top of page

Після Поранення ВЛК Визнала Непридатним. Що Далі?

Які подальші дії, якщо військовослужбовця після лікування визнано непридатним до військової служби, або обмежено придатним? Як бути, якщо ВЛК прийняла рішення, що військовослужбовець потребує відпустки для лікування? Про це в даній юридичній консульації військового адвоката.Військовослужбовці, евакуйовані внаслідок отриманих поранень (контузій, травм або каліцтв), захворювань до закладів охорони здоров’я та які знаходяться на лікуванні за межами військової частини, за поданням командирів військових частин звільняються з посад та зараховуються у розпорядження посадових осіб, які мають право призначати на ці посади.


Після одужання та проведення медичного огляду військово-лікарською комісією (ВЛК), військовослужбовці із закладів охорони здоров’я (установ) направляються:

 1. придатні та обмежено придатні (а також військовослужбовці, визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я, які виявили бажання проходити військову службу та стосовно яких фҐЙЦийняття на військову службу за контрактом) - безпосередньо до військових частин за місцем проходження служби до отримання поранень;

 2. непридатні до військової служби на підставі особистих рапортів - безпосередньо до ТЦК та СП для постановки на військовий облік або виключення з військового обліку.

 3. Визнані ВЛК такими, що потребують відпустки для лікування, на підставі особистих рапортів - до ТЦК за місцем проведення відпустки з подальшою постановкою на облік.
Як діяти, якщо військовослужбовець хоче самостійно подати документи на звільнення або на відпустку для лікування?


Військовослужбовці, які виявили бажання особисто подати документи щодо оформлення:

 • звільнення з військової служби у зв’язку з непридатністю до військової служби за станом здоров’я за висновком ВЛК,

 • відпустки для лікування у зв’язку з хворобою,

 • відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва),

направляються після проведення лікування із закладів охорони здоров’я (установ) на підставі особистих рапортів до:

 • військових частин за місцем проходження служби до отримання ними поранень (контузій, травм або каліцтв), захворювань, або

 • ТЦК за місцем проведення відпусток,

для взяття на військовий облік або виключення з військового обліку у зв’язку із звільненням з військової служби за станом здоров’я.
Що робити, якщо військовослужбовець сам фізично не може написати рапорт?


У разі коли поранений (травмований, хворий) військовослужбовець фізично не здатний подати рапорт про надання відпустки для лікування у зв’язку з хворобою, відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва), звільнення з військової служби у зв’язку з непридатністю до військової служби за станом здоров’я за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, такий рапорт може бути складений іншою особою за рішенням пораненого (травмованого, хворого) військовослужбовця або посадовою особою закладу охорони здоров’я (установи), визначеною рішенням керівника цього закладу (установи). Такий рапорт засвідчується керівником закладу охорони здоров’я (установи).
Якщо військовослужбовець прибув до ТЦК без вдпускного квитка?


У разі якщо на час прибуття військовослужбовця з закладу охорони здоров’я до ТЦК за місцем проведення відпустки його відпускний квиток з військової частини за місцем проходження служби до отримання поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання не був надісланий, такий військовослужбовець обліковується в цьому ТЦК як тимчасово прибула особа, у книзі обліку тимчасово відсутнього і тимчасово прибулого до військової частини особового складу.

Про факт прибуття військовослужбовця та відсутність на нього відпускного квитка ТЦК зобов’язаний протягом однієї доби повідомити відповідну військову частину, яка оформлює відпускний квиток.Ким готуються накази про звільнення військовослужбовців, непридатних до військової служби?


Звільнення військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби за станом здоров’я за висновком ВЛК, здійснюється наказами посадових осіб, яким відповідно до Положення надано таке право.

Після затвердження висновку ВЛК про визнання військовослужбовців за станом здоров’я непридатними до військової служби, підготовка документів до звільнення військовослужбовців та виключення їх із списків особового складу військових частин здійснюються:

 • службами персоналу військових частин, у списках особового складу яких вони перебувають, або

 • службами персоналу вищих штабів (органів військового управління) за підпорядкованістю цих військових частин, кадрових центрів у порядку, визначеному Положенням та цією Інструкцією.

Водночас по одній електронній копії витягів із наказів про звільнення в електронному вигляді (у разі відсутності технічної можливості або, якщо передбачено надання тільки оригіналів паперових документів, також примірники витягів з наказів у паперовій формі) направляється до:

 • закладів охорони здоров’я (установ), у яких перебувають на лікуванні військовослужбовці, або

 • ТЦК, зазначених в особистих рапортах військовослужбовців.

У разі визнання військовослужбовців ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я вони подаються до звільнення з військової служби до виписки із закладу охорони здоров’я (установи).


Не пізніше наступного дня після виключення військовослужбовців із списків особового складу військових частин служби персоналу направляють усі документи персонального обліку та приписи військовослужбовців в електронній формі (у разі відсутності технічної можливості або, якщо передбачено надання тільки оригіналів паперових документів, також у паперовій формі) до вказаних в наказі про звільнення ТЦК для постановки їх на військовий облік (виключення з військового обліку).


У разі якщо на час прибуття військовослужбовця з закладу охорони здоров’я (установи) до ТЦК для постановки на військовий облік (виключення з військового обліку) у зв’язку зі звільненням з військової служби за станом здоров’я, його облікові документи з військової частини не були надіслані, такий військовослужбовець обліковується в цьому ТЦК як тимчасово прибула особа.


Про факт прибуття військовослужбовця та відсутність на нього необхідних облікових документів ТЦК зобов’язаний протягом однієї доби повідомити відповідну військову частину (вищий штаб, орган військового управління за підпорядкованістю цієї військової частини), які їх оформлюють.


За потреби на підставі надісланих облікових документів про звільнення військовослужбовця з військової служби посадовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки робиться запис у відповідних службових документах, що посвідчують особу військовослужбовця, про його звільнення з військової служби за станом здоров’я, який засвідчується підписом керівника та гербовою печаткою цього територіального центру комплектування та соціальної підтримки».


Який алгоритм дій керівництва лікувальних закладів, якщо поступає поранений?

Про прибуття на лікування та про виписку всіх військовослужбовців:

 • які поступили безпосередньо до закладів охорони здоров’я,

 • яких було підібрано на полі бою і на морі,

 • які прибули особисто без медичної картки з районів бойових дій, а також

керівники цих закладів (установ) не пізніше наступного дня після їх прибуття (виписки) зобов’язані:

 • повідомити командирів військових частин (керівників медичних підрозділів військових частин),

 • найближчий заклад охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України (для цивільних лікувальних закладів).

У разі відсутності відомостей про військову частину або при ускладненні встановлення особи військовослужбовця, керівники закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України інформують підрозділ Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться заклад охорони здоров’я (установа), для вжиття заходів щодо встановлення особи військовослужбовця, військової частини, у якій він проходить військову службу або з якої був доставлений на лікування.


Керівники закладів (установ) охорони здоров’я державної та комунальної власності інформують про такі випадки найближчий до них заклад охорони здоров’я (установу) в системі Міністерства оборони України.


Керівники закладів (установ) охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України, на підставі наданої закладами охорони здоров’я (установами) державної та комунальної власності інформації, не пізніше наступного дня після прибуття військовослужбовців до закладів охорони здоров’я (установ) або їх виписки з цих закладів (установ) зобов’язані повідомити командирів військових частин (керівників медичних підрозділів військових частин) та службу персоналу Командування Медичних сил Збройних Сил України (додаток 69), яка, у свою чергу, доводить отриману інформацію до кадрових центрів видів Збройних Сил та служб персоналу окремих родів військ (сил) Збройних Сил».


Якщо у Вас виникають питання щодо проходження військової служби, виплат грошового забезпечення, отримання допомог за поранення або будь які інші, звертайтеся просто зараз в ЧАТ, наші юристи Вас проконсультують.Comments


bottom of page