top of page

Як Розірвати Договір Оренди Землі | Адвокат По Земельним Питанням

На практиці часто виникає питання: "Як розірвати договір оренди землі, паю?". Адвокати надають консультацію по земельним питанням.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається Законом в разі, якщо це передбачено умовами договору і не обумовлено настанням будь-яких підстав та передумов.

Стаття 31 Закону України «Про оренду землі» передбачає, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або договором.

Отже, законодавець допускає розірвання договору в односторонньому порядку в разі, якщо така можливість передбачена умовами договору.

Такими умовами може бути: «…перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи є підставою для розірвання договору».

Наприклад, Ви набули права власності на земельну ділянку в порядку спадкування. Як новий власник спірної земельної ділянки не бажає продовжувати дію договору оренди землі, укладеного з попереднім власником, а умовами договору оренди землі передбачено його розірвання у разі переходу права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи.

Або договір передбачає, що «… кожна сторона уповноважена розірвати договір в односторонньому порядку, за умови письмового попередження іншої сторони…»

Отже, якщо Ваш договір оренди передбачає таку можливість, то Ви може скористатись своїм правом. У наведених умовах договорів передбачається можливість одностороннього розірвання договорів, не обумовлюючи таке розірвання настанням будь-яких підстав та передумов, у тому числі невиконанням орендарем умов договору, а  отже може бути реалізовано в разі наявності відповідного волевиявлення однієї зі сторін.

Підтверджено позитивною судовою практикою.

Шукаєте Адвоката по земельним спорам? Юридичну допомогу Ви можете знайти за посиланням.

Читайте також:

358 переглядів

Comments


bottom of page