top of page

Стрічка Новин: Зміни Законодавства Щодо Виплати Грошової Компенсації За Житло Учасникам Бойових Дій!


24.03.2023 внесені зміни до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

Серед важливого:


Хто має право на отримання грошової компенсації?

1.Члени сім’ї осіб, які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і які перебувають на квартирному обліку, за категоріями у такій черговості (у разі відсутності одержувачів попередньої категорії):

 • категорія I - дружина (чоловік) і малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які проживають разом з матір’ю (батьком); один з подружжя, який не одружився вдруге;

 • категорія II - малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), які на день її смерті проживали окремо від матері (батька), якщо особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, на день смерті розлучена або не розлучена і дружина (чоловік) цієї особи не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав; малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

 • категорія III - повнолітні діти, які не мають (не мали) своїх сімей;

 • категорія IV - батьки особи, яка загинула (пропала безвісти), померла;

 • повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

 • категорія VI - повнолітні діти, обоє батьків яких загинули (пропали безвісти), померли;

 • категорія VII - дружина (чоловік) особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яка (який) на момент загибелі (пропажі безвісти), смерті особи позбавлена (позбавлений) батьківських прав щодо малолітніх та неповнолітніх дітей особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлених), або не позбавлена (не позбавлений) батьківських прав, але малолітні та неповнолітні діти особи, яка загинула (пропала безвісти), померла (в тому числі усиновлені), проживають окремо від дружини (чоловіка);

 • утриманці особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

Важливо! Члени сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, які отримали ОГД відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 168 “Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану” не набувають права на отримання даної компенсації.


2. Особи з інвалідністю I-II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;


Як виплачується грошова компенсація?

Грошова компенсація виплачується у повному обсязі, в порядку черговості відповідно до дати взяття на квартирний облік та з урахуванням категорії одержувача грошової компенсації для членів сімей осіб, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.


Який порядок отримання грошової компенсації?

1.До структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад за місцем перебування на квартирному обліку необхідно подати заяву про призначення грошової компенсації в паперовій чи в електронній формі.


Примітка! Якщо органом місцевого самоврядування або військово-цивільною адміністрацією утворено центр надання адміністративних послуг, заява та необхідні документи можуть подаватися через такий центр.

До заяви необхідно додати:

 • документ, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства (копія);

 • посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус члена сім’ї загиблого або особи з інвалідністю внаслідок війни (копія);

 • довідку встановленого зразка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України - для військовослужбовців та членів сім’ї військовослужбовців (копія);

 • документи про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України - для працівників підприємств, установ, організацій (копія);

 • довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 685 - для осіб, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (копія);

 • рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях – для осіб у складі добровольчих угрупувань, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання (копія);

 • довідку медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності - для осіб з інвалідністю (копія);

 • документи, що посвідчують родинні стосунки між заявником і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, які разом з ним перебувають на квартирному обліку (копія);

 • документ військово-лікарської комісії, в якому визначено причинний зв’язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв - у разі неможливості підтвердження причинного зв’язку поранення, контузії, каліцтва або захворювання з безпосередньою участю в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів (копія);

 • рішення виконавчого комітету районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради про взяття заявника та членів його сім’ї на квартирний облік (копія);

 • довідка (відомості) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація (копія);

 • довідка про взяття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, на яких нараховано грошову компенсацію, на облік внутрішньо переміщених осіб – за наявності (копія);

 • рішення комісії про призначення заявнику, який перемістився, грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання – за наявності (копія);

 • довідка про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством (копія).

2. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.


3. Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника (його законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився, приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення, надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних, виплати грошової компенсації, яку було призначено і не виплачено, за місцем перебування на обліку в базі даних.


Примітка! За наявності письмового клопотання комісія може розглядати питання щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення за відсутності заявника (законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився.


4. У разі отримання рішення про призначення грошової компенсації, заявник має звернутися з копією такого рішення до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. Після відкриття спеціального рахунка заявник протягом десяти робочих днів повідомляє про його реквізити органу соціального захисту населення шляхом надання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.


5. У разі відмови у призначенні грошової компенсації, заявник має право оскаржити рішення комісії у судовому порядку.


6. Орган соціального захисту населення після надходження коштів субвенції на рахунки відповідних місцевих бюджетів, відкриті в органах Казначейства, перераховує на спеціальний рахунок заявника кошти грошової компенсації в розмірі, визначеному у відповідному рішенні комісії, про що повідомляє заявнику письмово протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.


Важливо! Протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на спеціальний рахунок в уповноваженому банку члени сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках в будь-якому населеному пункті на території України, крім тимчасово окупованої території та лінії розмежування.


Як можна використовувати грошову компенсацію з спеціального рахунку?

Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник (заявник, який перемістився) подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації в оплату за договором купівлі-продажу житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника як оплати за договором або письмову згоду уповноваженого органу на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника, який перемістився, як оплати за договором.Comments


bottom of page