top of page

Виплата Грошового Забезпечення В Разі Захоплення В Полон, Смерті, Визнання Безвісно ВідсутнімиІ. Виплата грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) військовослужбовця, визнання безвісно відсутнім.


Хто має право на отримання виплати:

- дружина (чоловік);

- повнолітні діти, які проживали разом з загиблим (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- законні представники (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачі, якщо діти неповнолітні (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- законні представникі (опікунам, піклувальникам) осіб з інвалідністю з дитинства (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- батьки військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей;

- інші спадкоємці (якщо відсутні вище перелічені особи).


Розміри виплати:


Підлягає виплаті грошове забезпечення належне, але не отримане військовослужбовцем до дня смерті (загибелі), в тому числі одноразові додаткові види грошового забезпечення.

В місяць, у якому військовослужбовець помер (загинув), грошове забезпечення виплачується в повному обсязі, тобто за повний місяць.


Виплату проводить військова частина, в якій військовослужбовець перебував на грошовому забезпеченні.


Строк звернення за виплатою – 3 роки, які обраховуються з дня смерті (загибелі) або з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим.


ІІ. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, захопленим у полон або заручниками


Безвісно відсутній військовослужбовець - зниклий безвісти під час захисту Вітчизни військовослужбовець, щодо якого понад 15 днів відсутні відомості про місце його перебування (виключення - самовільне залишення військової частини або місця служби).


Хто має право на отримання виплати:

- дружина (чоловік);

- повнолітні діти, які проживали разом з загиблим (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- законні представники (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачі, якщо діти неповнолітні (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- законні представникі (опікунам, піклувальникам) осіб з інвалідністю з дитинства (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців (в разі відсутності дружини/чоловіка);

- батьки військовослужбовців рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі та не мають дітей.


Які види грошового забезпечення виплачуються:

- посадовий оклад за останнім місцем служби;

- оклад за військовим званням;

- надбавки за вислугу років;

- інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення.


Виплата проводиться членам сімʼї військовослужбовця за їх письмовою заявою, написаною на імʼя командира військової частини.


До заяви про виплату слід надати наступні документи:

- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

- довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

- копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

- копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

- копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.


Така заява та документи розглядаються протягом 15 днів.


Випадки, коли приймається рішення про відмову у виплаті:

- подання заяви неналежною особою;

- не подання в повному обсязі документів.


Виплата грошового забезпечення проводиться щомісяця:

- військовослужбовців, захоплених у полон - до дня їх звільнення включно;

- військовослужбовців, безвісно відсутніх - протягом трьох років з дня набрання законної сили рішенням суду про визнання військовослужбовців безвісно відсутніми або оголошення померлими, але не пізніше ніж до дня набрання законної сили рішенням суду про скасування рішення про визнання їх безвісно відсутніми або оголошення померлими.


Важливо знати:

- у разі письмової відмови однієї з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання;

- виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували, не здійснюється.


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


Також буде цікаво:440 переглядів

Comments


bottom of page