Пенсія Державного службовця. З чого обраховується?


Пенсія державного службовця обраховується у тому числі з матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків тощо

При призначенні пенсії державному службовцю за нормами Закону України «Про державну службу» її розрахунок проводиться з урахуванням видів заробітної плати, з яких були сплачені страхові внески, у тому числі матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, індексації заробітної плати, винагороди за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків тощо.

Зокрема, згідно з частиною 1 статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

У статті 2 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що до структури заробітної плати входить: основна та додаткова заробітна плата, а також заохочувальні та компенсаційні виплати.

Додаткова заробітна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші