top of page

Щомісячна Доплата До Пенсії 2-3 Мінімальних ЗаробітнихПлат ПостраждалимВід Чорнобильської Катастрофи


26 квітня 1986 року відбулася найбільше ядерна катастрофа світу, яка завдала непоправної шкоди життю та здоров’ю значній кількості людей.

Стаття 16 Конституції України передбачає, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов`язком держави.


Одним із нормативно-правових актів, що визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров`я, зокрема, на отримання певних пільг та доплат, є Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII від 28.02.1991 (далі – Закон №796-XII).

Так, в статті 39 Закону №796-XII (в редакції чинній до 01.01.2015) зазначено, що громадянам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, провадиться доплата в таких розмірах:

- у зоні безумовного (обов`язкового) відселення - три мінімальні заробітні плати;

- у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати;

- у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата.

Пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають на цих територіях, і стипендії студентам, які там навчаються, підвищуються у розмірах, встановлених частиною першою цієї статті.

Таким чином, непрацюючі пенсіонери, які постійно проживають у відповідних зонах радіаційного забруднення, мають право на отримання доплати до пенсії у чітко визначених законодавством розмірах.


Проте, стаття 39 Закону №796-XII зазнавала постійних змін.

Так, з 01 січня 2015 року статтю 39 Закону №796-XII виключено на підставі Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» №76-VIII від 28.12.2014 (далі – Закон №76-VIII).

В подальшому, 04 лютого 2016 року прийнято Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №987-VIII, який набрав чинності з 01.01.2016, відповідно до якого включено ст. 39 до Закону 796-XII в наступній редакції:

«Громадянам, які працюють у зоні відчуження, встановлюється доплата у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».

Таким чином з 01.01.2016 повноваження щодо визначення розміру і порядку виплати пільг, компенсацій і гарантій, установлених Законом №796-ХІІ, передано до Кабінету Міністрів України.

На виконання даних положень, урядом прийнято постанову №1210 «Про порядок обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», відповідно до п. 15 якого підвищення пенсій непрацюючим пенсіонерам, які проживають на територіях радіоактивного забруднення, передбачене статтею 39 Закону №796-ХІІ, здійснюється в таких розмірах:

- тим, що проживають у зоні безумовного (обов`язкового) відселення, - 13,2 гривні;

- тим, що проживають у зоні гарантованого добровільного відселення, - 10,5 гривні;

- тим, що проживають у зоні посиленого радіоекологічного контролю, - 5,2 гривні.

Тобто, Кабінет Міністрів України значно зменшив розмір виплати такої доплати, чим допустив суттєве порушення прав відповідної категорії осіб, що не може не викликати обурення.


Рішенням Конституційного Суду України від 17.07.2018 №6-р/2018 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), зокрема, підпункт 7 пункту 4 розділу I Закону №76-VIII (яким з 01.01.2015 було виключено ст.39 Закону №796-ХІІ).

Приймаючи вказане рішення, Конституційний Суд України вказав наступне:

«Встановлення у законах України пільг, компенсацій та гарантій громадянам України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, обумовлено виконанням державою свого конституційного обов’язку, передбаченого статтею 16 Основного Закону України, щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та збереження генофонду Українського народу. Такі пільги, компенсації та гарантії є особливою формою відшкодування завданої шкоди вказаній категорії громадян, а тому скасування чи обмеження цих пільг, компенсацій і гарантій без рівноцінної їх заміни свідчитиме про відступ держави від її конституційного обов’язку».

Таким чином, з 17.07.2018, з моменту прийняття Конституційним Судом України відповідного рішення, відновлено дію ст. 39 Закону №796-ХІІ у редакції, що діяла до 01.01.2015, яка у свою чергу передбачає, зокрема, здійснення виплати доплати до пенсії непрацюючим пенсіонерам, які проживають відповідних територіях у таких розмірах:

-у зоні безумовного (обов`язкового) відселення - три мінімальні заробітні плати;

-у зоні гарантованого добровільного відселення - дві мінімальні заробітні плати;

-у зоні посиленого радіоекологічного контролю - одна мінімальна заробітна плата.


ЧИ ВІДНОСИТЬСЯ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ, В ЯКОМУ ПРОЖИВАЄ НЕПРАЦЮЮЧИЙ ПЕНСІОНЕР, ДО ПЕВНОЇ ЗОНИ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ?

Перелік населених пунктів, віднесених до тієї чи іншої зони радіоактивного забруднення, визначений постановою Кабінет Міністрів Української РСР від 23 липня 1991 року №106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Перевірити належність відповідного населеного пункту до певної зони радіаційного забруднення можна за цим ПОСИЛАННЯМ.


ВАЖЛИВО!

Законом №76-VIII були внесені зміни до ст. 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» №791а-XII від 27.02.1991, яка передбачає перелік зон радіоактивно забруднених територій, відповідно до яких так звана «четверта» зона радіоактивного забруднення - зона посиленого радіоекологічного контролю, була виключена з даного списку.

Таким чином, особи, які проживають на територіях, що належать до зони посиленого радіоекологічного контролю, не мають права на отримання доплати, передбаченої ст. 39 Закону №796-XII у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.


ЯКІ УМОВИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНОЇ ДОПЛАТИ?


Для отримання доплати, передбаченої ст. 39 Закону №796-XII, необхідна наявність наступних умов:

1) особа повинна бути непрацюючим пенсіонером, що підтверджується відповідним пенсійним посвідченням;

2) пенсіонер повинен мати посвідчення особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (саме цей документ є доказом набуття права на відповідні пільги, передбачених Законом №796-XII);

3) пенсіонер повинен постійно проживати на території радіоактивного забруднення, які віднесені до певної зони, факт чого підтверджується відповідним документом, наприклад, довідка від органу місцевого самоврядування, тощо).


Чи виплачується така набавка в добровільному порядку органами Пенсійного фонду?

Нажаль, на даний час органи Пенсійного фонду самостійно не здійснюються виплату такої доплати.

В даному випадку найефективнішим способом захисту своїх порушених прав є звернення до суду з адміністративним позов щодо оскарження протиправної бездіяльності.


Крім цього звертаємо увагу, що навіть за наявністю позитивного судового рішення про зобов’язання територіального управління Пенсійного фонду України здійснити нарахування та виплату такої доплати, можуть відбуватися подальші порушення прав.

Так наприклад, орган Пенсійного фонду України може виплачувати відповідну доплату в розмірі не двох мінімальних заробітних плат, а двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (що значно зменшує розмір такої доплати).

Такі дії територіальне управління Пенсійного фонду України обґрунтовує тим, що у зв’язку з набуттям чинності Закону України від 06.12.2016 № 1774- VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», мінімальна заробітна плата не може застосовуватися як розрахункова величина для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат.

Отож, в даному випадку для ефективного захисту своїх порушених прав, Вам потрібна кваліфікована допомога професійних юристів та адвокатів.


Якщо дана ситуація Вам знайома та Пенсійний фонд України протиправно зменшив розмір Вашої доплати до пенсії, то можете звернутися за правовою допомогою до Подільського юридичного центру!


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


446 переглядів

Comments


bottom of page