top of page

Страхові Виплати Медикам У Разі Захворювання На COVID-19. Що Потрібно Знати!

В умовах пандемії вірусу COVID-19 (коронавірусу SARS-CoV-2), медичні працівники опинилися в ситуації, коли виконання своїх посадових обов’язків перебуває в прямій та постійній загрозі їх життю та здоров’ю.

Тому в даній статті коротко та доступно викладено відповіді на основні питання, які можуть виникнути у медика, в разі захворювання на COVID-19:1. Які соціальні гарантії передбачено в законодавстві України в разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2:


- страхова виплата у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.


2. Хто має право на страхову виплату?


Право на страхову виплату у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, мають:


- сам медичний працівник державних і комунальних закладів охорони здоров’я, у разі захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

- члени сім’ї, батькам та утриманцям, у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування такою хворобою.


Довідково:

Згідно ст. 3 Сімейного кодексу України, сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно.

Утриманцями померлого медичного працівника, які мають право на виплату, є:

- діти, на утримання яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;

- непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого медичного працівника, але мають на це право відповідно до законодавства.

У разі відсутності документів, що підтверджують належність до складу сім’ї померлого медичного працівника або перебування на його утриманні, статус члена сім’ї або факт утримання встановлюється в судовому порядку


3. Які розміри соціальних виплат?

А.

У разі встановлення медичному працівникові групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, виплата проводиться разово у таких розмірах:

- 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - для осіб з інвалідністю I групи – це 875 600 гривень станом на 01.01.2021;

- 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - для осіб з інвалідністю II групи – це 766 150 гривень станом на 01.01.2021;

- 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, - для осіб з інвалідністю III групи – це 656 700 гривень станом на 01.01.2021.

Б.

У разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника (далі - особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в розмірі

750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року – це 1 641 750 гривень станом на 01.01.2021.


4. Хто проводить страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2?


Відповідні страхові виплати проводяться Фондом соціального страхування України.

Зокрема на місцях страхові виплати призначаються і виплачуються управліннями виконавчої дирекції Фонду в областях, м. Києві або їх відділеннями протягом одного місяця з дня виникнення права на такі виплати за зверненням медичного працівника за зареєстрованим місцем проживання/перебування.


5. Які документи подаються для призначення страхової виплати у разі встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності внаслідок захворювання медичного працівника на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2?


Для призначення страхової виплати до органу Фонду медичний працівник подає:

- заяву про призначення виплати із зазначенням особового рахунка, відкритого в банківській установі для перерахування коштів, та інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду (примірник форми заяви наводиться на сторінці нашого сайту);

- копії паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків із пред’явленням оригіналів (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду);

- довідку про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках, потреби у наданні медичної та соціальної допомоги, яка видається медико-соціальною експертною комісією;

- примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою;

- копію трудової книжки або витягу з неї, засвідчену страхувальником, або її засвідчує своїм підписом працівник органу Фонду в разі пред’явлення оригіналу;

- копію цивільно-правового договору (якщо працював на умовах такого договору), засвідчену страхувальником, або її засвідчує своїм підписом працівник органу Фонду в разі пред’явлення оригіналу;

- рішення суду про встановлення факту професійного захворювання (за наявності рішення суду з цього питання).


6. Які документи подаються для призначення страхової виплати у разі смерті медичного працівника внаслідок захворювання медичного працівника на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2?


Варто відмітити, що факт смерті медичного працівника з причин, пов’язаних з його інфікуванням COVID-19 під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, встановлюється комісією (спеціальною комісією) з розслідування (спеціального розслідування), що проводиться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 337, та оформляється актом розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії, що стався (сталося/сталася), за встановленою формою.


Для отримання одноразової допомоги особи, які мають право на виплату, звертаються до органу Фонду за зареєстрованим місцем проживання/перебування померлого медичного працівника та подають:

- заяви кожної особи, яка має право на виплату, або уповноваженого представника про призначення одноразової допомоги із зазначенням інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду (за малолітніх або неповнолітніх осіб заяву подає один із батьків або опікун чи піклувальник);

- копію свідоцтва про смерть медичного працівника (із пред’явленням оригіналу);

- копії паспорта громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків із пред’явленням оригіналів (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду);

- копію свідоцтва про народження медичного працівника (у разі виплати грошової допомоги батькам медичного працівника);

- копію свідоцтва про шлюб (у разі виплати грошової допомоги дружині (чоловікові) медичного працівника);

- копію свідоцтва про народження дитини (дітей) або відповідне рішення суду (у разі виплати грошової допомоги дитині);

- примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою;

- рішення суду про встановлення факту нещасного випадку, факту перебування на утриманні, утримання із заробітної плати (доходу) аліментів, установлення статусу члена сім’ї (за наявності рішення суду з цих питань);

- довідку роботодавця про утримання із заробітної плати (доходу) померлого медичного працівника на користь особи, яка має право на утримання, аліментів відповідно до закону або рішення суду (у разі такого утримання);

- інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах для перерахування коштів.


7. Варто зауважити, що медичні працівники, при виникненні у них права на отримання зазначеної страхової виплати, за часту зіштовхуються з рядом проблемних питань та перешкод, які утруднюють практичну можливість у реалізації цього права.


Серед найпоширеніших проблемних питань, які виникають:

- встановлення факту нещасного випадку (зокрема відмова роботодавця у проведенні відповідного спеціального розслідування) та підтвердження, що захворювання стало наслідком саме хвороби медичного працівника на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;

- підтвердження належності до складу сім’ї померлого медичного працівника або перебування на його утриманні, статусу члена сім’ї (встановлення факту перебування на утриманні, утримання із заробітної плати (доходу) аліментів, установлення статусу члена сім’ї (за наявності рішення суду з цих питань);

- тощо

У такому випадку не варто відступати, а слід звертатися за юридичною допомогою та відстоювати своє законне право.

Команда Подільського юридичного центру має позитивний практичний досвід відновлення в судовому порядку права громадян на соціальні виплати в той час, коли держава уже відмовила людині у їх проведенні.

Тому звертайтеся, та ми прикладемо максимум зусиль, аби Вам допомогти!

37 переглядів

Comments


bottom of page