top of page

Стягнення Аліментів За Кордоном (З Заробітчанина Чи Іноземця). Порядок.


У сучасному світі, дедалі частіше укладаються інтернаціональні шлюби, в яких народжуються діти. Одним із найголовніших та найважливіших обов’язків батьків, що випливають не тільки з усталених моральних принципів нашого суспільства, а й чинного законодавства, є моральне виховання та матеріальне утримання дитини.

Однак, у зв’язку із ситуацією в країні, все частіше трапляються випадки, коли батько – іноземець повернувся на Батьківщину, або ж громадянин України, з якого стягуються аліменти, проживає на території іншої країни, де має офіційну роботу та офіційний заробіток.

В такому випадку, стягнути аліменти можна двома шляхами.


1. Позовна заява про стягнення аліментів з Іноземця та громадянина України, що працює за кордоном, за рішенням суду України.

Якщо платник не перебуває на території Україні або не зареєстрований за місцем свого проживання в Україні, Ви можете скористатися нормами статті 28 ЦПК України, та подати позовну заяву про стягнення аліментів за своїм зареєстрованим місцем проживання чи перебування.

До позовної заяви треба додати: копію свідоцтва про народження дитини, копію свідоцтва про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності), копію паспорту та ідентифікаційного коду стягувача, копію довідки з місця проживання стягувача та дитини, довідку з інформацією, яка підтверджує дохід платника (або ж попередня сума доходу, і приблизну заробітну плату, яку в країні платять на аналогічній посаді), довідку з інформацією про місце реєстрації батька – іноземця за кордоном або в Україні (за наявності), копію паспорта батька (за наявності).

Важливо! В позовній заяві необхідно посилатися на п.4 ч.1 ст.76 ЗУ «Про міжнародне приватне право», згідно з яким, суди можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, якщо у справі про сплату аліментів Позивач має місце проживання в Україні. А також, на ст.66 ЗУ «Про міжнародне приватне право», відповідно до якої, права та обов’язки батьків і дітей визначаються особистим законом дитини або правом, яке має тісний зв’язок із відповідними відносинами, і якщо воно є більш сприятливим для дитини, де встановлено, що зобов’язання щодо утримання, які виникають із сімейних відносин, крім випадків, передбачених ст. 66 цього Закону, регулюються правом держави, у якій місце проживання особа, яка має право на утримання.


Маємо рішення суду. Що робити далі?

Після набрання законної сили рішення суду, необхідно подати його для визнання та виконання до територіального управління юстиції в місті або області, за своїм місцем реєстрації, додавши наступні документи:

1) заяву про визнання та виконання рішення суду України про стягнення аліментів на території іншої країни (складається в довільній формі);

2) клопотання про визнання та виконання рішення про стягнення аліментів на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном (складається за встановленою формою відповідно до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном).


В клопотанні підлягає зазначенню наступна інформаці:

- повне ім'я платника, дата народження, громадянство та, наскільки це Вам відомо, його адреса протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;

- наявні відомості про фінансові та сімейні обставини платника, у тому числі інформація про належне йому майно;

- будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження батька чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною державою, як необхідна.


До клопотання додається:

- копія судового рішення;

- довідка про те, що рішення набрало законної сили;

- довідка про часткове виконання або невиконання рішення на території України;

- довідка про те, що платник був належним чином повідомлений про день судового засідання, та копії документів, що це підтверджують, якщо відповідач не брав участі в судовому засіданні;

- копія протоколу судового засідання (або журналу судового засідання), під час якого справу про стягнення аліментів було розглянуто по суті;

- фотокартка стягувача.


Важливо! Якщо рішення суду України вже є, але батько дитини тимчасово покинув територію України, та офіційно працевлаштований за кордоном, процедура стягнення аліментів або зміни розміру аліментів також відбувається шляхом подачі клопотання про визнання та виконання рішення про стягнення аліментів, через територіальні органи Міністерства юстиції України.

Клопотання та документи, що до нього додаються, потрібно надавати українською мовою разом з перекладом на офіційну мову країни, на території якої пропонується здійснити визнання і виконання рішення.

Надалі, клопотання про визнання і виконання з територіального управління юстиції, надсилається до Міністерства юстиції України, де протягом одного місяця від дня його надходження, пересилається до відповідного органу країни, в якій знаходиться батько.

Про хід та результати розгляду клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів буде повідомляти Міністерство юстиції України в письмовій формі.


2. Позовна заява про стягнення аліментів в суд тієї держави, де перебуває платник.

У випадку, коли відсутнє рішення суду України про стягнення аліментів з батька, який проживає за кордоном/іноземця, або коли згідно із законодавством країни, де проживає батько, вирішення даного питання здійснюється за місцем проживання Відповідача, або коли потребує вирішення питання про зміну розміру аліментів, звертатися потрібно до уповноважених органів відповідної країни.


Яка процедура звертання?

До територіального управління Міністерства юстиції України потрібно звернутися в два етапи.

Перший етап. Подати заяву про вирішення питання про стягнення аліментів, на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном (складається за встановленою формою відповідно до Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном).


В заяві потрібно зазначити наступну інформацію:

- повне ім'я платника, дата народження, громадянство та, наскільки це Вам відомо, його адреса протягом останніх п'яти років, рід занять і місце роботи і, по можливості, фотокартка;

- відомості про фінансові та сімейні обставини платника, у тому числі інформація про належне йому майно;

- будь-яка інша інформація, що може сприяти встановленню місцезнаходження платника, чи виконанню клопотання, або яка визначена відповідною державою як необхідна.


До заяви потрібно додати:

- відомості про фінансові та сімейні обставини стягувача, у тому числі довідку про доходи;

- засвідчену копію документа, що підтверджує ступінь родинних зв’язків між платником та особою, на користь якої вимагаються аліменти (наприклад, свідоцтво про народження, рішення суду про встановлення батьківства тощо);

- фотокартку стягувача;

- нотаріально засвідчене доручення, яке уповноважує Міністерство юстиції України діяти від імені стягувача.


Важливо! Коли заява стосується вирішення питання про зміну розміру аліментів, замість засвідченої копії документа, що підтверджує ступінь родинних зв’язків між платником та особою, на користь якої вимагаються аліменти, надається засвідчена копія судового рішення чи іншого документа, яким установлено розмір аліментів.

Весь пакет документів надається українською мовою разом з перекладом на офіційну мову країни, на території якої пропонується стягнути аліменти.

Надалі, заява про стягнення аліментів, з територіального управління юстиції надсилається до Міністерства юстиції України, де протягом одного місяця від дня його надходження пересилається до відповідного органу країни, в якій проживає або перебуває батько, для розгляду заяви по суті і стягнення аліментів, у разі вирішення питання на користь стягувача аліментів.

Про хід просування розгляду справи уповноваженим органом країни в письмовій формі буде повідомляти Міністерство юстиції України.


Другий етап. Подати клопотання про визнання і виконання рішення про стягнення аліментів, на підставі Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, яке подається за процедурою, як і випадку стягнення аліментів через рішення українського суду.

Повний перелік країн, з якими в України є договірні відносини з питання стягнення аліментів, міститься в Інструкції про виконання в Україні Конвенції про стягнення аліментів за кордоном, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 29.12.2006 року №121/5.


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


Comments


bottom of page