top of page

5 Питань Про Індексацію Грошового Забезпечення | Консультує Військовий Адвокат

У зв’язку з обмеженим фінансуванням у 2016-2018 роках індексація грошового забезпечення усіх військовослужбовців була припинена. Такі дії, а точніше бездіяльність військових частин слід оскаржувати. Про основні пять питань про оскарження неправомірних дій йтиметься в цій публікації.Які ж основні питання можуть виникати у військовослужбовців при встановленні факту такого порушення свого права та оскарженні бездіяльності військової частини щодо нарахування та виплати індексації?

1. Чи має право військовослужбовець на індексацію?

2. Яка сума індексації належить військовослужбовцю?

3. Який порядок дій щодо оскарження бездіяльності військової частини?

4. Які строки звернення до військової частини та до суду для оскарження даного питання?

5. Чи сплачує військовослужбовець судовий збір за звернення до суду для оскарження даного питання?

1. Чи має право військовослужбовець на індексацію?

Відповідно до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне, грошове та інші види забезпечення в обсязі, що відповідає умовам військової служби, стимулює закріплення кваліфікованих військових кадрів.

Грошове забезпечення визначається залежно від посади, військового звання, тривалості, інтенсивності та умов військової служби, кваліфікації, наукового ступеня і вченого звання військовослужбовця.

Грошове забезпечення підлягає індексації відповідно до закону.

Згідно зі статтею 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 №1282-XII (Далі – Закон № 1282-XII), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру, зокрема оплата праці (грошове забезпечення).

Виходячи з наведеного,слід прийти до обґрунтованого висновку, що кожен військовослужбовець має право на індексацію грошового забезпечення. При цьому, оскільки індексація є гарантованою державою надбавка, то вона повинна нараховуватись автоматично, без подання відповідних звернень.

2. Яка сума індексації належить військовослужбовцю?

Відповідно до пункту 4 Порядку №1078 сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту індексу споживчих цін, поділений на 100 відсотків.

Згідно з пунктом 5 Порядку № 1078 у разі підвищення тарифних ставок (окладів), стипендій, виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, визначених у пункті 2 цього Порядку, значення індексу споживчих цін у місяці, в якому відбувається підвищення, приймається за 1 або 100 відсотків. Обчислення індексу споживчих цін для проведення подальшої індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення зазначених грошових доходів населення. Сума індексації у місяці підвищення грошових доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, не нараховується, якщо розмір підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, що склалася у місяці підвищення доходу. Якщо розмір підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації, що склалась у місяці підвищення доходу, сума індексації у цьому місяці визначається з урахуванням розміру підвищення доходу і розраховується як різниця між сумою індексації і розміром підвищення доходу.

Таким чином, постає ще одне питання: Який базовий місяць має встановлюватись для обчислення індексації?

З аналізу вищевказаних норм, приходимо до обґрунтованого висновку, що місяць в якому відбулося підвищення тарифних ставок (окладів) є базовим місяцем при проведенні індексації грошового забезпечення військовослужбовців.

При цьому, зміна розміру доплат, надбавок та премій не впливає на встановлення базового місяця індексації для початку обчислення індексу споживчих цін при нарахуванні індексації. Базовий місяць (місяць підвищення) визначається тільки в разі, якщо підвищена тарифна ставка (посадовий оклад) військовослужбовця.

В кожному конкретному випадку сума індексації буде різною та залежатиме від періодів проходження служби військовослужбовцем.

Але для зручності розуміння, наведемо приклади визначення сум індексації за різними базовими місяцями:

- останні зміни у грошовому забезпеченні відбулись у січні 2008 року – сума індексації, яка буде належати військовослужбовцю складатиме близько 100 тис. гривень;

- останні зміни у грошовому забезпеченні відбулись у січні 2014 року - сума індексації, яка буде належати військовослужбовцю складатиме близько 40 тис. гривень;

- останні зміни у грошовому забезпеченні відбулись у січні 2016 року - сума індексації, яка буде належати військовослужбовцю складатиме близько 5 тис. гривень.

3. Який порядок дій щодо оскарження бездіяльності військової частини?

Перш за все слід звернутись до військової частини із запитом на інформацію, в якому поставити основні питання щодо індексації:

· розмір нарахованої та виплаченої індексації грошового забезпечення;

· розмір посадового окладу за займаними посадами.

При цьому вказати, що за умови не нарахування та невиплати індексації грошового забезпечення, прошу провести нарахування та виплатити таку індексацію. Це необхідно для отримання чіткої відмови, яку в подальшому можна оскаржити до адміністративного суду.

Надалі за отримання відповіді проводиться аналіз всіх вихідних даних та за наявності всіх передбачених підстав для оскарження в судовому порядку готуються документи до суду.

У підготовці такої позовної заяви Вам допоможуть у Подільському юридичному центрі.

4. Які строки звернення до військової частини та до суду для оскарження даного питання?

Індексація грошового забезпечення є однією з форм оплати праці, а тому звернення до суду з даним позовом не обмежується будь-яким строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП України).

Зокрема, об'єктом індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на території України і який не має разового характеру (частина перша статті 2 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення», пункт 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року №1078).

Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників, входять до складу фонду додаткової заробітної плати згідно з підпунктом 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13 січня 2004 року №5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за №114/8713.

Таким чином, індексація є складовою частиною грошового забезпечення (заробітної плати).

За вказаних обставин строки звернення до суду для оскарження питання індексації пропущені не будуть.

5. Чи сплачує військовослужбовець судовий збір за звернення до суду для оскарження даного питання?

Відповідно до пункту 1 частини 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях звільняються позивачі - у справах про стягнення заробітної плати та поновлення на роботі.

Індексація є видом виплат, яка складовою грошового забезпечення, а тому дане порушення зі сторони військової частини охоплюється поняттям «порушення законодавства про оплату праці».

За вказаних обставин, військовослужбовців звільнено від сплати судового збору за звернення до суду за оскарженням даного питання.

Якщо у Вас ще залишились запитання телефонуйте нам або просто зараз пишіть у ЧАТ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
1 205 переглядів

Comments


bottom of page