top of page

Розмір Надбавки За Особливості Проходження Служби Льотному Складу При Перерахунку Пенсії – 65%-100%важливіше питання останніх років для пенсіонерів силових структур.

Наразі дані спори мають позитивну тенденцію, відомчі органи добровільно видають довідки для перерахунку пенсії, без потреби звернення до суду, та лише через судове рішення врегульовується питання зобов’язання Головного управління Пенсійного фонду України в області провести відповідний перерахунок пенсії з 01.04.2019 на підставі відповідної довідки, виданої уповноваженим відомчим органом (в МО України це Обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишні обласні військові комісаріати), в прикордонників це Адміністрація Державної прикордонної служби України, в пенсіонерів Внутрішніх військ та Національної гвардії України – це Департамент персоналу МВС України або Державна Установа «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по області», в пенсіонерів ДСНС – це Головні управління ДСНС в області…).

При цьому судова практика з даного питання на даний час стала, та рішення ухвалюються на користь пенсіонерів.

Поряд з цим, визначення розмірів додаткових видів грошового забезпечення здійснює саме уповноважений орган. А це, у свою чергу, зумовлює і проблемні питання.


Зокрема це стосується військовослужбовців льотного складу, які були звільненні з військової служби в запас, та за станом здоров’я (згідно висновку ВЛК) останні два, три чи більше місяців не здійснювали польоти. Таким військовослужбовцям відповідні льотні надбавки в повному складі були включені в розрахунок пенсії при її призначенні (так як для призначення пенсії враховується грошове забезпечення за останні 24 місяці підряд перед звільнення з військової служби), проте при перерахунку пенсії з 01.04.2019 останнім зачасту в Довідці про розмір грошового забезпечення … вказується занижений розмір надбавки за особливості проходження служби – зазначається дана надбавка в мінімальному розмірі 65% (нарівні з загальновійськовими спеціальностями).

А це у свою чергу суттєво впливає на розмір місячної пенсії, так як надбавка за особливості проходження служби розраховується в відсотку від суми таких складових як посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за військове звання. Тобто ця надбавка доволі суттєва в грошовому еквіваленті та її кожен відсоток є відчутним.


В даному випадку обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки керується телеграмою МО України від 26.11.2018 року № 248/9240, а саме розділом IV Додатку 2, який передбачає:

«Військовослужбовцям, які станом на 01 січня 2019 року проходять службу на посадах льотного складу, мають відповідний допуск, придатні до польотів за висновком ВЛК в минулому році виконували польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, виплачувати:

- надбавку за особливості проходження служби в розмірі 100 % посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років;

- премію в розмірі 130 % посадового окладу.

А тому, якщо у військового пенсіонера на момент звільнення з військової служби був висновок ВЛК про непридатність до польотів та виданий наказ командира військової частини про припинення відповідного допуску до польотів, то обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в довідках про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії з 01 квітня 2019 року зазначають розмір надбавки за особливості проходження служби в мінімально встановленому у 2019 році розмірі – 65 % замість 100%.

Чи правомірні такі дії та як відновити свої права?


І. Розмір надбавки за особливості проходження служби для осіб, які проходили службу на посадах льотного складу і виконували польоти у складі льотного екіпажу повітряних суден, не може бути меншим 94.3% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років.

Згідно з частиною 4 статті 63 Закону № 2262-XII усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у строки, передбачені частиною другою статті 51 цього Закону.

Відповідно до вимог Постанови №704 керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання надано право установлювати: - надбавку за особливості проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) та особам рядового і начальницького складу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу років.

Наказом Міністра оборони України від 07.06.2018 № 260 затверджено Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам (Далі - Порядок № 260).

Цей Порядок № 260 визначає механізм та умови виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту України та деяким іншим особам.

Відповідно до пункту 1 Розділу VI Порядку №260 від 07.06.2018, військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби) щомісячно виплачується надбавка за особливості проходження служби в розмірі до 100 відсотків посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків

Пунктом 2 зазначеного розділу наказу передбачено, що розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби розраховується від мінімального розміру цієї надбавки, який встановлюється Міністром оборони України, у відсотках для осіб офіцерського складу та окремо для осіб рядового, сержантського та старшинського складу виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України.

Мінімальний розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби не може перевищувати 65 відсотків.

Разом з тим, пунктом 26 Додатку до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам (пункт 1 розділу VІ) «Перелік окремих категорій військовослужбовців, яким збільшується розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби відповідно до мінімального розміру залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків» визначено, що військовослужбовці, які проходять службу на посадах льотних екіпажів повітряних суден, коефіцієнт надбавки збільшується на 1,45.

З вказаного випливає, що якщо військовослужбовець був звільнений з військової служби з «льотної посади», протягом останніх 24 місяців перед звільненням (не обов’язково усі місяці) отримував надбавку за особливі умови служби в розмірі 35%, яка виплачується за виконання нормативів з польотів, згідно даних Листа обліку льотної роботи та Льотної книги, за весь період військової служби (більше ніж 20 років льотної роботи) виконував запланований наліт годин, то розмір надбавки за особливості проходження служби в Довідці про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії з 01.04.2019 має бути вказаний 94,25% (65% х 1,45 тарифний коефіцієнт).

А тому, формуючи нову довідку про розміри грошового забезпечення для перерахунку пенсії та вказуючи занижений розмір надбавки за особливості проходження служби на рівні 65%, замість 94,25%, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють протиправно.


Як діяти в такій ситуації:

А) Якщо у вас є рішення окружного адміністративного суду, яким зобов’язано обласний територіальний центр комплектування скласти та подати до управління пенсійного фонду оновлену довідку, в якій відобразити розміри додаткових видів грошового забезпечення – то в такому випадку Ви можете звернутися до суду в рамках даної адміністративної справи з заявою про визнання протиправними дій, вчинених суб`єктом владних повноважень на виконання рішення суду в порядку ст. 383 КАС України. В даному випадку варто враховувати обмежені процесуальні строки, встановлені КАС України – 10 днів з моменту коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення свого права.

Б) Якщо Вам довідку було видано добровільно (без рішення суду), або Вами пропущений 10 денний строк для звернення в порядку ст. 383 КАС України, то в такому випадку потрібно звертатися до суду з позовною заявою в загальному порядку, в якій просити: визнати протиправними дії обласного військового комісаріату щодо зменшення в Довідці №__________ розміру надбавки за особливості проходження служби з 94.3% (як військовослужбовцю, який проходив військову службу на посадах льотного складу і виконував польоти у складі льотного екіпажу повітряних суден) до 65% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Зобов’язати вчинити відповідні дії….


ІІ. Розмір надбавки за особливості проходження служби для осіб, які проходили службу на посадах льотного складу і виконували польоти у складі льотного екіпажу повітряних суден, складає 100 %, а розмір премії 130 %.

Відразу констатуємо, що виходячи з аналізу діючого законодавства та сформованої судової практики, відстоювання права на визначення в Довідках про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії з 01.04.2019 надбавки за особливості проходження служби в розмірі 100% та премії в розмірі 130 % для осіб, які перед звільненням зі служби рішенням ВЛК були визнані «непридатними до льотної роботи», не має 100% перспективи.

Разом з тим доведемо основні аспекти обґрунтування з цього питання, що випливають з існуючої судової практики, для загального відома та розуміння.

Зокрема, згідно п. 3 розділу VI Порядку № 260 надбавка за особливості проходження служби у встановлених розмірах виплачується щомісяця з дня вступу до виконання обов`язків за посадою, у тому числі й у разі тимчасового виконання обов`язків за посадою, до дня звільнення від виконання обов`язків за посадою, яка передбачає цю надбавку.

Порядок № 260 встановлює мінімальний розмір щомісячної надбавки за особливості проходження служби не може перевищувати 65 відсотків (п. 2 розділу VI Порядку №260).

Згідно з телеграмою Міністра Оборони України від 28.11.2018 №248/9240 (Далі - телеграма МОУ №248/9240), з метою належного соціального захисту військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту України в 2019 році визначено:

"З 1 січня 2019 року встановити: ... щомісячну премію - у розмірах згідно з Додатком 1 до цієї телеграми; надбавку за особливості проходження служби в мінімальному розмірі - 65 відсотків посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років; щомісячну премію та надбавку за особливості проходження служби окремим категоріям військовослужбовців - у розмірах згідно з Додатком 2 до цієї телеграми".

Розділ IV Додатку 2 телеграми МО України № 248/9240 "Розміри надбавки за особливості проходження служби та щомісячної премії окремим категоріям військовослужбовців Збройних Сил України у 2019 році", передбачає таке: "Військовослужбовцям, які станом на 01 січня 2019 року проходять службу на посадах льотного складу, мають відповідний допуск, придатні до польотів за висновком лікарсько-льотної комісії та в минулому році виконували польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів, виплачувати: надбавку за особливості проходження служби в розмірі 100 % посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років; премію в розмірі 130 % посадового окладу.

Військовослужбовцям, які в минулому році не здійснювали польотів, виплати у зазначених розмірах здійснювати з дня початку польотів в поточному році.

Військовослужбовцям, які усунені від льотної роботи за медичними показаннями з винесенням льотно-лікарською комісією постанови про непридатність до льотної роботи, ці виплати у збільшених розмірах припиняються, про що оголошується в наказі командира (начальника) військової частини (установи). Виплату їм надбавки за особливості проходження служби та премії здійснювати на загальних підставах".

Задовольняючи позовні вимоги з вказаним предметом спору суди враховують наступні обставини:

- остання посада за штатом - льотна посада;

- за весь період військової служби особою виконано запланований наліт годин;

- за час проходження служби особа мала відповідний допуск, була придатна до польотів за висновком лікарсько-льотної комісії та в минулому році (по відношенню до року звільнення) виконувала польоти за планами бойової (навчально-льотної) підготовки у складі екіпажів літаків, вертольотів;

- надання оцінки складності та важливості виконуваних військовослужбовцем обов`язків на льотній посаді (наприклад виконання польотів на бойові завдання на території Югославії для забезпечення ротації сил ООН ……тощо);

- відповідач не довів обґрунтованість своїх дій у зв`язку із настанням одночасно всіх обставин визначених у розділі IV Додатку 2 телеграми МОУ №248/9240.

Разом з тим, в переважній більшості вказані спори закінчуються відмовою у задоволенні позову, позаяк телеграма МО України № 248/9240 не є нормативно-правовим актом.


За вказаних умов вважаємо вірним відстоювати своє право, якщо таке було порушене, на визначення розміру надбавки за особливості проходження служби для осіб, які проходили службу на посадах льотного складу і виконували польоти у складі льотного екіпажу повітряних суден, саме на рівні 94.3% від посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки за вислугу років.


Виникли питання, ЗВЕРТАЙТЕСЯ, ми Вам допоможемо!
2 574 перегляди

Comments


bottom of page