top of page

Стрічка Новин! Новий Порядок Виплати ОГД Сім’ям Загиблих Військовослужбовців!

25 січня 2023 року наказом Міністра оборони України №45 затверджено Порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану.

Як наслідок, відбулися певні зміни в питаннях звернення за виплатою ОГД сімʼями загиблих військовослужбовців.


Такі зміни зокрема стосуються переліку документів, які необхідно подати для виплати, а також змінився сам порядок виплати, яка тепер здійснюється частинами з розтермінуванням на 40 місяців.


І. Кому виплачується ОГД?

Сім’ям загиблих військовослужбовців відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» виплачується ОГД, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів, передбачених у статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», окрім:

 • громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь;

 • осіб, які постійно проживають на територіях цих країн;

 • осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.


Особи, які мають право на отримання ОГД, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі (смерті) особи.


Детальніше про одноразову грошову допомогу у разі смерті, поранення (каліцтва, контузії, травми), за ПОСИЛАННЯМ.


ІІ. Куди звертатися за виплатою?

ОГД призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за їх особистою заявою чи заявою їх законних представників, поданою до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.


Важливо: така заява може бути подана незалежно від місця реєстрації заявника.


ІІІ. Порядок виплати одноразової грошової допомоги?

Порядок визначає виплату ОГД поетапно:

 • на першому етапі - 1/5 від призначеної суми ОГД (або 20%);

 • залишок невиплаченої суми ОГД (4/5 від призначеної суми) - виплачуватиметься щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.


ІV. Перелік документів, які потрібно надати до районного (міського) ТЦК та СП для призначення та виплати ОГД:


1. заява про виплату ОГД (зразок);

2. документ, що посвідчує особу (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

3. документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

4. свідоцтво про смерть військовослужбовця (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

5. документ, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем відповідно до статті 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

 • для дружини/чоловіка - свідоцтва про шлюб;

 • для дитини - свідоцтво про народження дитини;

 • для батьків - свідоцтво про народження загиблого (померлого)

 • для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) - документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

6. згода на обробку персональних даних (надається заявником, законним представником);

7. довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України/ повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше);

8. свідоцтво про зміну імені - у разі зміни прізвища, імені, по батькові (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

9. рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування,- для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого) (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

10. відмова, заява, інший правочин, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності) (надається заявником);

11. рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності) (надається заявником, завірена копія долучається до заяви);

12. інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності) (надається заявником, законним представником).


Детальніше про порядок отримання ОГД у разі поранення (контузії, каліцтва, травми) за ПОСИЛАННЯМ.


V. Повноваження військової частини у питаннях, що стосуються виплати одноразової грошової допомоги:

Після видання наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю (смертю внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану, командир військової частини надсилає до відповідного районного (міського) ТЦК та СП наступні документи:

 • витяг з цього наказу;

 • витяг з послужного списку особової справи про склад сім’ї загиблого;

 • грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі (смерті) військовослужбовця додаткової винагороди.


Також вказані документи надаються командуванням частини за запитом районних (міських) ТЦК та СП, до яких звернулися члени сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця з заявою на виплату ОГД.


Повноваження територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату) у питаннях, що стосуються виплати одноразової грошової допомоги:

1. Районні (міські) ТЦК та СП:

 • приймають документи від осіб, які можуть звернутися за ОГД, оформляють документи для її призначення та виплати;

 • інформують про осіб, які можуть звернутися за ОГД та проживають поза територією відповідальності районного (міського) ТЦК та СП з наданням копій документів щодо загиблого та його сім’ї (не пізніше 5-ти робочих днів після отримання відповідної інформації);

 • ведуть облік осіб, загиблих (померлих) військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби), та осіб, які звернулися (можуть звернутися) за отриманням ОГД.

2. Обласний (Київський міський) ТЦКСП:

 • подає висновок щодо можливості призначення ОГД до Міністерства оборони України;

 • проводить перевірку отриманих з Департаменту соціального забезпечення результатів попереднього опрацювання документів для призначення ОГД (не пізніше 3 робочих днів після їх реєстрації письмово повідомляє про результати проведеної роботи);

 • веде облік осіб загиблих (померлих) військовослужбовців (осіб, звільнених з військової служби), та осіб, які звернулися (можуть звернутися) за отриманням ОГД.

Що робити, якщо відмовляють у виплаті одноразової грошової допомоги членам сімї загиблого? Читайте за посиланням.

VІ. Алгоритм опрацювання документів, які подаються для призначення та виплати ОГД:

1. Члени сім’ї звертаються до районного (міського) ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації та подають документи, перелік яких наведено вище.

2. Районний (міський) ТЦК та СП приймає від заявника документи, завіряє копії цих документів та не пізніше 7 робочих днів після надходження всіх документів, надсилає їх обласному (Київському міському) ТЦК та СП за підпорядкуванням.

3. Обласний (Київський міський) ТЦК та СП перевіряє отримані документи, визначає осіб, які документально підтвердили своє право на одержання ОГД а також осіб, які звернулися за її одержанням, але не надали (надали не всі) документи.

4. Обласний (Київський міський) ТЦК та СП формує висновок щодо можливості призначення та виплати ОГД та направляє його разом із заявою громадянина та відповідним пакетом документів, на розгляд до Департаменту соціального забезпечення.

5. Департамент соціального забезпечення:

 • після отримання від обласного (Київського міського) ТЦК та СП документів, надсилає запит до Кадрового центру Збройних Сил України щодо військовослужбовців, які загинули та відповідно до пункту 1 розділу ХIII Інструкції №280, віднесені до бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану.

Примітка! У разі отримання листа Кадрового центру Збройних Сил України щодо відсутності загиблого військовослужбовця у списках бойових безповоротних втрат під час дії воєнного стану, Департамент соціального забезпечення не пізніше 5 робочих днів повідомляє про це обласний (Київський міський) ТЦК та СП, який надіслав документи, для інформування про це військової частини та членів сім’ї загиблого.

 • після прийняття головним розпорядником бюджетних коштів рішення щодо призначення ОГД, Департамент соціального забезпечення не пізніше 3 робочих днів доводить його до фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ Збройних Сил України для інформування обласних (Київського міського, районних, міських) ТЦК та СП, та, у разі її призначення, готує проєкти розподілів відкритих асигнувань для виплати допомоги в порядку черговості відповідно до дати надходження документів з обласного (Київського міського) ТЦК та СП.

6. Районні (міські) ТЦК та СП, які здійснювали оформлення документів для призначення ОГД, повідомляють заявників про прийняте головним розпорядником коштів рішення щодо призначення ОГД (відмови у призначенні, повернення документів на доопрацювання).

7. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань для виплати ОГД готує та надає Державній казначейській службі України розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

8. Виплата ОГД здійснюється обласним (Київським міським) ТЦК та СП на підставі наказу не пізніше 5 робочих днів з дня відкриття асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку державного сектору, зазначений отримувачем допомоги у своїй заяві.


Детальніше про порядок визначення причинного зв'язку захворювань (поранень, контузій...) зі службою у ЗС України, за ПОСИЛАННЯМ.


Приєднуйся до нашого Telegram – каналу аби бути поінформованим про актуальне в питаннях військового права.


Comments


bottom of page