top of page

Що потрібно знати про порядок зміни записів в документах щодо національності особи


Історично склалося так, що на території України проживають ряд громадян, один з батьків яких, чи дідусь, чи бабуся …. були не українського походження та відповідно мали національність чи то німця, чи поляка, угорця, австрійця, чеха тощо.

А тому непоодиноким є на даний час питання зміни громадянами України своєї національності.

В даній статі на прикладі розглянемо типові проблеми, з якими зустрічаються громадяни України, при спробі в своїх документах про народження змінити запис щодо національності себе, чи своїх батьків, чи дітей.

І так, у Вашому актовому записі про шлюб, складеному відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції області, зазначено національність нареченої «українка». Тобто, в актовому записі вказано, що Ви за національністю українка.

Також зазначено, що Ви за національністю українка в актових записах про Ваше народження чи народження Ваших дітей.

Однак по батьківській лінії Ваш рід за національністю до прикладу німці, зокрема Ваш батько, дідусь (батько Вашого батька) та Ваша бабуся (мати Вашого батька).

У зв’язку з вказаним Ви маєте право змінити записи щодо свого громадянства. Зібравши необхідний пакет документів, який підтверджує національність Ваших батьків (діда, прадіда), Ви звертаєтеся до районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції області із заявою про внесення змін до актового запису про шлюб щодо зміни національності нареченої з українки на німкеня, а саме: в графі національність з «українки» змінити на «німкеня».

Але в подальшому за результатами розгляду даної заяви Ви отримуєте відмову з тієї підстави, що Указом Президента України від 27.01.1999 № 70/90 «Про зміни та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Президента України» відмінений Указ Президента України від 31.12.1991 «Про порядок зміни громадянами України національності», під час дії якого Ви не використали можливість змінити свою національність. У зв’язку з вказаним на сьогодні Вами нібито втрачена можливість підтвердити свою національність, а також вирішувати питання про її зміну в актових записах.

Такі дії органу державної реєстрації актів цивільного стану є незаконними. Зокрема, у відповідності до ч. 1 ст. 6 Закону України № 2398-VI відділи державної реєстрації актів цивільного стану проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, вносять зміни до актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх; формують Державний реєстр актів цивільного стану громадян, ведуть його, зберігають архівний фонд; здійснюють відповідно до законодавства інші повноваження.

Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться з метою забезпечення реалізації прав фізичної особи та офіційного визнання і підтвердження державою фактів народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. Державна реєстрація актів цивільного стану проводиться шляхом складення актових записів цивільного стану (ч. 1 ст. 9 Закону України № 2398-VI).

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону № 2398-VI, внесення відомостей про народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану шляхом складання актового запису цивільного стану в електронному вигляді у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях.

У частині 1 статті 22 Закону № 2398-VI визначено, що внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за наявності достатніх підстав. За наслідками перевірки зібраних документів орган державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису цивільного стану або про відмову в цьому. У разі відмови у внесенні змін до актового запису цивільного стану у висновку вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.

Аналогічні правові норми викладені в Правилах внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 N 96/5 (надалі - Правила), які передбачають, що внесення змін до актового запису цивільного стану проводиться за заявою, зокрема, особи, щодо якої складено актовий запис.

Відповідно до пп. 2.15.9 п. 2.15 Правил, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану складається, якщо під час державної реєстрації акту цивільного стану були допущені помилки (перекручення, пропуск відомостей, окремих слів або граматичні помилки чи вказані неправильні відомості).

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про національні меншини в Україні», громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність. Примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності не допускається.

В силу приписів статті 300 Цивільного кодексу України фізична особа має право на індивідуальність. Фізична особа має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Частиною 1 статті 3 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин (ратифікована Законом України від 09.12.1997 № 703/97-ВР) установлено, кожна особа, яка належить до національної меншини, має право вільно вирішувати, вважатися їй, чи не вважатися такою, і таке рішення або здійснення прав у зв'язку з ним не повинно зашкоджувати такій особі.

Тобто, Ваше звернення щодо внесення змін до актового запису, складеного відповідним відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції області, зумовлено не наявністю певних допущених помилок (перекручення, пропуск відомостей, окремих слів або граматичні помилки чи вказані неправильні відомості), а виключно правом особи на вільний вибір та відновлення національності.

Підпунктом 2.13.2 пункту 2.13 Правил визначено, що підставою для внесення змін в актові записи цивільного стану є постанова адміністративного суду.

Відповідно до вищезазначеного законодавства, Ви маєте право на відновлення своєї національної належності, за наявності не це відповідних підстав і при пред’явленні доказів.

А тому, якщо Вам відмовили у знесення змін у запис про національність, вказане порушене право підлягає судовому захисту шляхом визнання протиправним та скасування Висновку-відмови районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції області.

В практиці існують і інші підстави для відмови у реалізації Вами права на зміну запису про національність. Зокрема законодавством України визначено, що заява про внесення змін до актового запису щодо національності подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. Проте зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису. Тобто у випадку зміни Вами протягом життя місця проживання, Ви зустрічаєтеся з проблемою, коли закон дозволяє Вам звернутися з заявою про внесення змін до актового запису виключно до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем Вашого проживання заявника , а останній, у свою чергу, Вам відмовляє у задоволенні такої заяви з мотивів того, що даний актовий запис у них не зберігається.

В такі ситуації знову ж таки єдиним дійсно дієвим способом відстоювання своїх прав є звернення до суду з адміністративним позовом.

Зокрема, порядок внесення змін до актових записів цивільного стану регулюється «Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання», затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 N 96/5 (Далі – Правила).

Дійсно Пунктом 1.5. Правил визначено, що заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання приймаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, визначеному цими Правилами.

Відповідно до п. 2.1. Правил, заява про внесення змін до актового запису цивільного стану за формою, наведеною в додатку 1, подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

Тобто нормою матеріального права чітко визначено орган, до якого згідно територіальною юрисдикцією має звернутися людина із заявою про внесення змін до актового запису.

Пунктом 1.7. Правил передбачено, що зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису, за винятком випадків, встановлених у пункті 2.28 розділу II цих Правил. У разі зберігання актового запису цивільного стану (метричного запису) у державному архіві внесення змін до актового запису (метричного запису) проводиться зазначеною установою за повідомленням відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Тобто, враховуючи, що актовий запис про шлюб складений міським відділом ДРАЦС Головного територіального управління юстиції у області за місцем Вашого попереднього проживання, то технічна робота з внесення виправлень до даного документу має бути виконана саме цим органом. Проте даний орган виконує лише технічну функцію про внесення виправлень, а рішення про внесення змін приймає відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем Вашого проживання заявника.

Зокрема, п. 2.7. Правил передбачено, що якщо актовий запис цивільного стану, до якого потрібно внести зміни, зберігається в архіві іншого відділу державної реєстрації актів цивільного стану України, то відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву, надсилає відповідний запит щодо підтвердження відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану, яке в подальшому додається до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у відповідній справі. Копія актового запису цивільного стану направляється, якщо про необхідність її надіслання було зазначено у запиті.

Відповідно до п. 2.12. Правил, на підставі зібраних документів та за наслідками перевірки відділ державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичне представництво чи консульська установа України складає обґрунтований висновок про внесення змін до актового запису (або декількох актових записів) цивільного стану або про відмову в цьому за формою, наведеною в додатку 2.

Згідно п. 2.19. Правил, висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва чи консульської установи України про внесення змін до актового запису цивільного стану складається у двох примірниках, з яких один разом із зібраними документами надсилається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису цивільного стану, до якого вносяться зміни. Другий примірник залишається у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичному представництві чи консульській установі України за місцем його складання. Якщо актовий запис цивільного стану, у який потрібно внести зміни, міститься в даному відділі державної реєстрації актів цивільного стану, висновок складається в одному примірнику.

При цьому, згідно п. 1.12. Правил, відділ державної реєстрації актів цивільного стану, який одержав матеріали про внесення змін до актового запису цивільного стану, його поновлення та анулювання, не вправі відмовити в їх виконанні, якщо висновок відділу державної реєстрації актів цивільного стану не відповідає зібраним документам, необхідним для вирішення питання по суті, чинному законодавству чи зазначені в ньому факти не підтверджені повними витягами з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копіями актових записів цивільного стану та іншими документами.

Згідно п. 2.29. Правил, зміни до паперових носіїв актових записів цивільного стану проводяться шляхом внесення додаткових відомостей у відповідні графи актових записів або закреслення даних у цих записах та внесення нових. Закреслення здійснюється таким чином, щоб можна було прочитати закреслені слова.

Внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану, а також надсилання свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану згідно з матеріалами, отриманими від інших відділів державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, проводяться в десятиденний строк (п. 1.11. Правил).

Таким чином, з системного аналізу вище викладених вимог норм матеріального права, слід прийти до обґрунтованого висновку про те, що заява про внесення змін до актового запису цивільного стану за формою, наведеною в додатку 1, подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника. При цьому саме відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника уповноважений прийняти рішення про внесення змін до актового запису цивільного стану, що оформляється висновком. Такий висновок відділом державної реєстрації актів цивільного стану надсилається за місцем зберігання відповідного документа, в який мають бути внесення зміни, та даним відділом виконується лише технічна функція здійснення виправлень у відповідному документі.

При цьому, аналіз даних норм права а також змісту додатків № 1 та № 2 Правил, якими затверджено форму заяви та висновку про внесення змін до актового запису цивільного стану, дає підстави для висновку, що саме відділ державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника вносить зміни до відповідного актового запису шляхом підготовки висновку та направлення його для технічного виконання.

За вказаних обставин, посилання відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем Вашого проживання на те, що він не вповноважений вносити зміни до актового запису про шлюб (про народження), не відповідає вимогам норм матеріального права, так як саме даний орган забезпечує процедуру внесення змін, а вже відділ ДРАЦС, де зберігається свідоцтво про шлюб, виконує виключно технічну роботу, та не наділений повноваженням відмови у її проведенні.

2 327 переглядів
bottom of page