top of page

Пенсія Державного службовця. З чого обраховується?


Пенсія державного службовця обраховується у тому числі з матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків тощо

При призначенні пенсії державному службовцю за нормами Закону України «Про державну службу» її розрахунок проводиться з урахуванням видів заробітної плати, з яких були сплачені страхові внески, у тому числі матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків тощо.

Зокрема, згідно з частиною 1 статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

У статті 2 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що до структури заробітної плати входить: основна та додаткова заробітна плата, а також заохочувальні та компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

Згідно зі статтею 33 Закону №3723-XII заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок.

Державним службовцям можуть установлюватися надбавки за високі досягнення у праці і виконання особливо важливої роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до частини 1 статті 66 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до заробітку для обчислення пенсії включаються всі види оплати праці (виплат, доходу), на які відповідно до Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничної суми заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів, що діяла на день одержання зазначеного заробітку (виплат, доходу).

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються зокрема суми виплат (доходу), отримуваних застрахованою особою після набрання чинності цим Законом, з яких згідно з цим Законом були фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, а після набрання чинності Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, визначеної відповідно до закону.

Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, індексація заробітної плати, винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків входять до структури оплати праці державного службовця.

На суми перелічених заохочувальних та компенсаційних виплат, які виплачуються державному службовцю за час роботи, нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Відтак ці виплати, з яких були нараховані та сплачені страхові внески або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, відносяться до видів оплати праці, що враховуються при обчисленні пенсій, і включаються до заробітку для обчислення пенсії, призначеної на підставі Закону України «Про державну службу».

В такому випадку, якщо державному службовцю дані види виплат не були включенні в суму доходу, з якого здійснено обрахунок пенсії, пенсіонеру необхідно звернутися із заявою про проведення перерахунку пенсії з урахуванням цих виплат до територіального органу Пенсійного фонду України.

Статтею 98 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено, що перерахунок пенсії провадиться на підставі документів про вік, стаж, заробіток та інших, наявних на час перерахунку в пенсійній справі, а також додаткових документів, поданих пенсіонером на час перерахунку.

Однак практика показує, що територіальний орган Пенсійного фонду України приймає рішення про відмову в задоволенні такої заяви. Проте таке рішення слід оскаржити в судовому порядку і через рішення суду зобов’язати провести перерахунок пенсії державного службовця з урахуванням перелічених заохочувальних та компенсаційних виплат.

Юристи, адвокати Подільського юридичного центру мають позитивну практику із відновлення прав пенсіонерів з вказаного питання та готові Вам допомогти.

Працюємо по Україні! Проконсультуйтеся вже зараз. Телефони за посиланням

8 186 переглядів

Commenti


bottom of page