top of page

Перехід на органічне виробництво


В сьогоднішні невпинні часи, коли попит на екологічну продукцію росте з геометричною прогресією, багато аграріїв ставлять собі за мету перейти на органічне виробництво. Для підтвердження того, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам, необхідно пройти сертифікацію.

Особа, яка має намір перейти на органічне виробництво або здійснювати обіг органічної продукції, може обрати будь-який орган сертифікації та укласти з ним договір на проведення сертифікації. У разі бажання особи пройти сертифікацію власного органічного виробництва за нормами та стандартами, визнаними в іноземних державах або міжнародних організаціях, особа має право додатково укласти договір з органом іноземної сертифікації.

Сертифікація органічного виробництва проводиться з щорічною обов’язковою виїзною перевіркою органом сертифікації з метою встановлення відповідності процесу виробництва продукції вимогам законодавства у сфері органічного виробництва.

Законодавством України встановлені як загальні вимоги, так і спеціальні вимоги для окремих галузей виробництва.

Загальними вимогами до органічного виробництва є:

 • відокремлення у часі або просторі виробництва та зберігання органічної продукції, у тому числі ведення обліку такої продукції, від виробництва та зберігання неорганічної продукції і продукції перехідного періоду;

 • використання технологій, що відповідають вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

 • використання переважно відновлюваних ресурсів та власних ресурсів, у тому числі продуктів переробки відходів та побічної продукції рослинного та тваринного походження, за умови що вони відповідають вимогам до органічного виробництва;

 • використання технологій, що не завдають шкоди здоров’ю людей, рослинам, добробуту тварин, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища або мінімізують його;

 • використання харчових добавок, мікроелементів та добавок для технологічних цілей у гранично допустимих кількостях, визначених законодавством у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

 • використання води як інгредієнта органічної продукції, що відповідає вимогам, встановленим законодавством до води питної;

- заборона змішування одних і тих самих органічних і неорганічних інгредієнтів в одному органічному продукті.

Окрім того, у процесі органічного виробництва забороняється застосування:

 • будь-якого неприродного або неконтрольованого впливу на геном сільськогосподарських рослин і тварин (у тому числі птиці та комах), промислових мікроорганізмів шляхом застосування для виробництва генетично модифікованих організмів та продуктів, що містять, складаються або вироблені із генетично модифікованих організмів, крім застосування ветеринарних лікарських засобів, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом;

 • синтетичних речовин, у тому числі агрохімікатів, пестицидів, антибіотиків для превентивних цілей, гормональних препаратів, стимуляторів росту та підкорму тварин (у тому числі птиці та комах);

 • методів електричної або іншої стимуляції для примушування, що завдає тваринам болю, застосування транквілізаторів;

 • іонізуючого випромінювання;

 • гідропонних методів;

 • використання штучно виведених поліплоїдних тварин та рослин;

 • речовин і технологічних методів виробництва, результати застосування яких можуть ввести споживача в оману щодо природи (походження) продукту;

 • стимуляторів росту, гормонів або аналогічних речовин, крім застосування речовин, внесених до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати у процесі органічного виробництва та які дозволені до використання у гранично допустимих кількостях, у випадках, встановлених цим Законом.

У процесі сертифікації за результатами перевірки та визначення відповідності усіх стадій виробництва вимогам законодавства у сфері органічного виробництва органом сертифікації ухвалюється вмотивоване рішення про видачу або відмову у видачі сертифіката. На підставі рішення про видачу сертифіката органом сертифікації видається відповідний сертифікат.

Якщо Ви виявили бажання перейти на екологічне чисте, органічне виробництво, чи у Вас виникли питання з сертифікацією виробленої продукції, чи орган сертифікації безпідставно відмовив у видачі сертифікату – звертайтесь за посиланням і ми неодмінно Вам допоможемо!

28 переглядів
bottom of page