top of page

Чому З Червня 2024 Року Знімають Індексацію Пенсії Військовим Пенсіонерам? | Інформує PURCEN |


Червень 2024 року приніс для пенсіонерів силових структур, які відстояли своє право в суді на перерахунок пенсії у 2022-2023 рр., нововведення від Пенсійного фонду України, яке полягає у зменшенні розміру пенсії за рахунок зняття раніше проведеного її індексування.

 

Усе про перерахунки військової

пенсії за ПОСИЛАННЯМ.

 

По-простому, якщо на підставі рішення суду пенсія була перерахована, до прикладу з 01.02.2023 у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, то управління пенсійного фонду, після виконання такого рішення суду, з розрахунку прибирає індексацію пенсії, яка була проведена з 01.03.2022 та 01.03.2023.

 

Як наслідок таких дій окремі військові пенсіонери в червні 2024 року отримали пенсії в зменшеному розмірі.

 

Отож спробуємо розібратися, чому ж так сталося, як обґрунтовує свої дії пенсійний фонд, як є насправді з позиції вимог законодавства та як діяти, аби відновити своє порушене право.

 

 

1.     Як обґрунтовує свої дії Пенсійний фонд України? 

 

У відповідь на запит, який був надісланий до територіального управління пенсійного фонду у справі клієнта, ми отримали відповідь наступного змісту:

 

«Головне управління Пенсійного фонду України в області повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 №118 визначено, що підвищення на коефіцієнт 1,14 застосовується, зокрема, у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31.12.2021 відповідно до Закону України №2262 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон 2262), та перерахунку пенсії відповідно до Закону №2262, крім перерахунків пенсії, що проводилися у період з 01.01.2021 до 28.02.2022 за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до частини четвертої статті 63 Закону №2262.

 

Постановами Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168 і від 23.02.2024 №185 передбачено, що підвищення на коефіцієнти 1,197 і 1,0796 відповідно застосовується, зокрема, у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31.12.2022 і 31.12.2023 відповідно до Закону №2262, та перерахунку пенсії відповідно до цього, крім перерахунків у звʼязку підвищенням з грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за Законом №2262.

 

Перерахунок Вашої пенсії з урахуванням грошового забезпечення станом на 16.10.2023 було проведено за Вашою заявою. При цьому, всупереч зазначеному вище, основний розмір пенсії було проіндексовано на коефіцієнт індексації, встановлений в 2022 та в 2023 роках. Наразі розмір Вашої пенсії було приведено у відповідність з 01.06.2024».

 

Іншими словами, пенсійний фонд свої дії обґрунтовує тим, що постановою Кабінету Міністрів України визначено виключення, коли індексація пенсії не проводиться. І таким виключенням є здійснення перерахунку пенсії в період 2021-2023рр. у відповідності до частини четвертої статті 63 Закону №2262.

 

Якщо особі – пенсіонеру проведено перерахунок пенсії у зазначений період, то індексація пенсії не передбачена.

 

 

2.     Як визначає норма права? 


Для розуміння законності або протиправності дій пенсійного фонду в цій ситуації, процитуємо положення відповідних постанов Кабінету Міністрів України, виділивши потрібні місця, що потребують уваги, підкреслюванням.

 

Отож, пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України №168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році» (Далі – Постанова №168) визначає:

 

Абзац 1: Установити, що з 1 березня 2023 р. розміри пенсій, призначених відповідно до статей 13, 21 і 36 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації пенсії, доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, щомісячної доплати до пенсії, адресної допомоги до пенсійної виплати та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) з урахуванням розміру підвищення пенсій відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 р. № 118 “Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році” (Офіційний вісник України, 2022 р., №18, ст. 968) військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за зазначеним Законом (крім військовослужбовців строкової служби), та членам їх сімей і строк призначення яких до 31 грудня 2022 р. включно, підвищуються на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, з урахуванням положень, передбачених пунктом 10 цієї постанови, у межах максимального розміру пенсії, визначеного законом.


Абзац 2: Підвищення пенсії, передбачене абзацом першим цього пункту, встановлюється додатково до щомісячної доплати до пенсії, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 713 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 57, ст. 3525).


Абзац 3: Підвищення на коефіцієнт збільшення, установлений пунктом 1 цієї постанови, застосовується також у разі поновлення виплати пенсії, призначеної до 31 грудня 2022 р. відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, та перерахунку пенсії відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, крім перерахунків у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за зазначеним Законом.


Абзац 4: Підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.


Аналогічні приписи містить Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2022 №118 «Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році» (Далі – Постанова №118) та постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2024 №185 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2024 році» (Далі – Постанова №185).

 

Отож, розглянемо два можливих варіанти трактування даних положень та наслідки їх застосування:

 

Варіант №1:

Аналіз вказаної норми вказує на те, що урядом встановлено лише один критерій, наявність якого дає право на проведення індексування пенсії:


-       якщо пенсія призначена до 31 грудня 2022 року.

Натомість абзац 3, на який здійснює посилання управління пенсійного фонду, регулює питання індексування пенсії лише щодо осіб, яким виплата пенсії була поновлена. Такий висновок зокрема слідує з використанням сполучника в нормі: «у разі поновлення виплати пенсії…. та перерахунку пенсії».


Тобто, якщо особі було призначено пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” до прикладу у 2002 році, потім у 2008 році припинено виплату такої пенсії а в подальшому її виплату поновлено у 2023 році і при цьому проведено перерахунок такої пенсії (осучаснено), то лише в такому випадку індексування поновленої та перерахованої в цей рік пенсії, не проводиться.


Натомість щодо пенсіонерів, виплата пенсій яких не припинялася та не поновлювалася, абзац 4 пункту 2 Постанови №168 визначає, що підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час подальших перерахунків пенсії відповідно до частини четвертої статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

 

Варіант №2:

Якщо приймати позицію трактування абзацу 3 пункту 2 Постанов №118, №168 та №185, яку пропонує управління пенсійного фонду як обґрунтування своїх дій по відмові в індексуванні пенсії, то при перерахунку пенсій у зв’язку зі зростання прожиткового мінімуму з 01.01.2020 – 2023 рр., все ж таки має бути збережена індексація пенсії у випадках:


  • при перерахунку пенсії з 01.02.2020 у зв’язку з застосуванням прожиткового мінімуму станом на 01.01.2020 – зберігається індексація пенсії з 01.03.2022 (Постанова №118), з 01.03.2023 (Постанова №168) та з 01.03.2024 (Постанова №185).

  • при перерахунку пенсії з 01.02.2023 у зв’язку з застосуванням прожиткового мінімуму станом на 01.01.2023 – зберігається індексація пенсії з 01.03.2022 (Постанова №118) та з 01.03.2024 (Постанова №185). Індексація пенсії з 01.03.2023 не проводиться так як ПФУ це оцінює з позиції, що в цей рік було проведено перерахунок пенсії.

  • індексація пенсії з 01.03.2024 (Постанова №185) має зберігатися в розрахунку пенсії.


Вказане випливає з вимог абзацу 4 пункту 2 зазначених постанов Уряду, який визначає, що підвищення пенсії, передбачене цим пунктом, враховується під час подальших перерахунків пенсії.

 

3.     Як діяти, аби відновити своє право? 

 

В такій ситуації своє право потрібно буде відстоювати в судовому порядку. Як буде формуватися судова практика з даного питання, важко спрогнозувати. Проте будь-які судові спори з питань перерахунку пенсій силових структур починалися складно та не завжди успішно. Але з часом завершувалися успіхом.

 

Comments


bottom of page