top of page

Рішення Конституційного Суду №3-р/2022:потенційна можливість перерахунку пенсії державних службовців


Рішенням Конституційного Суду України по справі № 3-132/2018(5462/17) від 23 грудня 2022 року № 3-р/2022 визнано неконституційним припис Закону «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889–VIIІ, яким було унеможливлено перерахунок розмірів пенсій окремим державним службовцям.


З чого все почалось? Позивач - пенсіонер, колишній державний службовець - звернувся до Пенсійного фонду України із заявою про перерахунок призначеної йому пенсії, та отримав відмову.


Пенсійний фонд мотивував свою відмову тим, що пенсії, які призначені на підставі ст. 37 Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723–XII зі змінами, є такими, що не перераховуються.


Коли справа дійшла до апеляційної інстанції, суд відмовив позивачу. У своєму рішенні апеляційний суд визначив, що на момент коли позивач вважав, що в нього виникло право на перерахунок пенсії - в законодавстві були відсутні норми, які б регламентували умови та порядок проведення такого перерахунку.


Позивач звернувся із конституційною скаргою до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції України пп. 1 п. 2 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. № 889–VIIІ (щодо гарантій соціального захисту державних службовців).


Під час розгляду справи, Конституційний Суд України оцінив конституційність пп. 1 п. 2 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 з урахуванням доводів суб’єкта права на конституційну скаргу щодо неможливості збільшення розміру пенсії, призначеної на підставі ст. 37 Закону № 3723–XII.


Як зазначає суд у п 5.4. Рішення № 3-р/2022, позитивні обов’язки держави у сфері соціального захисту полягають, зокрема у належному внормуванні відносин.

Право соціального захисту гарантоване статтею 46 Конституції України. Згідно з норми Основного Закону, право на соціальний захист ґрунтується на тому, що розміри пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають бути визначені з урахуванням потреб людини, людської гідності та інших конституційних цінностей, а також на тому, що за наявності економічних та інших передумов розміри пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги мають бути своєчасно індексовані та/або перераховані.


Аналіз приписів статей 3, 8, 24, 46, 92 Основного Закону України дає підстави для висновку, що юридичний механізм індексації та перерахунку розмірів пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги є однією з конституційних гарантій дієвості права на соціальний захист для всіх груп пенсіонерів та одержувачів таких виплат та допомоги. Тому на виконання Конституції України Верховна Рада України має забезпечити розвиток, конкретизацію та деталізацію низки конституційних норм і принципів, визначивши в законах підстави, порядок, умови індексації та перерахунку розмірів пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги


Так як в пп. 1 п. 2 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 немає посилання на ст. 37-1 Закону № 3723–XII, для осіб, яким надано право на призначення пенсії на підставі ст. 37 Закону № 3723–XII, фактично відсутня можливість на перерахунок розмірів пенсій - тобто їх осучаснення.

Тому Конституційний Суд України зазначив, що такий сучасний стан законодавчого врегулювання відносин з перерахунку розмірів пенсій є не звичайною законодавчою прогалиною, а законодавчим упущенням і внаслідок допускає порушення норм Конституції України.


З огляду на наведене Конституційний Суд України визнав, що пп. 1 п. 2 розд. XI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 889 суперечить ч. 2 ст. 3, ч. 1, 2 ст. 8, ч. 1 ст. 24, ст. 46 Конституції України в тім, що він унеможливив перерахунок розмірів пенсій, призначених на підставі ст. 37 Закону № 3723–XII.


Тобто судом було висловлено, що у залежності від часу призначення пенсії особам, які мають право на призначення пенсії на підставі ст. 37 Закону № 3723, існує різниця в розмірі їх пенсійного забезпечення. Конституційний Суд визнав, що це є упущенням законодавця та прямо порушує конституційні норми.

Таким чином, відтепер рішенням Конституційного Суду № 3-р/2022 вищезгаданим категоріям осіб було надано право на індексацію та перерахунок пенсії.


Водночас є одне “але”. Визнаний неконституційним припис Закону втрачає чинність лише через три місяці з дня припинення чи скасування в Україні воєнного стану. Після цього Верховна Рада України буде зобов’язана врегулювати дане питання та привести нормативне регулювання у відповідність із Конституцією України та Рішенням Конституційного Суду України.


Після набрання чинності рішення Конституційного Суду, пенсіонери мають перспективу провести перерахунок своїх пенсії відповідно до розмірів сучасних заробітної плати державного службовця.


Чекаємо перемоги!


Якщо у Вас виникли питання або Ви потребуєте правничої допомоги - наша команда команда Подільського юридичного центру завжди чекає на Ваш дзвінок!


Звертайтеся до нас в ЧАТ або за телефоном, до наших групп уFacebook, Telegram та Viber!

625 переглядів

Comentários


bottom of page