top of page

Безоплатне отримання земельної ділянки у власність. Покрокова інструкція.

Кожен громадянин України, згідно із положеннями п. «б» ч.1 ст. 81 Земельного кодексу України (далі - Кодекс), може набути право власності на земельні ділянки на підставі безоплатної передачі із земель комунальної власності.

Для реалізації вказаного права громадянин повинен здійснити ряд дій:

Перший крок – це визначення бажаного місця розташування земельної ділянки. Для цього кожен громадянин може звернутись до відповідного органу місцевого самоврядування (якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту) або виконавчого органу влади з відповідним запитом про можливість передачі бажаної земельної ділянки у власність.

Другий крок – це звернення з клопотанням про дозвіл на виготовлення землевпорядної документації.

Відповідно до ч.6 ст.118 Кодексу громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності  подають клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

У клопотанні обов’язково зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри.

До клопотання додаються:

- графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки;

- погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб);

- документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства).

Варто зауважити, що протягом одного місяця відповідний орган повинен Вам надати дозвіл чи вмотивовану відмову.

Законодавство визначає виключні підстави для відмови, а саме невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Третій крок – це замовлення та погодження землевпорядної документації.

Після надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації Вам слід звернутись до відповідних розробників. Це можуть бути:

- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

- фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

З метою виготовлення та погодження відповідної документації укладається договір із таких розробником, який виконує всі роботи пов’язані із виготовленням та відповідним погодженням землевпорядної документації протягом певного строку, але не більше 6 місяців.

Четвертий крок – затвердження землевпорядної документації.

Після виготовлення та відповідного погодження землевпорядна документація подається на затвердження до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування.

Якщо всі дії були вчиненні відповідно до вказаного порядку, протягом двох тижнів після такого звернення Вам повинні надати відповідне рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її власність.

Якщо Вам потрібна допомога у вирішенні земельних питань – звертайтесь за посиланням!

90 переглядів

Comentarios


bottom of page