Додаткові Види Грошового Забезпечення Повинні Враховуватися При Обчисленні Розміру Пенсії | Адвокат

Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, є безумовною підставою для перерахунку пенсії Позивача, як колишнього військовослужбовця, на підставі Постанови №704.


Пенсійний Адвокат

01.03.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704  «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу. Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, є безумовною підставою для перерахунку пенсії Позивача, як колишнього військовослужбовця, на підставі Постанови №704.

Кабінетом Міністрів України 21.02.2018 прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (Далі – Постанова №103), яка набрала законної сили 24.02.2018.

Відповідно до п. 1 Постанови № 103 було визначено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон) до 1 березня 2018 року (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Крім того, пунктом 5 Постанови № 103 були внесенні зміни у пункт 5 і додаток 2 Порядку № 45, яким визначено, що під час перерахунку пенсій використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням.

Згідно норм діючого законодавства, первинно військовим пенсіонерам призначалася пенсія виходячи з основних та додаткових видів грошового забезпечення.

До прикладу:

Основні види грошового забезпечення:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- процентна надбавка за вислугу років;

Середньомісячна сума додаткових видів грошового забезпечення:

- надбавка за особливо важливі завдання;

- надбавка за роботу з таємними виробами, носіями документами (або надбавка за умови режимних обмежень);

- надбавка за кваліфікацію клас майстер;

- надбавка за кваліфікацію – льотчик/штурман 1 класу;

- премія тощо.

Однак на на виконання Постанови № 103 обласні військові комісаріати виготовили та подала до Управління пенсійного фонду на пенсіонерів «Довідку про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України», в якій вказали лише основні розміри грошового забезпечення за відповідною посадою, а саме:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- надбавка за вислугу років (50%);

Разом з тим, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18 визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45, що обмежували складові грошового забезпечення, в частині яких проводиться перерахунок пенсії та яким була затверджена форма довідки про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсій, без відображення в ній додаткових видів грошового забезпечення.

05 березня 2019 року постановою Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

12.11.2019 постановою Касаційного адміністративного суду Верховного Суду касаційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої та апеляційної інстанції без змін.

Таким чином 05 березня 2019 року набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18, у зв’язку з чим, у відповідності до ст. 265 КАС України, норма, що обмежувала складові грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії, перестала діяти як така, що нечинна.

Враховуючи викладене, у ОВК виник обов’язок усунути порушення вимог закону, які були допущені при підготовці та подані первинної довідки, і виготовити та подати до Головного управління Пенсійного фонду України в області оновлену довідку, з відображенням в ній розмірів усіх видів грошового забезпечення, визначених Постановою № 704, які враховуються при перерахунку пенсій відповідно до ст.ст. 43, 63 Закону №2262-XII та п. 5 Порядку № 45.

Проте, при зверненні з такою вимогою до військкоматів, пенсіонери отримують відмову у складанні та поданні такої довідки з мотивів того, що рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18 не містить жодних зобов’язань до Міністерства оборони України, та на даний час Кабінетом Міністрів України не приймалися рішення щодо визначення інших умов та розмірів перерахунку пенсій.

Такі дії є явно протиправними та потребують судового захисту.

Зокрема умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян України з числа осіб, які перебували, зокрема, на службі в Збройних Силах України, визначені Законом України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі- Закон України №2262-ХІІ).

Згідно з частиною 4 статті 63 Закону № 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим зі служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Частина 2 статті 51 Закону № 2262-XII передбачає, що перерахунок пенсій, призначених особам офіцерського складу провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії.