провадження, у свою чергу, дозволяє поставити питання про стягнення аліментів у більшому розмірі, так як у позовному провадженні відсутні максимальні граничні розміри аліментів на дитину. Більше того, саме у порядку позовного провадження вирішуються всі супутні позовні вимоги пов’язані зі стягненням аліментів.

 

ІІ. Якщо боржник перебуває за кордоном, аліменти можна стягнути наступним чином: 

Знову ж таки аліменти можуть бути стягнуті на підставі рішення суду, ухваленого судом України.

Стаття 28 Цивільного процесуального кодексу України передбачає можливість подачі позовних заяв про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів та зміну способу їх стягнення за вибором позивача як за власним місцем проживання, так і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. Тому особа вправі звернутися до суду України, де проживає боржник.


При наявності рішення суду про стягнення аліментів особа має право звернутися до компетентного органу іноземної держави, де проживає боржник, із клопотанням про визнання та надання дозволу на виконання рішення суду України про стягнення аліментів. Дана процедура здійснюється відповідно до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.


Така процедура включає наступні етапи: 

 1. На виконання Конвенції про стягнення аліментів за кордоном в Україні звернення про стягнення аліментів на дитину надсилаються для передачі за кордон або з-за кордону через Міністерство юстиції України. Тому першим кроком за наявності рішення суду, буде звернення з клопотанням до Міністерство юстиції України через територіальне управління юстиції. При цьому клопотання та документи, що до нього додаються, необхідно надати у двох примірниках: українською мовою та мовою країни, в яку формуємо запит на визнання і виконання рішення суду України про стягнення аліментів.

 2. Міністерство юстиції України протягом місяця з дня надходження надсилає клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів органу відповідної іноземної держави. Місячний строк може бути подовжено, якщо для належного оформлення клопотання необхідно отримати документи. додаткову інформацію чи вжити інших заходів для звернення за кордон. 


Також можна звернутися до суду країни перебування одного з батьків, до якого заявляється вимога про стягнення аліментів. 

Звернення до іноземного суду необхідне, якщо законодавство відповідної країни передбачає, що вирішення питання стягнення аліментів здійснюється за місцем проживання відповідача, або у випадку, коли відсутнє рішення суду України про стягнення аліментів, а також при вирішення питання про зміну розміру аліментів. В таких випадках документи для вирішення справи по суті надсилаються до відповідної держави.


Як звернутися до іноземного суду ? 

 1. Необхідно скласти позовну заяву про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, що оформлюється згідно Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном.

 2. Заява і документи, що до неї додаються, надаються українською мовою разом з перекладом на офіційну мову країни, на території якої пропонується стягнути аліменти.

 3. Заява з відповідними документами надсилаються до Міністерства юстиції України через територіальне управління юстиції, яке передає ці документи до міністерства іноземної держави.

 4. Міністерство юстиції України письмово повідомляє позивача про хід та результати розгляду заяви.

 

Якщо виникає необхідність отримання консультації чи скористатися послугами правової допомоги, звертайтеся до нас в ЧАТ або за телефоном! Усна онлайн консультація - безоплатна.コメント


bottom of page