top of page

Спори Щодо Виплати Індексації Пенсії За 2023 Рік Без Обмеження Її Максимальним Розміром На Рівні 1500 Гривень! Огляд судової практики.З 01 березня 2023 року військовим пенсіонерам, пенсія яких призначена до 31.12.2022 відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» №2262-ХІІ, проведено індексування пенсії, максимальний розмір якої обмежено на рівні 1500 гривень.


В даній статті наведемо невеликий огляд формування у 2023 році судової практики з даного питання.


Згідно Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» індексація грошових доходів населення - це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і послуг.


У 2023 році таке підвищення грошових доходів передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року №168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році» (Далі – Постанова №168), відповідно до п. 1 якої визначено:

  • з 1 березня 2023 року розміри пенсій підвищуються із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,197.

Одночасно пункт 10 вказаної Постанови №168 передбачає, що таке індексування пенсії не може перевищувати 1500 гривень.


Для наочності, наведемо практичний приклад розрахунку індексації пенсії у 2023 році:


До прикладу у лютому 2023 року основний розмір пенсії за вислугу років (без урахування інших доплат) особи складав 16 000,00 гривень. 


Індексування такої пенсії у 2023 році мало б здійснюватися наступним чином:


16 000,00 грн. (основний розмір пенсії) Х 1,197 (коефіцієнт індексування) =

19 152,00  гривень


Тобто, розмір збільшення пенсії з урахуванням відповідного коефіцієнта індексування, встановленого п. 1 Постанови №168, повинен складати 3 152,00 гривні.


У той же час, територіальні управління Пенсійного фонду України, застосовуючи п.10 Постанови №168, зменшують розмір фактичної виплати відповідного підвищення до 1500 гривень.

Тобто розмір недоплати складає в середньому від 1000,00 до 3000,00 гривень на місяць.

 

Чи є звернення до суду з даного питання та яка формується судова практика?


На даний момент кількість звернень до суду з відповідними позовними вимогами зростає.


Однак варто зауважити, що судова практика з вирішення даного предмета спору різниться. 


В одних випадках суди доходять до висновку про протиправність застосування обмеження виплати індексації пенсії у розмірі 1500,00 гривень та зобов’язують Пенсійний фонд України здійснити перерахунок та виплату пенсії з урахуванням коефіцієнта 1,197.

Вказані рішення обґрунтовані посиланням на протиправність застосування до виплати пенсії будь-якого обмеження максимальним розміром. 

Зокрема до таких висновків дійшли суди у справах №380/8678/23, 320/39160/23, 200/1788/23, 280/5289/23.


Одночасно існує і протилежна позиція, коли суди формують висновки про правомірність застосування до нарахування та виплати індексації пенсії обмеження у розмірі 1500,00 гривень.

Зокрема у справі №420/21177/23 П’ятий апеляційний адміністративний суд дійшов висновку про відмову у задоволені позовних вимог, та зазначив наступне:

«Як вірно зазначено судом першої інстанції, системний аналіз вищевказаних законодавчих приписів свідчить про обмеження верхньої межі індексації для того, щоб збалансувати потреби захистити якомога більшу кількість громадян через інструмент індексації, передусім тих громадян, пенсії яких є дуже низькими, і з іншого боку, щоб збалансувати фінансовий ресурс для проведення індексації для широких категорій осіб та утримати зростання нерівності між розміром пенсії громадян.

Щодо посилань апелянта на положення Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та «Про індексацію грошових доходів населення», колегія суддів зазначає, що дійсно у вказаних законах не передбачено обмеження розміру індексації граничною сумою, тобто у національному законодавчому полі існує колізія положень двох нормативно-правових актів рівня закону, подолати яку можливо застосувавши загальний принцип права «спеціальний закон скасовує дію загального закону» (Lex specialis derogate generali). Такий підхід використовується у випадку конкуренції норм: коли на врегулювання суспільних відносин претендують загальні та спеціальні норми права.

Отже, за таким правовим підходом, при конкуренції норм необхідно застосовувати правило пріоритетності норм спеціального закону (lex specialis ), тобто Закону №2262-XII та Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», а положення Законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та «Про індексацію грошових доходів населення» вважати загальними нормами (lex generalis).

За таких обставин, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що індексація пенсії позивача з 01 березня 2023 року проведена відповідачем у межах чинного законодавства за умови, що підвищення відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України №168 не може перевищувати 1500 грн.».


 

Таким чином, наразі не сформовано єдиного підходу щодо застосування норм матеріального права до спірних правовідносин та не сформовано єдиної судової практики у зазначеній категорії справ.


До вказаного окремо варто зазначити, що ключову роль у формуванні судової практики у зазначеній категорії спорів відіграє рішення у справі №320/8511/23 за позовом до Кабінету Міністрів України про скасування абзацу 2 пункту 10 Постанови КМУ 168 щодо обмежень розміру індексації пенсії з 01.03.2023 на рівні 1500 гривень, яке перебуває в провадженні Київського окружного адміністративного суду. 

Позовна вимога у справі сформульована наступним чином: 

«Визнати протиправним та нечинним абзац 2 пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2023 року № 168 Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році, а саме що розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, передбаченої пунктами 1-7 цієї постанови, не може перевищувати 1500 гривень».


 

Чи звертатися з відповідними позовними вимогами на даний момент при суперечливій судовій практиці, чи почекати рішення суду у справі №320/8511/23, вирішує кожен самостійно.


Більше цікавого щодо перерахунку пенсії за Посиланням!


Для отримання юридичної консультації Ви можете залишати свої питання в ЧАТ!


Потрібна консультація з вказаного, ось наш телефон +380631156395.


Приєднуйся до VIBER каналу та будь в курсі новин законодавства і судової практики питаннях військової пенсії.


Telegram - новини законодавства військового права.

bottom of page