Перехід на органічне виробництво


В сьогоднішні невпинні часи, коли попит на екологічну продукцію росте з геометричною прогресією, багато аграріїв ставлять собі за мету перейти на органічне виробництво. Для підтвердження того, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам, необхідно пройти сертифікацію.

Особа, яка має намір перейти на органічне виробництво або здійснювати обіг органічної продукції, може обрати будь-який орган сертифікації та укласти з ним договір на проведення сертифікації. У разі бажання особи пройти сертифікацію власного органічного виробництва за нормами та стандартами, визнаними в іноземних державах або міжнародних організаціях, особа має право додатково укласти договір з органом іноземної сертифікації.

Сертиф