top of page

Торгівельні марки

У справі № 910/18587/16 ТОВ ТВК «Перша приватна броварня» Для людей – як для себе!» (Компанія) звернулося з позовом про визнання недійсним свідоцтва України № 189828 на знак для товарів і послуг, власником якого є ПАТ «Карлсберг Україна» (Товариство); про зобов’язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання зазначеного свідоцтва недійсним до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному виданні.


Місцевий господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, у задоволенні позову відмовив.


Колегія суддів КГС ВС погодилася з висновками судів попередніх інстанцій з огляду на таке.


Суди попередніх інстанцій встановили, що Компанія є власником знака для товарів і послуг «РІЗДВЯНИЙ», який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 106778 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Знак 1). Свідоцтво зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12 травня 2009 року.

Товариство є власником комбінованого знака для товарів і послуг «РІЗДВЯНЕ», який охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 189828 для товарів 32 класу МКТП: пиво (Знак 2). Свідоцтво зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26 серпня 2014 року. Знак 2 активно використовується Товариством на ринку пива в Україні.


Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.


Суди оцінили висновки судових експертиз відповідно до ст. 104 ГПК України з погляду пересічного споживача. Сприйняття марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль у їх порівнянні й оцінюванні.


Зміст оскаржуваних судових рішень свідчить, що факт схожості словесних елементів Знака 1 і Знака 2 не вказує на схожість протиставлених знаків. Наявність у Знаку 2 оригінальних графічних елементів впливає на загальне враження, яке передається цим знаком.


Схожість до ступеня змішуваності базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Графічного елемента достатньо, щоб виключити схожість.

Ступінь фонетичної схожості протиставлених у справі знаків для товарів і послуг у цьому разі є менш важливим фактором, оскільки під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слова.

З огляду на зазначене постановою КГС ВС касаційну скаргу Компанії залишено без задоволення, а оскаржувані судові рішення зі справи – без змін як такі, що відповідають вимогам норм матеріального та процесуального права.


Із повним текстом постанови КГС ВС можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/83059424.


コメント


bottom of page