top of page

Які Виплати Передбачені Внутрішньо Переміщеним Особам


1. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам


Одним із важливих аспектів соціального захисту осіб, які змушені були залишити свій дім в силу ведення бойових дій на відповідній території, є питання збереження за такими внутрішньо-переміщеними особами пенсій та інших соціальних виплат.


То ж як і де отримати відповідну виплату, що для цього потрібно зробити, визначено в постанові Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».


Зокрема, призначення та виплата усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, субсидій та пільг тощо за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується Довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.


Що стосується пенсій, то призначення, відновлення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які відмовились від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи і зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, здійснюються територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Виплата пенсій, що призначені зазначеним особам, здійснюється через рахунки та мережу установ і пристроїв акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Виплата пенсій та соціальні виплати особам з інвалідністю I групи та іншим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовою заявою можуть здійснюватись акціонерним товариством “Укрпошта” з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб.


Варто відмітити, що для отримання відповідних виплат передбачена процедура фізичної ідентифікації клієнта, яка проводиться:

- для отримання пенсії до отримання ним в установленому порядку платіжної картки, яка водночас є пенсійним посвідченням, - кожні три місяці з дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації;

- для отримання інших соціальних виплат - кожні шість місяців із дня відкриття рахунка або з дня попередньої ідентифікації.


Припинення або відновлення соціальних виплат проводиться структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад або територіальними органами Пенсійного фонду України.2. Щомісячна адресна допомогиа внутрішньо переміщеним особам.

Серед соціальних гарантій підтримки внутрішньо-переміщених осіб, постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505 встановлено щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.


Вказана грошова допомога надається:

- внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;

- внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

- дітям внутрішньо переміщених осіб, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (діти мають бути взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах).


Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам виплачується з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.


Варто знати, що грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди (у довільній формі) про виплату від інших членів сім’ї.

Встановлені наступні розміри грошової допомоги ВПО:

- для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку (крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, - 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);

- для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю - 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для осіб з інвалідністю II групи - 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- для осіб з інвалідністю III групи - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;

- для працездатних осіб - 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Важливо, загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати:

- 3000 гривень;

- 3400 гривень - для сім’ї, до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю;

- 5000 гривень - для багатодітної сім’ї.

- Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.


Окремо відзначимо, що неповнолітня дитина має право самостійно звернутися за призначенням грошової допомоги.

Для призначення грошової допомоги особа подає складену в довільній формі письмову заяву про надання грошової допомоги та документи, визначені ПКМУ №673. Такі заяви подаються до виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

- будь-хто із членів сім’ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;

- будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.


Для отримання допомоги та консультації завертайтеся до нас:

- Чат на сайті www.plc.vn.ua

- Ел. пошта plc2016@ukr.net


324 перегляди

Comments


bottom of page