top of page

Постанову Держпраці Про Накладення На ФОП Штрафу в Розмірі 372 300 Гривень Скасовано

28 травня 2019 року Вінницьким окружним адміністративним судом прийняте рішення, яким задоволено адміністративний позов Адвоката Подільського Юридичного Центру Михайла Козачука , визнано протиправною та скасовано постанову управління Держпраці у Вінницькій області, якою на підприємця було накладено штраф в розмірі 372 тисячі гривень.

Суд зробив наступні висновки.

Зі змісту складеного відповідачем акта про неможливість проведення інспекційного відвідування від 07.12.2018 слідує, що ФОП створено перешкоди у діяльності інспектора праці у зв`язку з  відсутністю об`єкта відвідування або уповнов

аженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування).

Разом з тим, суд зважає на вимоги п.18 Порядку №295, відповідно якого у разі відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об`єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення документів. На час виконання такої вимоги строк проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється.

Тобто, виходячи в вказаного пункту, вимога про надання документів, надсилається об`єкту відвідування одночасно з копією акта про неможливість проведення інспекційного відвідування.

Так, судом встановлено, що 07.12.2018 інспектором управління Дежпраці у Вінницькій області винесено вимогу про надання/поновлення документів №ВН1999/211/ПД, згідно якої зазначено, що інспектором праці Хащевським А.І.  у присутності головного державного інспектора Гаєва С.О. проводиться інспекційне відвідування ФОП   з 11 год.45 хв. 07.12.2018 по 14 год. 15 хв. 07.12.2018. У зв`язку з відсутністю документів, ведення яких передбачено законодавством про працю та неможливості інспекційного відвідування акт ВН1999/211/НП від 07.12.2018 строк проведення інспекційного відвідування зупинено на 11 днів. Відповідно п.п.2 п.11, п.12, 18 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю зобов`язано ФОП у строк до 10 год. 00 хв. 18.12.2018 надати документи необхідні для проведення інспекційного відвідування.

Відповідно наданої, представником відповідача копії фіскального чеку від 07.12.2018 вказану вимогу направлено ФОП рекомендованим листом  07.12.2018 о 14:00 год.

Так, суд зауважує, що у вимозі від 07.12.2018 №ВН1999/211/ПД вказано про проведення перевірки позивача  з 11 год.45 хв. 07.12.2018 по 14 год. 15 хв. 07.12.2018, разом з тим, відповідно копії фіскального чеку, кореспонденція направлена Управлінням Декржпраці у Вінницькій області 07.12.2018 о 14:00 год., тобто раніше строку завершення перевірки та складання вимоги відповідно.

У судовому засіданні представник відповідача жодним чином не спростував вказаний факт, вказавши, що йому невідомо чому такі розбіжності щодо часу зазначеного у вимозі та часу  вказаного у фіскальному чеку.

З огляду на наведене, суд вважає, що відповідач як суб`єкт владних повноважень не виконав свого обов`язку щодо підтвердження вчинених дій в контексті даної  спірної ситуації, відтак судом ставиться під сумнів власне направлення та можливість отримання вказаної вимоги ФОП . Крім того, представником відповідача не підтверджено будь-якими іншими належними та допустимими доказами перебування на об`єкті інспекційного відвідування у день проведення перевірки 07.12.2018 за адресою . Доказів зворотного відповідачем не надано.

З огляду на наведене судом беруться до уваги пояснення представника позивача, щодо того, що вимога від 07.12.2018 №ВН1999/211/ПД на адресу ФОП не надходила, відтак, вона не знала про необхідність надання запитуваних документів, які в свою чергу були у неї в наявності на момент інспекційного відвідування.

Крім того, відповідно до вимог пунктів 3, 6, 7 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 №509, уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дати складення акта приймає рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу (далі - справа).

Про розгляд справи уповноважені посадові особи письмово повідомляють суб`єктів господарювання та роботодавців не пізніше ніж за п`ять днів до дати розгляду рекомендованим листом чи телеграмою, телефаксом, телефонограмою або шляхом вручення повідомлення їх представникам, про що на копії повідомлення, яка залишається в уповноваженої посадової особи, що надіслала таке повідомлення, робиться відповідна позначка, засвідчена підписом такого представника.

Справа розглядається за участю представника суб`єкта господарювання або роботодавця, щодо якого її порушено. Справу може бути розглянуто без участі такого представника у разі, коли його поінформовано відповідно до пункту 6 цього Порядку і від нього не надійшло обґрунтоване клопотання про відкладення її розгляду.

Повідомлення від 21.12.2018 про розгляд справи про накладення на позивача штрафу за порушення законодавства про працю, передбаченого абзацом 7 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України о 11:00 год. 04.01.2019 було направлено відповідачем 22.12.2019. Разом з тим, як вказав представник відповідача, надавши копію відповідного конверту, на адресу Управління повернувся поштовий конверт з відміткою відділення Укрпошти "за відмовою адресата від одержання".

Так, відповідачем було надано копію конверту зі штрих-кодом 2105011521650, направленого на адресу ФОП

Судом досліджено вказаний доказ щодо повідомлення позивача про дату, час та розгляду справи, проте варто вказати, що вказана копія поштового конверту місить дві відмітки поштового відділення "за відмовою адресата від одержання" та "за закінченням терміну зберігання".

У зв`язку з викладеним, судом беруться до уваги пояснення представника позивача щодо того, що ФОП . не отримувала  повідомлення про розгляд справи про складення штрафу та  не була неналежним чином повідомлена про дату, час та місце її розгляду.

Встановлені судом вищезазначені обставини в сукупності вказують на те, що відповідачем при здійсненні інспекційного відвідування порушено порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та не доведено під час розгляду справи факту недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, що в свою чергу свідчить про протиправність постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами ВН1999/211/НП/ПД/ТД-ФС від 04.01.2019, у зв`язку з чим вона підлягає скасуванню.

Детальніше за посиланням

Адвокати Подільського юридичного центру працюють у Київі, Вінниці, Львові.

Звертайтеся, не відкладайте! Консультуємо безкоштовно.

73 перегляди

Comments


bottom of page