top of page

Перерахунок Пенсії Військовослужбовцям Державної Прикордонної Служби України У 2020-2023 Роках. Варто Знати!


На даний момент одним із наймасовіших перерахунків пенсії, за право на яке активно борються військові пенсіонери в судах, є перерахунок пенсії у зв’язку зі зміною розмірів прожиткового мінімуму.


Спробуємо розібратися детальніше з правом на перерахунок пенсії військовослужбовців Державної прикордонної служби України, і розпочнемо з підстав для здійснення даного перерахунку пенсії.


Як відомо, 30.08.2017 Кабінет Міністрів України прийняв Постанову №704, якою збільшено розміри грошового забезпечення діючих військовослужбовців, що відповідно до ст. 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” №2262-ХІІ є підставою для перерахунку пенсії усіх військових пенсіонерів.


В первинній редакції пунктом 4 Постанови № 704 було встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за спеціальними званнями визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.

Таким чином уряд, приймаючи зазначену постанову, здійснив “прив’язку” розміру грошового забезпечення до зростаючої величини прожиткового мінімуму, тим самим створюючи умови для автоматичного збільшення розмірів грошового забезпечення діючих військових та здійснення перерахунку пенсії колишнім військовослужбовцям.


Однак, пункт 4 Постанови №704 зазнав змін у зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України Постанови №103 від 21.02.2018 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб”, пунктом 6 якої внесено зміни та викладено відповідний пункт 4 Постанови №704 в новій редакції, а саме: «4. Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14».


Тобто, уряд відійшов від попередньої задумки, та встановив розмір складових грошового забезпечення у сталій, незмінній величині.


Саме тому, уповноважені органи, зокрема Адміністрація Державної прикордонної служби України, під час складання оновлених довідок про розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2018 та 05.03.2019 для перерахунку пенсії, здійснювала обрахунок посадового окладу та окладу за військовим (спеціальним) званням, виходячи саме з прожиткового мінімуму станом на 01.01.2018, який на той момент складав 1762 гривні.

Виходячи з даного розміру прожиткового мінімуму, на даний момент виплачується пенсія майже всім пенсіонерам прикордонної служби.

 

Проте, відбулися зміни законодавстві, які зумовлюють підстави для перерахунку пенсії прикордонників у 2020, 2021, 2022 та 2023 році.

Так, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі №826/6453/18 визнано протиправним та скасовано пункт 6 Постанови №103, яким були внесені зміни до пункту 4 Постанови КМУ №704 та відновлено його попередню редакцію, відповідно до якого розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого  законом  на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14.


 

  • Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2020 року становить 2102,00 гривень.👍

  • Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2021 року складає 2270,00 гривень.👍

  • Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» визначає, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2022 року становить 2481, 00 гривень.👍

  • Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» визначає, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року становить 2684, 00 гривень.👍

 

А тому, з 01.02.2020, 01.02.2021, 01.02.2022 та 01.02.2023 грошове забезпечення всіх військовослужбовців Державної прикордонної служби України, яким воно нараховується та виплачується на підставі Постанови КМУ №704, має бути перераховане в сторону збільшення шляхом множення відповідного тарифного коефіцієнту на прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 2020-2023 роки.

Відповідному праву військових пенсіонерів кореспондує обов'язок відомчих уповноважених органів - Адміністрації Державної прикордонної служби України, оформити вказані довідки та направити їх до територіальних органів Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.

 

Як здійснюється вказаний перерахунок пенсії?


Такий перерахунок пенсії в добровільному порядку органами державної влади не проводиться. 

А тому вказане право потрібно захищати в судовому порядку, який відбувається у два етапи:

  1. спір з Адміністрацією Державної прикордонної служби України, як уповноваженим органом, щодо видачі нею оновлених довідок про розмір грошового забезпечення, обрахового виходячи з розміру прожиткового мінімуму встановленого станом на 1 січня  2020-2023 роківа.

  2. Спір з територіальним управлінням Пенсійного фонду України в області щодо здійснення перерахунку пенсії на підставі оновлених довідок, виданих уповноваженим органом.


При цьому, варто зазначити, що військовослужбовці Державної прикордонної служби під час здійснення даного перерахунку пенсії мають певні переваги по відношенню до пенсіонерів Міністерства оборони України, у яких даний спір проходить у 3 або навіть 4 етапи, оскільки уповноважені на видачу довідок органи МО України, якими є обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні обласні військові комісаріати) вказують у оновлених довідках про розмір грошоового забезпечення для перерахунку пенсії, що видаються на виконання рішення суду, занижені розміри додаткових видів грошового забезпечення (премії та надбавки за особливості проходження служби). Такий стан справ зумовлює кількаетапний судовий спір лише за видачу довідки.


Натомість АДПСУ, як уповноважений відомчий орган прикордонників, після ухвалення рішення суду з зобовʼязаннням видати оновлену довідку про розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 та 01.01.2023 для перерахунку пенсії, відразу видає такі довідки з відображенням вірних розмірів усіх складових грошового забезпечення.

 

На скільки збільшиться розмір пенсії?


♦️Для кращого розуміння, наведемо приклад за посадою “старшого інспектора прикордонної служби”, якій відповідає 13 тарифний розряд та званням “старший лейтенант”.

У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу за «13» тарифним розрядом визначений у розмірі «2».

Згідно Додатку 14 за військовим званням “старший лейтенант” передбачено тарифний коефіцієнт 0,68.

♦️В довідках про розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2018 та 05.03.2019, АДПСУ, виходячи з розміру прожиткового мінімуму станом на 01.01.2018 - 1762,00 гривні, вказувала наступні розміри складових грошового забезпечення:


посадовий оклад:


3 520,00 гривень ( 2 (тарифний коефіцієнт) Х 1762,00 грн. (розмір прожиткового мінімуму)

та

оклад за військовим (спеціальним) званням:


1 200,00 гривень (0,68 (тарифний коефіцієнт) Х 1762,00 грн. (розмір прожиткового мінімуму)

 

♦️Однак станом на 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 2102,00 гривень, а тому в оновленій довідці за вказаною посадою розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2020 повинен визначатися у таких розмірах:


посадовий оклад:


4 204 гривені (2 (тарифний коефіцієнт) Х 2102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) 

та 

оклад за військовим званням:


1 430,00 гривні (0,68 (тарифний коефіцієнт) Х 2102,00 грн. (розмір прожиткового мінімуму)

 

♦️В той же час, розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2023 складає вже 2 684,00 гривні, тому в оновленій довідці за вказаною посадою розмір грошового забезпечення станом на 01.01.2023 повинен визначатися у таких розмірах:


посадовий оклад:


5 368,00 гривнів (2 (тарифний коефіцієнт) Х 2684 грн. (розмір прожиткового мінімуму)

та 

оклад за військовим званням:


1 830,00 гривні (0,68 (тарифний коефіцієнт) Х 2684,00 грн. (розмір прожиткового мінімуму)


А кожен військовий знає, що саме розмір посадового окладу та оклад за званням є вихідними величинами для обрахунку інших складових грошового забезпечення.  І навіть 100,00 гривень в окладі суттєво впливає на загальний розмір грошового забезпечення. Тож рахуймо самі.


В статті наведена лиш стисла загальна інформація, достатня для розуміння. Потрібна додаткова консультація чи допомога – звертайтеся до нас в ЧАТ або ТЕЛЕФОНУЙТЕ. 

Чи виникають підстави для перерахунку пенсії аналогічним чином у 2024 році? Важливі зміни 2023 року!

12.05.2023 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №481 «Про скасування підпункту 1 пункту 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №103, та внесення зміни до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. №704».

Даною постановою уряд вносить зміни до пункту 4 Постанови КМУ №704, відповідно до яких вказаний пункт викладено у наступній редакції: «Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб розраховуються виходячи з розміру 1 762 гривні та визначаються шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14».

Тому відстоювання права на перерахунок пенсії з 01.02.2024 виходячи з розмірів грошового забезпечення станом на 01.01.2024, наразі має малі перспективи.

 

Що ми маємо на практиці з урахуванням вказаних змін:

Постанова №481 прийнята 12.05.2023.

Тобто в спірний період – з 29.01.2020 по 11.05.2023, законодавство прив’язувало розмір грошового забезпечення до змінюваного розміру прожиткового мінімуму, а тому предмет спору з перерахунку грошового забезпечення діючих військовослужбовців та розміру пенсій військових пенсіонерів з 01.02.2020, 01.02.2021, 01.02.2022, 01.02.3023, залишаються актуальними.


Приєднуйся до VIBER каналу та буть в курсі новин законодавства і сдової практики питаннях військової пенсії.

 

Telegram - новини законодавства військового права.


Потрібна допомога, звертайтеся просто зараз!

تعليقات


bottom of page