top of page

Медичний Огляд (ВЛК) Військовослужбовців. Порядок Направлення Та Проведення


Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали поранення (травму, контузію, каліцтво, захворювання) під час захисту держави здійснюється ВЛК тільки після закінчення лікування у військовому (цивільному) лікувальному закладі.
Хто надає направлення на госпітальне ВЛК:

- прямий начальник від командира окремої частини, йому рівних та вище;

- органи управління та підрозділи Військової служби правопорядку Збройних Сил України (Далі - ВСП);

- прокуратура;

- суд;

- начальник гарнізону;

- начальник військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення за місцем лікування;

- військовий комендант гарнізону;

- військовий комісар.


Які документи подаються на військовослужбовців, що направляються на медичний огляд ВЛК (в мирний час):

1. направлення із зазначенням військового звання, прізвища, імені та по батькові, дати народження, місяця та року призову (прийняття) на військову службу, військового комісаріату, яким призваний у Збройні Сили України, попереднього діагнозу та мети огляду (направлення на огляд може бути підписане начальником штабу (від начальника штабу полку та вище) або начальником кадрового органу (від начальника управління роботи з особовим складом об'єднання та вище) із посиланням на рішення відповідного командира (начальника). Направлення на медичний огляд ВЛК, видане військовослужбовцю, обов'язкове до виконання;

2. медична книжка;

3. посвідчення особи (військовий квиток);

4. фотокартка 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

5. службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією;

6. медична характеристика;


Службова та медична характеристики в воєнний час не є обов’язковою при направленні на ВЛК.


7. оригінал довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва) – лише на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби;

8. на військовослужбовців - учасників бойових дій, миротворчих місій, ліквідації наслідків аварії на ядерних об'єктах, розмінування об'єктів народного господарства - відповідні посвідчення, витяги із особових справ, інші довідкові матеріали (допускається надання ксерокопій указаних документів, завірених відповідними посадовими особами та гербовою печаткою військової частини (закладу).


ВАЖЛИВО: у разі виявлення під час обстеження або лікування у військовому лікувальному закладі у військовослужбовця захворювання, наслідків травми (поранення, контузії, каліцтва), які зумовлюють у мирний часнепридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час, у воєнний час - непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ці особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника військового лікувального закладу на підставі подання начальника лікувального відділення, у якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис в історії хвороби (медичній книжці), який завіряється підписом начальника військового лікувального закладу.

Тобто направлення на госпітальне ВЛК може видати начальник військового лікарняного закладу під час лікування та особі не обов’язково повертатися до частини аби отримати відповідне направлення на ВЛК від командира.


Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або звільненні від виконання службових обов'язків (у тому числі і повторно) військовослужбовець може направлятися на медичний огляд начальником відділення або профільним головним (провідним) фахівцем військового лікувального закладу, у якому він знаходиться на стаціонарному або амбулаторному лікуванні.


Яке ВЛК може проводити огляд:

- військовослужбовці оглядаються ВЛК у військових лікувальних закладах за територіальним принципом;

- ВЛК за місцем лікування;

- ВЛК за місцем навчання;

- ВЛК за місцем перебування у відрядженні;

- ВЛК за місцем проведення відпустки.


Якими лікарями проводиться огляд при ВЛК:

- обов’язково хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, оториноларингологом;

- за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей.

- обов'язково виконуються загальні аналізи крові та сечі, ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітини.

- додаткове обстеження визначають лікарі за медичними показаннями.

Огляд вказаними лікарями військовослужбовців, направлених на ВЛК для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків, проводиться за медичними показаннями.


При медичному огляді військовослужбовців:

- застосовується метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку;

- ВЛК враховує вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, думку командування і начальника медичної служби військової частини, викладені у службовій та медичній характеристиках, та можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, яка найбільше відповідає стану його здоров'я.

Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків (занять) за станом здоров'я – приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції і працездатності необхідний термін - не менше 30 календарних днів.

У разі коли є незаперечні дані, що здатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про придатність їх до військової служби.


Тривалість відпустки за станом здоров'я:

- 30 днів (у мирний час);

- 45-60 днів - за медичними показаннями після травм (поранень, контузій) або оперативного лікування;

- Може бути продовжена на 30, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.

Загальний термін безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні у військових (цивільних) лікувальних закладах, включаючи і відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців.

Після закінчення визначеного терміну перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров'я, проводиться ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

ВАЖЛИВО: відпустка за станом здоров'я надається командиром військової частини (закладу), де він проходить службу, на підставі постанови ВЛК.

Після закінчення такої відпустки особи можуть пройти повторний медичний огляд за місцем проведення відпустки для визначення придатності їх до військової служби. Направлення на такий огляд надається військовим комісаром, начальником гарнізону або органом управління ВСП.


Строки звільнення від виконання службових обов'язків:

- від 10 до 15 календарних днів;

- може продовжуватися не більше 10 днів за один раз;

- але в цілому не може перевищувати 30 календарних днів.Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


Також буде цікаво:
27 266 переглядів

Comments


bottom of page