top of page

Поранення Військовослужбовця. Частина 3. ВЛК | Військовий Адвокат

Огляд ВЛК – це крок №3 в алгоритмі підготовки документів для отримання одноразової грошової допомоги при пораненні, травмуванні військовослужбовця. Хто направляє на ВЛК? Які постанови приймає ВЛК? Як діяти, якщо Ви не погоджуєтесь з постановою ВЛК?


Військово-лікарська комісія

Військово-лікарська комісія (ВЛК) – це єдиний орган, створений для визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтва з проходженням служби/ виконання обов’язків служби/ захисту Батьківщини. Постанова ВЛК щодо встановлення причинного зв’язку поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання є одним з документів, які військовослужбовець має подати для призначення та виплати одноразової грошової допомоги.


Хто дає направлення на медичний огляд ВЛК?

Направлення військовослужбовців на медичний огляд ВЛК (в залежності від причин проведення такого огляду) проводиться:

прямими начальниками від командира окремої частини, йому рівних та вище (зазвичай проводиться за рапортом військовослужбовця);

начальниками військових лікувальних закладів за місцем лікування.


Крім того, направлення може бути видане органами управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України; прокуратурою; судом; начальниками гарнізонів, штатних ВЛК; військовими комендантами гарнізонів; військовими комісарами.


У випадку направлення військовослужбовця на огляд ВЛК військовою частиною з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби, надається оригінал довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва). Вказаний документ має переважне значення для постанов ВЛК, оскільки


Які постанови приймає ВЛК?

За результатом огляду військовослужбовця, який отримав травму, поранення, контузію ВЛК, серед іншого, вирішує наступні питання:


І. Встановлення причинного зв'язку захворювань (поранень, контузій, травм, каліцтв) у військовослужбовців.

У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювання, травми, контузії, каліцтва, поранення.

Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв приймаються в таких формулюваннях (п.21.5 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України)*:


а) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби під час служби у складі діючої армії і флоту, а також під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.


б) "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане (крім випадків протиправного діяння), у разі фактичного виконання службових обов'язків під час проходження військової служби в частинах, які не входили до складу діючої армії.


в) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, або одержане внаслідок правопорушення.


ґ) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини", якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби.

* Слід звернути увагу, що до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України не вносились зміни. У зв’язку з цим, можливі зміни у зазначених формулюваннях.


ІІ. Чи потребує переведення до іншого військового / цивільного лікувального закладу?

У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому лікувальному закладі (солдатів, матросів, сержантів і старшин - у батальйонах (командах) видужуючих). Проте, за постановою ВЛК, військовослужбовця можуть перевести до іншого медичного закладу (абз.10 пп. в п.20.1 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).


ІІІ. Чи потребує військовослужбовець звільнення від виконання службових обов’язків/ відпустки за станом здоров’я?

У виняткових випадках військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена ще на 30 календарних днів (п.6.35 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).


ІV. Придатність військовослужбовця до проходження служби.

Якщо після продовження відпустки за станом здоров'я військовослужбовець не може приступити до виконання службових обов'язків, то він оглядається ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби (п.6.35 Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).Як діяти, якщо Ви не погоджуєтесь з постановою ВЛК?

Якщо у Вас виникають сумніви у правомірності постанови ВЛК Ви маєте право:

1) звернутись до ВЛК вищого рівня для перегляду такої постанови;

2) або оскаржити таку постанову в судовому порядку


Маєте питання до Військового Адвоката? Звертайтесь в ЧАТ просто зараз!


Comments


bottom of page