Стаття 130 КУпАП Керування Транспортним Засобом В Стані Алкогольного, Наркотичного Сп’яніння Адвокат

В цьому пості розглянемо які порушення допускаються при освідуванні особи на стан спяніння, у чому дії правоохоронців визнаються незаконними та інше. Буде цікаво!Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає настання адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Також вказаною статтею передбачено настання відповідальності за відмову від проходження огляду на предмет перевірки перебування особи в стані сп’яніння.

Командою Подільською юридичного центру у 2017-2019 роках здійснено захист клієнтів у 21 справі про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП при цьому у 19 справах, що складає 90%, рішеннями судів осіб було визнано невинуватими у вчиненні даного виду правопорушення або провадження закрито з інших підстав.

Виходячи з нашої практики, в даній статті спробуємо навести окремі особливості, притаманні для розгляду вказаної категорії справ, що будуть корисні для організації свого захисту в суді.

Наш автоадвоакт у окремій статті ми вже розповідали як діяти якщо попав в ДТП

1. Справи за звинуваченням особи у перебуванні в стані наркотичного сп’яніння:

1.1.

Відповідно до ст. 266 КУпАП особи, які керують транспортними засобами, щодо яких є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами та оглядові на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.Огляд осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, здійснюється в закладах охорони здоров'я не пізніше двох годин з моменту встановлення підстав для його здійснення. Огляд у закладі охорони здоров'я та складення висновку за результатами огляду проводиться в присутності поліцейського. Кожний випадок огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння у закладі охорони здоров'я реєструється в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Огляд особи на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, проведений з порушенням вимог цієї статті, вважається недійсним.

У разі відсторонення особи від керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном можливість керування цим транспортним засобом, річковим або маломірним судном надається уповноваженій нею особі, яка має посвідчення водія (судноводія) відповідної категорії та може бути допущена до керування транспортним засобом, річковим або маломірним судном.

Направлення особи для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують її увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду здійснюються в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

Порядок направлення та проведення освідування на предмет виявлення ознак наркотичного сп’яніння регулюється «Інструкцією про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», затвердженою спільним наказом МВС України та МОЗ України від 09.11.2015 № 1452/735 з відповідними змінами та доповненнями (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1413/27858) (Далі – Інструкція).

Відповідно до п. 2 Порядку, огляду підлягають водії транспортних засобів, щодо яких у поліцейського є підстави вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі - стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану, установленими МОЗ і МВС.

Пунктом Інструкції визначено, що ознаками наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, є: наявність однієї чи декількох ознак стану алкогольного сп’яніння (крім запаху алкоголю з порожнини рота); звужені чи дуже розширені зіниці, які не реагують на світло; сповільненість або навпаки підвищена жвавість чи рухливість ходи, мови; почервоніння обличчя або неприродна блідість.

Згідно п. 10 Інструкції зразки біологічного середовища для лабораторного дослідження відбираються у дві ємності. Вміст однієї ємності використовується для первинного дослідження, вміст другої ємності зберігається протягом 90 днів.

За результатами огляду на стан сп’яніння та лабораторними дослідженнями встановлюється діагноз, який вноситься до акта медичного огляду (п. 15 Інструкції).

Висновок щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, видається на підставі акта медичного огляду (п. 16 Інструкції).

Пункт 17 Інструкцій визначає, що зміст висновку щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння повідомляється оглянутій особі в присутності поліцейського, який її доставив, про що робиться запис у вищезазначеному висновку.

Відповідно до п. 20 Інструкції висновок щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння складається в усіх випадках безпосередньо після огляду особи у трьох примірниках: перший примірник видається під підпис поліцейському, який доставив дану особу на огляд, другий видається оглянутій особі, а третій залишається в закладі охорони здоров’я.

Висновки щодо результатів медичного огляду осіб на стан сп’яніння, складені з порушенням вимог цієї Інструкції, вважаються недійсними (п. 22 Інструкції).

Тобто, вказаними спеціальними підзаконними нормативно правовими актами визначено чіткий порядок проведення медичного огляду осіб на стан сп’яніння, який є обов’язковим до виконання.

При цьому з системного аналізу вказаних норм законодавства чітко видно, що результати аналізу на стан наркотичного сп’яніння мають бути готові в день здачі аналізу, про що цього ж дня має бути складений акт медичного огляду та в присутності працівника поліції висновок результатів медичного огляду. Такий висновок цього ж дня медичним працівником в присутності працівника органу поліції, який доставив особу на освідування, має бути вручений такій особі. При цьому в разі виявлення за результатами медичного огляду перебування особи в стані наркотичного сп’яніння, невідкладно має бути складений протокол про вчинення такою особою адміністративного правопорушення, в такої особи має бути вилучено посвідчення водія, її відсторонено від керування транспортним засобом та викликано особу, яка зможе керувати транспортним засобом правопорушника.

Разом з тим непоодинокими є факти, коли огляд щодо особи проводиться з грубим порушенням вище вказаних вимог.

До прикладу, в порушення вимог п. 10 Інструкції біологічне середовище для лабораторного дослідження було відібрано в одну ємкість, в той час, коли мало бути відібране в дві.

В порушення вимог п.п. 17, 20 Інструкції висновок в цей же день – безпосередньо після огляду, виготовлений не був та його зміст щодо результатів медичного огляду особи на стан сп’яніння особі цього ж дня не повідомлявся, сам висновок під підпис поліцейському, та оглянутій особі, не вручався. В порушення вимог ст. 266 КУпАП висновок був складений не в присутності поліцейського, який доставив особу на огляд. Вказане зокрема підтверджується відповідним Висновком, де чітко видно що він був виготовлений не безпосередньо після огляду, а лише через кілька днів після цього. В такому висновку відсутні записи про його складання в присутності поліцейського, про повідомлення особи про результати огляду безпосередньо після огляду в присутності поліцейського, який її доставив, про вручення особі копії висновку.

Такі грубі порушення допущенні під час медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння сприяють обмеженню права особи на захист. Адже на момент виготовлення Висновку про результати мого медичного огляду така особа автоматично позбавляється можливості оспорити його результати та пройти повторний медичний огляд. Можливість оспорити такий висновок обмежується і тим, що результати біологічної речовини, яка була піддана аналізу, в другу ємність, яка зберігається протягом 90 днів, не відбиралася.

За вказаних обставин, враховуючи вимоги ч. 5 ст. 266 КУпАП та п. 22 Інструкції такий Висновок щодо результатів медичного огляду вважаються недійсними, а тому не може бути використаний як доказ в суді.

Посилання на рішення: http://reyestr.court.gov.ua/Review/66282439


1.2.

Пунктом 7 Інструкції визначено, що проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове.

Метою лабораторного дослідження є виявлення або уточнення наявних речовин, що здатні спричинювати стан сп’яніння (п. 8 Інструкції).