top of page

Додаткові Види Грошового Забезпечення Повинні Враховуватися При Обчисленні Розміру Пенсії | Адвокат

Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, є безумовною підставою для перерахунку пенсії Позивача, як колишнього військовослужбовця, на підставі Постанови №704.


Пенсійний Адвокат

01.03.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704  «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу. Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, є безумовною підставою для перерахунку пенсії Позивача, як колишнього військовослужбовця, на підставі Постанови №704.

Кабінетом Міністрів України 21.02.2018 прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (Далі – Постанова №103), яка набрала законної сили 24.02.2018.

Відповідно до п. 1 Постанови № 103 було визначено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон) до 1 березня 2018 року (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Крім того, пунктом 5 Постанови № 103 були внесенні зміни у пункт 5 і додаток 2 Порядку № 45, яким визначено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Згідно норм діючого законодавства, первинно військовим пенсіонерам призначалася пенсія виходячи з основних та додаткових видів грошового забезпечення.

До прикладу:

Основні види грошового забезпечення:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- процентна надбавка за вислугу років;

Середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення:

- надбавка за особливо важливі завдання;

- надбавка за роботу з таємними виробами, носіями документами (або надбавка за умови режимних обмежень);

- надбавка за кваліфікацію клас майстер;

- надбавка за кваліфікацію – льотчик/штурман 1 класу;

- премія тощо.

Однак на на виконання Постанови № 103 обласні військові комісаріати виготовили та подала до Управління пенсійного фонду на пенсіонерів «Довідку про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», в якій вказали лише основні розміри грошового забезпечення за відповідною посадою, а саме:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- надбавка за вислугу років (50%);

Разом з тим, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18 визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45, що обмежували складові грошового забезпечення, в частині яких проводиться перерахунок пенсії та яким була затверджена форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, без відображення в ній додаткових видів грошового забезпечення.

05 березня 2019 року постановою Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

12.11.2019 постановою Касаційного адміністративного суду Верховного Суду касаційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої та апеляційної інстанції без змін.

Таким чином 05 березня 2019 року набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18, у зв’язку з чим, у відповідності до ст. 265 КАС України, норма, що обмежувала складові грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії, перестала діяти як така, що нечинна.

Враховуючи викладене, у ОВК виник обов’язок усунути порушення вимог закону, які були допущені при підготовці та подані первинної довідки, і виготовити та подати до Головного управління Пенсійного фонду України в області оновлену довідку, з відображенням в ній розмірів усіх видів грошового забезпечення, визначених Постановою № 704, які враховуються при перерахунку пенсій відповідно до ст.ст. 43, 63 Закону №2262-XII та п. 5 Порядку № 45.

Проте, при зверненні з такою вимогою до військкоматів, пенсіонери отримують відмову у складанні та поданні такої довідки з мотивів того, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18 не містить жодних зобов’язань до Міністерства оборони України, та на даний час Кабінетом Міністрів України не приймалися рішення щодо визначення інших умов та розмірів перерахунку пенсій.

Такі дії є явно протиправними та потребують судового захисту.

Зокрема умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян України з числа осіб, які перебували, зокрема, на службі в Збройних Силах України, визначені Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі- Закон України №2262-ХІІ).

Згідно з частиною 4 статті 63 Закону № 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Частина 2 статті 51 Закону № 2262-XII передбачає, що перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.

У свою чергу частиною 3 ст. 43 Закону № 2262-XII передбачено, що пенсії військовослужбовцям обчислюються з розміру грошового забезпечення, враховуючи відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірах, установлених законодавством, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Порядок проведення перерахунку пенсій встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393» (Далі - Порядок № 45).

01.03.2018 набрала чинності Постанова № 704, якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу. Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Отже, в силу приписів ст. 63 Закону України № 2262-XII військові пенсіонери отримали право на перерахунок пенсії, який було проведено Управлінням пенсійного фонду з 01 січня 2018 року. При цьому після набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18, з 05 березня 2019 року набула чинності попередня редакція пункту 5 Порядку № 45, яка була чинною до внесення змін Постановою №103 та яка повністю узгоджується з вимогами ст. 63 Закону № 2262-XII.

Згідно пункту 5 Порядку № 45, в чинній редакції Порядку від 28.10.2015, для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з урахуванням таких його видів:

- посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

- надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання «заслужений» чи «народний», службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

- щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

- інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію;

- щомісячні надбавки за особливі умови служби (крім надбавки за службу у віддаленій місцевості) особам, звільненим з військової служби, які проходили службу та обслуговували ядерну зброю на об'єктах "С", у складальних бригадах ремонтно-технічних баз, у складі екіпажів атомних підводних човнів, на території військових полігонів, де проводилися випробування ядерної зброї або навчання із застосуванням такої зброї, та у військових частинах, що обслуговували космодром "Байконур", якщо такі надбавки виплачувалися їм на день звільнення із служби у відсотках посадового окладу, що встановлювалися до 1 січня 2008 року для обчислення розміру пенсії, але не більше розміру надбавок за особливі умови служби відповідно до законодавства.

Пунктом 2 Постанова №704 установлено, що грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

Пунктами 5, 6 Постанови №704 визначено надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

1) установлювати:

посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, посади яких не передбачені цією постановою, у розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 1 - 11 за аналогічними посадами;

посадові оклади заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на 1 - 5 відсотків нижче від посадового окладу відповідного керівника;

надбавку за особливості проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та особам рядового і начальницького складу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Порядок та умови виплати такої надбавки визначати керівникам державних органів залежно від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних обов`язків за посадою;

2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення;

3) надавати один раз на рік військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення, та допомогу для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення.

Виплачувати:

1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 16;

2) доплату за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу в розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

3) доплату за вчене звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які займають посади, пов`язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), в розмірі 5 відсотків, професора - 10 відсотків посадового окладу. За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

4) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають спортивне звання "заслужений тренер", "заслужений майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", в розмірі 10 відсотків посадового окладу, "майстер спорту" – 5 відсотків посадового окладу. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

5) надбавку за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу, які мають почесні звання "заслужений" або "народний", в розмірі відповідно 10 і 15 відсотків посадового окладу.

6) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та порядку, визначених законодавством;

7) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової служби, звільненим з військової служби, в розмірі восьми, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, - дванадцяти посадових окладів;

8) одноразову грошову допомогу військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу після укладення ними першого контракту.

У додатку №15 до Постанови №704 «Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» установлено також надбавку за кваліфікацію, а саме особи офіцерського складу (крім осіб офіцерського складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), особи рядового, сержантського і старшинського складу, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, особи рядового і начальницького складу (крім осіб начальницького складу, які проходять службу на посадах льотного складу і виконують польоти в складі екіпажів повітряних суден у якості льотчиків і штурманів), які мають клас: другий: у розмірі 3 відсотків посадового окладу.

Окрім Постанови № 704 порядок виплати грошового забезпечення врегульовано Порядком виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністра оборони України №260 від 07.06.2018 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.06.2018 за №745/32197) (Далі – Порядок № 260).

Грошове забезпечення військового пенсіонера за посадою поряд з посадовим окладом, окладом за військовим званням та надбавкою за вислугу років включало додаткові види грошового забезпечення, наприклад такі як: надбавка за умови режимних обмежень, надбавка за службу в ЗСУ; надбавка за особливі умови служби; надбавка за безперервну службу; премія.

При цьому, окремі додаткові види грошового забезпечення, які Позивач отримував під час проходження військової служби та які були враховані при призначенні останньому пенсії, на даний час не скасовані і їх виплата передбачена Постановою №704 та Порядком № 260:

- надбавка за службу в умовах режимних обмежень - передбачена підпунктом 6 пункту 6 Постанови № 704 від 30.08.2017 та Розділом ХІ Порядку № 260 від 07.06.2018;

- премія - передбачена підпунктом 2 пункту 5 Постанови № 704 від 30.08.2017 та Розділом ХVI Порядку №260 від 07.06.2018.

Поряд з цим, Постановою № 704 введено новий постійний вид виплати для військовослужбовців.

Зокрема підпунктом 1 пункту 5 Постанови № 704 та Розділом VI Порядку №260 від 07.06.2018 введенанадбавка за особливості проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та особам рядового і начальницького складу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Відповідно до пункту 1 Розділу VI Порядку №260 від 07.06.2018, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) щомісячно виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірах до 100 відсотків посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків.

Отже, зазначені додаткові види грошового забезпечення, які отримував Позивач та які були враховані в обрахунок пенсії останнього до 2018 року, на момент виникнення у нього права на перерахунок пенсії не скасовані, продовжують виплачуватися військовослужбовцям, їх розмір збільшився, а тому ці надбавки підлягають перерахунку у зв’язку з прийняттям Постанови №704.

За вказаних обставин, з урахуванням змін в грошовому забезпеченні з прийняттям Постанови №704 – зміною у бік збільшення розміру грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців та введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, на підставі ст.ст. 43, 51, 63 Закону №2262-XII та пункту 5 Порядку №45 кожен військовий пенсіонер набув право на перерахунок пенсії в частині наступних видів грошового забезпечення:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- процентна надбавка за вислугу років;

- надбавка за особливості проходження служби;

- надбавка за умови режимних обмежень;

- премія;

- інші додаткові види грошового забезпечення, що виплачуються за відповідною посадою (у кожного військового пенсіонера вони свої. В даній статті наведенні найбільш поширенні для прикладу та зручності розуміння).

Пунктом 1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30.01.2007 №3-1 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.02.2007 за №135/13402) (Далі – Порядок №3-1) визначено, що заяви про призначення пенсії за вислугу років та по інвалідності особам, звільненим зі служби, які мають право на пенсію згідно із Законом, та особам, які мають право на пенсійне забезпечення відповідно до міжнародних договорів у галузі пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, подаються цими особами до головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи, що призначають пенсії) через уповноважені структурні підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства інфраструктури України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної прикордонної служби України, Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної інспекції техногенної безпеки України (далі - міністерства та інші органи).

Міністерства та інші органи, їх територіальні підрозділи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі визначають уповноважені структурні підрозділи, на які за їх рішенням покладаються функції щодо підготовки та подання до органів, що призначають пенсії, необхідних для призначення пенсії документів (далі - уповноважені структурні підрозділи).

Пунктом 24 Порядку №3-1 визначено, що про виникнення підстав для проведення перерахунку пенсій згідно зі статтею 63 Закону уповноважені структурні підрозділи зобов'язані у п'ятиденний строк після прийняття відповідного нормативно-правового акта, на підставі якого змінюється хоча б один з видів грошового забезпечення для відповідних категорій осіб, або у зв'язку з уведенням для зазначених категорій військовослужбовців нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством, повідомити про це орган, що призначає пенсії.

Органи, що призначають пенсії, протягом п'яти робочих днів після надходження такого повідомлення подають до відповідних уповноважених структурних підрозділів списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії.

Після одержання списків осіб уповноважені структурні підрозділи зазначають у них зміни розмірів грошового забезпечення для перерахунку раніше призначених пенсій і в п'ятиденний строк після надходження передають їх до відповідних органів, що призначають пенсії.

Відповідно до пунктів 3.1, 3.3 Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14.08.2014 №530 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.10.2014 за №1294/26071) (Далі – Положення №530), оформлення та подання до органів Пенсійного фонду України документів для призначення пенсій особам, звільненим з військової служби, та пенсій в разі втрати годувальника членам сімей померлих військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) відповідно до Закону, а також визначення розміру грошового забезпечення, що враховується при обчисленні та перерахунках пенсій колишнім військовослужбовцям здійснюються уповноваженими органами Міністерства оборони України - обласними військовими комісаріатами згідно з постановою правління Пенсійного фонду України від 30 січня 2007 року №3-1.

Згідно п. 3.16. Положення №530 у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для відповідних категорій військовослужбовців або у зв’язку із введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством, перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється відповідно до статті 63 Закону та Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 року № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393».

На підставі рішення Кабінету Міністрів України, зазначеного в пункті 3.16 цього розділу, Департамент фінансів Міністерства оборони України повідомляє у п’ятиденний строк Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій колишнім військовослужбовцям та членам їх сімей. Пенсійний фонд України повідомляє у п’ятиденний строк з моменту надходження інформації від Міністерства оборони України головним управлінням Пенсійного фонду України про підстави для проведення перерахунку пенсій та про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку (п. 3.17. Положення № 530).

Головні управління Пенсійного фонду України складають у десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації списки осіб, пенсії яких підлягають перерахунку, за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення перерахунку пенсій та подають їх до обласних військових комісаріатів.

Пунктом 3.18. Положення № 530 визначено, що на підставі списків обласні військові комісаріати готують для перерахунку пенсій довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення перерахунку пенсій та в місячний строк подають їх до головних управлінь Пенсійного фонду України.

Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення такого права і проводиться у строки, передбачені частиною другою статті 51 Закону (п. 3.19. Положення № 530).

Пунктом 3.20. Положення № 530 визначено, що для перерахунку пенсій враховуються:

- посадовий оклад, оклад за військовим званням та відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу в межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок за відповідною посадою та військовим званням;

- надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови, почесне звання «заслужений» чи «народний», службу в умовах режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах, установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені військовослужбовцю;

- щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом Міністрів України, - у зазначених розмірах на момент виникнення права на перерахунок;

- інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і після запровадження нових умов його виплати), підвищення та щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа звільнилася на пенсію.

Відповідно до п. 10 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 №389, обласні військові комісаріати забезпечують оформлення та подання документів органам Пенсійного фонду України для призначення (перерахунку) пенсій особам, звільненим з військової служби, і членам їх сімей відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Згідно з абзацами 4, 5 пункту 2.8 Інструкції з організації роботи із соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженої наказом Міноборони від 31.12.2014 №937 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.01.2015 за №73/26518), на обласні військові комісаріати покладаються:

- визначення розміру грошового забезпечення для обчислення і перерахунку пенсій органами, що призначають пенсії;

- складання та подання до органів, що призначають пенсії, довідок про розмір грошового забезпечення пенсіонерів із числа осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей під час перерахунків пенсій.

Відповідно до пунктів 3.13, 3.14 Положення №530, усі документи, що надійшли до обласного військового комісаріату після призначення пенсії та стосуються уточнення грошового забезпечення або вислуги років, а також матеріали листування з цих питань долучаються до особової справи військовослужбовця, звільненого з військової служби. За запитом органів Пенсійного фонду України обласний військовий комісаріат (у межах своєї компетенції) доопрацьовує подані документи для призначення пенсії, а також надсилає додаткові документи (або їх завірені копії), які впливають на розмір пенсії.

Аналіз наведених норм щодо порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», свідчить про необхідність здійснення таких послідовних дій: Міністерство оборони України повідомляє Пенсійний фонд України про наявність рішення Кабінету Міністрів України про зміну розміру грошового забезпечення; Пенсійний фонд України повідомляє відповідні структурні підрозділи Пенсійного фонду про підстави проведення перерахунку пенсій та необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають перерахунку Головним управлінням Пенсійного фонду України; Головні управління Пенсійного фонду України складають відповідні списки та передають їх органам, які уповноважені видавати довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій, які готують відповідні довідки; довідки видаються державним органом, з якого особи були звільнені зі служби, якщо інше не передбачено чинним нормативно-правовими актами.

Вказана послідовність дій була виконана.

Міністерство оборони України надіслало до Пенсійного фонду України повідомлення про підстави перерахунку пенсії, у зв’язку із прийняттям Постанови №704.

Відповідно, територіальні підрозділи Пенсійного фонду України в областях, після надходження такого повідомлення, подали до відповідних уповноважених структурних підрозділів – обласних військових комісаріатів, списки осіб, яким необхідно провести перерахунок пенсії у зв’язку із прийняттям Постанови № 704.

Такі списки були отримані обласними військовими комісаріатами, що підтверджується зокрема і тим, що останні підготували та подали до Управління пенсійного фонду довідку про розмір грошового забезпечення пенсіонерів, однак в такій довідці вказали лише три складові грошового забезпечення, не відобразивши в ній розміри додаткових видів грошового забезпечення, які визначенні Постановою № 704.

При цьому, системний аналіз (у тому числі граматичний) норм матеріального права та обставин справи, дає підстави для обґрунтованого висновку про те, що підставою для перерахунку пенсії є рішення уряду у вигляді Постанови № 704, а не Постанова № 103. В повідомленні Міністерства оборони України про виникнення підстав для перерахунку пенсії, яке надіслано у встановленому порядку до Пенсійного фонду України, зазначено підставу перерахунку пенсій саме Постанову № 704.

А тому, скасування пунктів 1, 2 Постанови № 103 рішенням окружного адміністративного суду м. Києва не зумовлює необхідності повторного повідомлення Пенсійного фонду України про виникнення підстав для перерахунку пенсії, як і повторного подання відповідних списків до обласного військового комісаріату. Адже підстава перерахунку пенсії – Постанова № 704, з ухваленням даного рішення суду, не змінилася. Відповідно списки осіб, пенсії яких потребують перерахунку, також не змінилися.

Таким чином, системний аналіз вище вказаних норм матеріального права дає підстави до обґрунтованого висновку про те, що з урахуванням змін в грошовому забезпеченні з прийняттям Постанови № 704 – зміною у бік збільшення розміру грошового забезпечення відповідних категорій посад військовослужбовців та введенням для зазначених категорій осіб нових місячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) і премій у розмірах, встановлених законодавством, враховуючи визнання нечинними пунктів 1, 2 Постанови № 103, на підставі ст.ст. 43, 51, 63 Закону №2262-XII та пункту 5 Порядку №45 військові пенсіонери набули право на перерахунок пенсії з 01.04.2020 в частині наступних видів грошового забезпечення: посадовий оклад; оклад за військовим званням; процентна надбавка за вислугу років; надбавка за особливості проходження служби; надбавка за службу в умовах режимних обмежень; премія та інші додаткові види грошового забезпечення.

Звичайно, в добровільно порядку обласні військові комісаріати відповідні довідки не виготовляють, та для реалізації свого права, слід звертатися до суду з адміністративним позовом.

Серед силових структур на даний час в добровільно порядку за зверненням пенсіонера направляють довідки до управлінь пенсійного фонду з відображенням розмірів додаткових видів грошового забезпечення, лише Адміністрація Державної прикордонної служби України та підрозділи Служби безпеки України.

Однак варто зауважити, що при отриманні відповідних довідок, Управління пенсійного фонду також відмовляються проводити відповідний перерахунок пенсії, та їх дії (бездіяльність) також потрібно оскаржувати до суду.

Тому цей процес тривалий та не простий.

Разом з тим, відновити вказане порушене право та відстояти виплату належного розміру пенсії можливо та реально.

Для розуміння, наводимо орієнтовну послідовність дій щодо відновлення порушеного права на перерахунок пенсії з урахуванням при її обчисленні додаткових видів грошового забезпечення:

1. Звернутися до Головного управління пенсійного фонду України в області з запитом на інформацію, в якому попросити надати:

- Розрахунок призначеної пенсії станом на дату первинного призначення пенсії, вказавши окремо кожен вид грошового забезпечення (у тому числі додаткові) та його розмір, які були враховані при обрахунку мені пенсії.

- Розрахунок пенсії станом на грудень 2017 року;

- Розрахунок пенсії станом на березень 2018 року (після проведення перерахунку на виконання Постанови № 103);

- Розрахунок пенсії станом на січень 2019 року;

- Розрахунок пенсії станом на січень 2020 року;

- Копію довідки для перерахунку пенсії, складеної та поданої обласним військовим комісаріатом до Головного управління Пенсійного фонду України в області у 2018 році на виконання постанови № 103.

ПРИМІТКА: вказані документи будуть необхідні при зверненні з позовом до суду.

2. Звернутися до уповноваженого відомчого органу з мотивованою заявою, в якій просити: «Скласти та подати до Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області нову довідку про розмір грошового забезпечення, станом на 05.03.2019, у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»статті 9 Закону України від 20.12.1991 №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  в якій на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» вказати розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення), які враховуються при призначенні та перерахунку пенсії, за відповідною або аналогічною посадою, яку військовий пенсіонер займав на дату звільнення».

3. Отримати відмову.

4. Оскаржити вказану відмову до окружного адміністративного суду.

5. Після ухвалення рішення суду на Вашу користь та його виконання, звернутися до Управління пенсійного фонду з заявою про проведення перерахунку пенсії на підставі представленої оновленої довідки.

Вказана послідовність дій є загальною та орієнтованою і не відображає специфіки роботи по окремих справах, кожна з яких має свої особливості.

Команда Подільського юридичного центру вже має позитивну практику по відновленню прав військових пенсіонерів у Вінницькій, Рівненській, Львівській, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. При цьому успіх по відновленню Ваших прав на пряму залежить від фахової правової допомоги, починаючи з досудової робити (у тому числі підготовки обґрунтованої заяви до уповноваженого структурного підрозділу на виготовлення довідки про розміри грошового забезпечення для перерахунку пенсії).

ЗВЕРТАЙТЕСЯ, раді будемо допомогти і Вам.

Телефонуйте або пишіть нам в ЧАТ просто зараз!

НАША ПРАКТИКА:

Вінниця

Київ

Львів

Хмельницький

Харків

…….та інші

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ З ДАНОГО ПРЕДМЕТУ СПОРУ:

Правова позиція Верховного Суду в рішені від 17 грудня 2019 року, залишеної в силі постановою Великої Палати Верховного Суду від 24 червня 2020 року, у зразковій справі №160/8324/19 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/86432492)

10 425 переглядів

Comments


bottom of page