top of page

Порядок Державної Реєстрації Юридичних Осіб Та ФОП В Період Воєнного Стану. Адвокат підприємця.


Початок збройної агресії проти України та запровадження на її території правового режиму воєнного стану, внесло суттєві корективи в життя кожного громадянина України, змінило пріоритети, цілі та найближчі плани в житті.

Відповідно, окремі буденні справи, стали в умовах війни ускладненими, у тому числі в силу тимчасового обмеження чи припинення роботи органів державної влади, центрів надання адміністративних послуг тощо.

Але життя триває і в умовах війни, ставлячи ті чи інші питання, які потребують свого врегулювання та вирішення. Це стосується у тому числі і бізнесу, як однієї з основних складових економіки держави, діяльності неприбуткових (благодійних) юридичних осіб тощо.

Тому, в умовах воєнного стану Міністерством юстиції реалізовано можливість проведення найбільш нагальних реєстраційних дій державної реєстрації.

Доступні реєстраційні дії в умовах війни:

(1) створення благодійних організацій та громадських формувань та змін до відомостей про них;

(2) зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю;

(3) зміни місцезнаходження юридичної особи;

(4) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів), а також акціонерних товариств, які є банками;

(5) зміни видів економічної діяльності фізичних осіб — підприємців;

(6) припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця.

Вказані послуги доступні при зверненні до державного реєстратора (ЦНАП), де у т.ч. можна отримати консультацію про порядок дій, перелік документів та як діяти, якщо вимушені були залишити свою домівку та переїхати з міста ведення активних бойових дій, де залишився бізнес.

Процедура проведення державної реєстрації.

Процедура проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (Далі - державна реєстрація), а також права і обов’язки суб’єктів у сфері державної реєстрації визначається Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 №359/5.

Місце вчинення дій державної реєстрації:

(1) за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування – державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі;

(2) незалежно від місцезнаходження – державна реєстрація фізичних осіб - підприємців на підставі документів, поданих у паперовій та електронній формі, а також державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих в електронній формі.

Органи, що проводять державну реєстрацію:

(1) суб’єкт державної реєстрації (державний реєстратор Центрів надання адміністративних послуг відповідної міської ради);

(2) нотаріус.

Важливо, що документи для державної реєстрації можуть подаватися як у паперовій формі, так і велектронній формі.

Особливості проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі.

Заява в електронній формі подається за умови підписання її заявником з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри. Обов’язкова умова – оплата послуг за державну реєстрацію в повному обсязі.

До заяви, поданої в електронній формі, заявником долучаються в електронній формі оригінали документів, що передбачені законом для відповідної дії (статут в новій редакції, паспорт засновника юридичної особи тощо).

Важливо, що в тому разі, коли згідно закону для державної реєстрації передбачено подання нотаріально посвідченого документа, до заяви має бути долучена електронна копія такого документу, виготовлена шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Заява та документи для державної реєстрації в електронній формі мають відповідати наступним вимогам:

- присутні обов’язкові реквізити документа;

- для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис, накладення якого завершується створення електронного документа;

- оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством;

- документ у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії;

- відповідати іншим вимогам, встановленим Законами України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" вимогам.

-

Щодо плати за надання адміністративних послуг, то вона здійснюється через Інтернет з використанням платіжних систем або програмних засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Документ про сплату адміністративного збору не подається, якщо така сплата зафіксована за допомогою програмних засобів зазначеного вебпорталу.

Після подання заяви в електронній формі, вона реєструється в Єдиному державному реєстрі за допомогою програмних засобів його ведення з додаванням документів для державної реєстрації, поданих в електронній формі, та заявнику надається код доступу до результатів розгляду відповідних документів.

Важливо, зміни до установчого документа юридичної особи, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляються шляхом викладення його в новій редакції.

Де подати заяву в електронній формі?


Для державної реєстрації юридичної в електронній формі заяву можна подати через персональний кабінет «Онлайн-будинку юстиції» або за ТУТ!


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


85 переглядів

Commenti


bottom of page