top of page

ДФС не вправі вносити зміни (коригування) до планів перевірок на рік

Наказ ДФС про проведення документальної планової виїзної перевірки, виданий на підставі внесення змін (коригування) плану графіку перевірок на рік, є протиправним і підлягає скасуванню

Контролюючі органи, у тому числі і Державна фіскальна служба (орган податкового контролю), в кінці поточного року готують та затверджують план графік проведення перевірок на наступний рік, який оприлюднюється на офіційному сайті.


А тому, усі суб’єкти господарювання на початку року можуть ознайомитися з таким планом-графіком та дізнатися, запланована в них перевірка, чи ні.

Однак, не поодинокими є випадки, коли органи податкового контролю протягом року корегують план-графік проведення перевірок та доповнюють його новими суб’єктами господарювання, які будуть піддані перевірці в поточному році.

Як наслідок, ми маємо ситуацію, коли суб’єкт господарювання, ознайомившись на початку року з оприлюдненим планом-графіком проведення перевірок та переконавшись в тому, що він відсутній у такому плані, в подальшому отримує рекомендованим листом копію наказу «Про проведення документальної планової виїзної перевірки підприємства».

Відразу зазначу, що такі дії органу ДФС є протиправними та підлягають оскарженню в судому порядку, без допуску його представників до проведення перевірки.

Зокрема, надаючи правову оцінку даним правовідносинам, зазначимо наступне:

Згідно з вимогами п. 75.1 ст. 75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Положеннями п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України надано розуміння документальної перевірки. Зокрема документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

Як вбачається з п.77.1 ст. 77 ПК України, документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

Відповідно до вимог п. 77.4 ст. 77 ПК України про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Згідно п. 77.2 ст. 77 ПК України до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Таким чином, до кінця поточного року ДФС України зобов’язана оприлюднити сформований та затверджений план-графік проведення планових документальних перевірок на наступний рік, до якого включаються винятково платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів.

Згідно абз. 3 п. 77.2 ст. 77 ПК України порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Так, згідно пункту 1 Порядку формування та затвердження плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 02.06.2015 № 524 оновлення річного плану-графіка здійснюється у разі його коригування територіальними органами ДФС.

Згідно п. 2 Порядку формування (коригування) планів-графіків територіальних органів ДФС України здійснюється у порядку, встановленому у розділах ІІІ-V цього Порядку.

Разом з тим, у розділах ІІІ-V Порядку не передбачено можливість внесення змін (коригування) у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок шляхом включення до нього нових платників податків.

Крім того, таке «коригування» суперечить положенням про планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю), що врегульовані Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», відповідно до ч. 1 ст. 5 якого внесення змін до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.

Виходячи з вище викладеного, оскільки згідно чинного законодавства України у податкових органів відсутні повноваження щодо коригування у поточному році вже сформованого і затвердженого річного плану-графіка проведення перевірок шляхом включення до нього нових платників податків, то відповідний оновлений (змінений, відкоригований, доповнений) план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків є протиправним. А виданий на підставі нього наказ на проведення відповідної перевірки є таким, що не ґрунтуються на нормах податкового законодавства та підлягає скасуванню.

Саме тому, при виникненні такої ситуації суб’єкт господарювання, після отримання наказу на проведення планової перевірки, має невідкладно звернутися до суду з адміністративним позовом.

Разом з тим, варто мати на увазі, що допуск суб’єктом господарювання до проведення даної перевірки працівників органу ДФС матиме в подальшому наслідок втрату практичної можливості оскаржити наказ на проведення перевірки.

Зокрема, згідно правової позиції, висловленої Верховним судом у своєму рішенні, саме на етапі допуску до перевірки платник податків може поставити питання про необґрунтованість призначення та проведення перевірки, реалізувавши своє право на захист від безпідставного та необґрунтованого здійснення податкового контролю. Водночас, допуск до виїзної перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні податкової перевірки. Іншими словами, якщо податковий орган фактично реалізував наказ на проведення перевірки та за результатами перевірки складено акти, то правові наслідки оспорюваних наказів є вичерпаним, а тому їх скасування не може призвести до правових наслідків відновлення порушеного права суб'єкта господарювання та останній може оскаржити до суду лише результати відповідної перевірки.

Тому зволікання зі зверненням за кваліфікованою правничою допомогою, в даному випадку йде не на користь суб’єкта господарювання.

Контактна інформація податкового адвоката за посиланням47 переглядів

コメント


bottom of page