top of page

Стрічка Новин: Уряд Визначив Виплату ОГД В Разі Загибелі/Інвалідності Волонтерів Та Добровольців.


Постановою Кабінету Міністрів України №239 від 17 березня 2023 року внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2016 року №36, що стосуються порядку призначення та виплати ОГД в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб, відповідно до ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».


Зокрема вказаними змінами визначено волонтерів та добровольців в числі осіб, які набувають право на виплату одноразової грошової допомоги.


Хто може отримати ОГД:

 1. військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейські, особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

 2. особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування включені до складу ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів;

 3. особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не включені до складу ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами;

 4. особи, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абзацом дев’ятим частини третьої статті 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) і стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

 5. члени сімей осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання;

 6. члени сімей осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абзацом дев’ятим частини третьої статті 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції, під час забезпечення здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони;

 7. члени сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів;

 8. члени сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

 9. члени сімей військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони.

Коли призначається та виплачується ОГД:

 • у разі загибелі (смерті) або визнання безвісно відсутніми - з дати смерті, що зазначена у свідоцтві про смерть, або з дати ухвалення рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою (оголошення її померлою) вище перелічених категорій осіб;

 • у разі встановлення інвалідності вище переліченим категоріям осіб, - з дати, що зазначена в довідці медико-соціальної експертної комісії.

Важливо! У разі коли одержувачі ОГД одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої Законом, та одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплата грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором одержувача одноразової грошової допомоги.


Який розмір ОГД у разі загибелі (смерті):

ОГД в такому випадку призначається та виплачується членам їх сімей у розмірі 750 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому загинула (померла) особа.


Варто знати! До членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, належать:

 • утриманці загиблого або особи, що пропала безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія; батьки;

 • один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

 • діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

 • діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

 • діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

У разі коли за ОГД звернулися повнолітні діти загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, які не реалізували своє право на отримання одноразової грошової допомоги у розмірі, визначеному постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану”, такі діти мають право на виплату частки одноразової грошової допомоги згідно з цим Порядком.


Який розмір ОГД у разі встановлення інвалідності:

ОГД призначається та виплачується залежно від групи інвалідності в таких розмірах:

 • 400 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності I групи;

 • 300 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності II групи;

 • 250 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб, - у разі встановлення інвалідності III групи.

Куди звертатись за призначенням ОГД у разі загибелі (смерті):

Для призначення ОГД членам сімей загиблих (померлих) осіб, незалежно від зареєстрованого місця проживання необхідно звернутися до міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, утвореній Мінветеранів, з заявою про призначення ОГД у паперовій або електронній формі кожного повнолітнього члена сім’ї загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги.

Заява та необхідні документи також можуть подаватися через ЦНАП.


Примітка! У разі коли у загиблого залишилися малолітні чи неповнолітні діти, заяву про призначення ОГД або заяву про відмову від отримання ОГД подає інший з батьків, опікун, піклувальник або інший законний представник.

До заяви додаються копії таких документів:

 • посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України;

 • свідоцтва про смерть загиблого (померлого);

 • свідоцтва про народження особи - для виплати ОГД батькам загиблого (померлого);

 • свідоцтва про шлюб - для виплати ОГД дружині (чоловікові);

 • документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таких осіб;

 • свідоцтва про народження дитини - для виплати ОГД дитині;

 • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

 • рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (подають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Куди звертатись за призначенням ОГД у разі встановлення інвалідності:

Незалежно від зареєстрованого місця проживання необхідно звернутися до міжвідомчої комісії з заявою про призначення ОГД у паперовій або електронній формі.

Заява та необхідні документи також можуть подаватися через ЦНАП.

Заяви з необхідними документами приймаються адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи та надсилаються міжвідомчій комісії не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після її формування. До заяви додаються копії таких документів:

 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

 • довідки медико-соціальної експертної комісії;

 • документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником або уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представнику або уповноваженій особі представляти таких осіб;

 • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Яка подальша процедура отримання ОГД:

1.Міжвідомча комісія розглядає подані документи, запитує інформацію в органах, уповноважених виплачувати ОГД відповідно до інших законів, і в місячний строк із дня надходження документів приймає рішення про призначення ОГД або про відмову в її призначенні.

2.Міжвідомча комісія протягом 10 робочих днів після прийняття рішення інформує органи, уповноважені виплачувати ОГД відповідно до інших законів та подає Мінветеранів рішення про осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення ОГД.

3.Місцеві органи соціального захисту населення не пізніше ніж через 3 робочих дні письмово повідомляють особам, зазначеним у рішенні міжвідомчої комісії, про надходження такого рішення та необхідність звернення за отриманням одноразової грошової допомоги.

4.Для отримання ОГД особи, зазначені в рішенні міжвідомчої комісії про її призначення подають місцевим органам соціального захисту населення такі документи:

 • заяву про перерахування коштів для виплати одноразової грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі банку;

 • копію документа, що посвідчує особу.

Важливо! ОГД виплачується особі шляхом її перерахування місцевим органом соціального захисту населення на рахунок в установі банку, зазначений одержувачем ОГД у заяві, не пізніше ніж через 3 робочих дні після надходження коштів на рахунок місцевого органу соціального захисту населення.

Також дана постанова зі змінами передбачає порядок виплати ОГД, яка належала особі і залишилася неодержаною у зв’язку з її смертю.Comments


bottom of page