Страхові Виплати Медикам У Разі Захворювання На COVID-19. Що Потрібно Знати!

В умовах пандемії вірусу COVID-19 (коронавірусу SARS-CoV-2), медичні працівники опинилися в ситуації, коли виконання своїх посадових обов’язків перебуває в прямій та постійній загрозі їх життю та здоров’ю.

Тому в даній статті коротко та доступно викладено відповіді на основні питання, які можуть виникнути у медика, в разі захворювання на COVID-19:1. Які соціальні гарантії передбачено в законодавстві України в разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2:


- страхова виплата у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.


2. Хто має право на страхову виплату?


Право на страхову виплату у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, мають:


- сам медичний працівник державних і комунальних закладів охорони здоров’я, у разі захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

- члени сім’ї, батькам та утриманцям, у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування такою хворобою.


Довідково:

Згідно ст. 3 Сімейного кодексу України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Утриманцями померлого медичного працівника, які мають право на виплату, є:

- діти, на утримання яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;

- непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого медичного працівника, але мають на це право відповідно до законодавства.

У разі відсутності документів, що підтверджують належність до складу сім’ї померлого медичного працівника або перебування на його утриманні, статус члена сім’ї або факт утримання встановлюється в судовому порядку


3. Які розміри соціальних виплат?

А.

У разі встановлення медичному працівникові групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, виплата проводиться разово у таких розмірах:

- 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - для осіб з інвалідністю I групи – це 875 600 гривень станом на 01.01.2021;

- 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - для осіб з інвалідністю II групи – це 766 150 гривень станом на 01.01.2021;

- 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - для осіб з інвалідністю III групи – це 656 700 гривень станом на 01.01.2021.

Б.

У разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника (далі - особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в розмірі

750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року – це 1 641 750 гривень станом на 01.01.2021.


4. Хто проводить страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?


Відповідні страхові виплати проводяться Фондом соціального страхування України.

Зокрема на місцях страхові виплати призначаються і виплачуються управліннями виконавчої дирекції Фонду в областях, м. Києві або їх відділеннями протягом одного місяця з дня виникнення права на такі виплати за зверненням медичного працівника за зареєстрованим місцем проживання/перебування.


5. Які документи подаються для призначення страхової виплати у разі встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності внаслідок захворювання медичного працівника на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2?


Для призначення страхової виплати до органу Фонду медичний працівник подає:

- заяву про призначення виплати із зазначенням особового рахунка, відкритого в банківській установі для перерахування коштів, та інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду (примірник форми заяви наводиться на сторінці нашого сайту);

- копії паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків із пред’явленням оригіналів (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду);

- довідку про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби у наданні медичної та соціальної допомоги, яка видається медико-соціальною експертною комісією;

- примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою;

- копію трудової книжки або витягу з неї, засвідчену страхувальником, або її засвідчує своїм підписом працівник органу Фонду в разі пред’явлення оригіналу;

- копію цивільно-правового договору (якщо працював на умовах такого договору), засвідчену страхувальником, або її засвідчує своїм підписом працівник органу Фонду в разі пред’явлення оригіналу;

- рішення суду про встановлення факту професійного захворювання (за наявності рішення суду з цього питання).


6. Які документи подаються для призначення страхової виплати у разі смерті медичного працівника внаслідок захворювання медичного працівника на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2?


Варто відмітити, що факт смерті медичного працівника з причин, пов’язаних з його інфікуванням COVID-19 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, встановлюється комісією (спеціальною комісією) з розслідування (спеціального розслідування), що проводиться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, та оформляється актом розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії, що стався (сталося/сталася), за встановленою формою.


Для отримання одноразової допомоги особи, які мають право на виплату, звертаються до органу Фонду за зареєстрованим місцем проживання/перебування померлого медичного працівника та подають:

- заяви кожної особи, яка має право на виплату, або уповноваженого представника про призначення одноразової допомоги із зазначенням інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду (за малолітніх або неповнолітніх осіб заяву подає один із батьків або опікун чи піклувальник);

- копію свідоцтва про смерть медичного працівника (із пред’явленням оригіналу);