top of page

Пільгова Вислуга Років Та Набуття Права Військовослужбовця На Призначення Пенсії! Що Змінилося З 2022 Року?


Чи враховується пільгова вислуга років при набутті права на призначення пенсії за вислугу років згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»?


Одне з найбільш задаваємих питань юристам Подільського юридичного центру.


Однозначно можна відповісти, що уповноважені органи державної влади (якими є Пенсійний фонд України, відомчі органи, такі як ОТЦК та СП, АДПСУ, тощо) виходять з позиції, згідно якої для набуття права на призначення пенсії необхідна наявність саме календарної вислуги років (з 01 жовтня 2020 року необхідна календарна вислуга має складати понад 25 років), а пільгова вислуга може враховується лише для визначення її розміру (відсоткового розміру). Відповідно, при відсутності зазначеної вислуги у календарному обчисленні, у добровільному порядку пенсія призначена не буде.


Проте, що стосується осіб, звільнених з військової служби до лютого 2022 року, відповідне право на призначення пенсії з урахуванням пільгової вислуги років, можна відстояти в судовому порядку. 


Практика в цій категорії справ позитивна, про що детальніше можна ознайомитися у попередніх наших публікаціях, за ПОСИЛАННЯМ!


 

Що ж змінилося в нормативному  регулюванні та підходах суду у 2022 році?


19 лютого 2022 року відбулися зміни в законодавстві, внаслідок яких особам, звільненим з військової служби після цієї дати, відстояти набуття права на призначення пенсії за вислугу років, враховуючи при цьому наявну пільгову вислугу років, на практиці проблемно. 


Питання призначення пенсії регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» №2262-XII (далі – Закон №2262-ХІІ), стаття 12 якого передбачає, що пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, іншим особам, незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати і на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше. 


В той же час, стаття 17-1 Закону №2262-XII вказує, що порядок обчислення вислуги років та визначення пільгових умов призначення пенсій особам, які мають право на пенсію за цим Законом, встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Отже, законодавець передбачив можливість пільгового обрахунку вислуги років саме для призначення пенсії і надав повноваження уряду на встановлення конкретних періодів служби, які зараховуються у такому пільговому обчислені.


17.07.1992 Кабінет Міністрів України, на виконання вимог ст. 17-1 Закону №2262-ХІІ, прийняв постанову №393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей» (Далі – Постанова  №393), якою встановив перелік періодів служби, які підлягають зарахуванню у пільговому обчисленні.


Так, відповідно до пункту 3 Постанови №393 (в редакції постанови до 19.02.2022), до вислуги років для призначення пенсій на пільгових умовах зараховується:

  • один місяць служби за три місяці: час проходження служби в АТО, ООС,  участь у бойових діях у воєнний час;

  • один місяць служби за півтора місяця: на заставах, постах, у комендатурах, відділеннях КПП, маневрових групах зі змінними заставами, на кораблях і катерах, що несуть службу по охороні державного кордону України, інших підрозділах Державної прикордонної служби;

  • тощо.


Саме положення пункту 3 Постанови №393 (в редакції постанови до 19.02.2022) надавало звільненим військовослужбовцям можливість в судовому порядку відстояти своє право та призначити пенсію з урахуванням пільгової вислуги років, хоча судова практика з даного питання теж повсякчас змінювалася. 


03.03.2021 Верховний Суд, переглядаючи в касаційному порядку справу №805/3923/18-а, фактично поставив крапку в правовому підході до вирішення спорів зазначеної категорії, та сформував наступні правові висновки:

«Основним актом, на підставі якого здійснюється обчислення періоду проходження військової служби для зарахування його до стажу є Закон №2262-XII. Пільгове обчислення періоду проходження військової служби є похідним від визначальної підстави і може визначатись іншими підзаконними нормативно - правовими актами, зокрема, Постановою №393. Можливість пільгового обчислення вказаного періоду пов'язується, насамперед, зі спеціальним статусом, якого особи набули в результаті виконання відповідної роботи, яка визначена у законодавчому порядку. А тому суд першої інстанції дійшов правильного висновку про наявність у позивача права на призначення пенсії за вислугу років із зарахуванням на пільгових умовах часу проходження служби, протягом якого позивач брав участь в антитерористичній операції».


Таким чином, звільнені військовослужбовці мали всі можливості щодо призначення вказаної пенсії та захисту своїх прав у судовому порядку.


 

То що ж змінилося з 19.02.2022?


16.02.2022 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №119 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. №393», яка набрала чинності 19.02.2022 (Далі – Постанова №119) та якою внесено зміни до п. 3 Постанови №393 і викладено його в наступній редакції: 


“До вислуги років для визначення розміру пенсії особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах:....”.


Тобто, на даний момент у пункті 3 Постанови №393 передбачено періоди служби, зокрема служба в АТО, ООС, участь в бойових діях тощо, яка враховується лише для визначення розміру пенсії. Натомість норми, яка визначала б дану вислугу років при набутті права для призначення пенсії, з 19.02.2022 Постанова № 393 не містить.


Після внесення відповідних змін до Постанови №393, свою правову позицію з застосування цих положень до правовідносин з набуття права на призначення пенсії,  висловив Верховний Суд.


Зокрема в постановах від 31.08.2023 у справі №200/4951/22, від 11.09.2023 у справі №480/4827/22 та від 15.09.2023 у справі №380/10714/22 Верховний Суд вказав наступне:

«З огляду на вищезазначене колегія суддів вважає за необхідне сформулювати наступні правові висновки у спірних правовідносинах:

  • підпунктом "а" пункту 3 Порядку №393 (у редакції, чинній до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України №119 від 16 лютого 2022 року) було передбачено, що до вислуги років для призначення пенсій особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах: час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

  • водночас, відповідно до підпункту "а" пункту 3 Порядку №393 (у редакції, чинній на дату звільнення, 27 червня 2022 року, та дату звернення позивача із заявою до ГУНП в Донецькій області щодо оформлення та подання необхідних документів до Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області для призначення пенсії, 1 листопада 2022 року) до вислуги років для визначення розміру пенсії особам, зазначеним в абзаці першому пункту 1 цієї постанови, зараховується на пільгових умовах (пункт 3 в редакції Постанови Кабінету Міністрів України №119 від 16 лютого 2022 року): один місяць служби за три місяці: час проходження служби, протягом якого особа брала участь в антитерористичній операції;

  • тому, для призначення пенсії за вислугу років за Законом №2262-XII календарна вислуга років могла бути зарахована на пільгових умовах відповідно до Порядку №393 в редакції, чинній до внесення змін постановою Кабінету Міністрів України №119 від 16 лютого 2022 року».


Враховуючи існування такої правової позиції Верховного Суду, наразі судова практика у справах про набуття права на призначення пенсії з урахуванням пільгової вислуги років за позовами військовослужбовців, звільнених після 19 лютого 2022 року, негативна.


У той самий час військовослужбовцям, звільненим до 19 лютого 2022 року, аналогічні позовні вимоги суди наразі задовольняють та ухвалюють рішення про зобов'язання пенсійного фонду призначити відповідну пенсію за вислугу років.


По суті вказаними змінами Кабінет Міністрів України ділить колишніх військовослужбовців на дві категорії:

  • ті, які звільненні зі служби до 19.02.2022 та мають право на призначення пенсії з урахуванням пільгової вислуги, 

  • та ті, що звільненні після 19.02.2022 і такого права позбавлені.


Тобто, зазначені зміни призводять до виникнення дискримінаційних процесів, порушення принципу рівності та прав військовослужбовців, які збройно захищають Україну!


 

Чи все так однозначно? Звичайно, що ні!


Аналіз законодавства з питань призначення пенсії дає підстави для формування висновку, що внесеними змінами з лютого 2022 року, Уряд фактично не заборонив врахування пільгової вислуги років під час призначення пенсії. 


Так, внаслідок вказаних змін дані правовідносини на даний момент залишаються не врегульованими (правова прогалина).


По-суті Постанова №393, з урахуванням внесених Постановою №119 змін, містить норму, яка регулює врахування пільгової вислуги років при визначенні розміру пенсії, проте не містить положень, які регулюють порядок врахування пільгової вислуги років при набутті права на призначення пенсії, як і не містить положення про те, що пільгова вислуга років не може враховуватися при набутті права на призначення пенсії.


При цьому, Верховний Суд у вищевказаних постановах не надав вірної оцінки вказаним нормам права та на нашу думку помилково розтлумачив їх таким чином, що внесені Постановою №119 зміни вказують на те, що пільгова вислуга років не може бути врахована при призначенні пенсії.


Враховуючи вищевказані обставини, слід дійти висновку, що у зв’язку з внесеними змінами, з 19.02.2022 виникла прогалина у законодавстві, яка в свою чергу потребує врегулювання. А як ми знаємо, в разі нечіткості формулювання норми закону або підзаконного нормативного документу, так норма має тлумачитися на користь невладного субʼєкта, тобто громадянина України. Одним словом, наразі виникає обгрунтована необхідність у перегляді Верховним Судом своїх висновків, сформованих у з вказаного предмета спору.


А тому своє право все ж таки варто відстоювати в судах. 


До вказаного варто пригадати, що судова практика з зазначеного питання початково була негативною і щодо осіб, звільнених з військової служби до 2021 року. Лише 03.03.2021 Верховний Суд, переглядаючи в касаційному порядку справу №805/3923/18-а, відступив від раніше сформованих висновків та став на сторону військових пенсіонерів. Таке рішення дало можливість особам, звільненим з військової служби до лютого 2022 року, успішно відстоювати в судах своє право на призначення пенсії за вислугу років, з урахуванням при набутті такого права пільгової вислуги років.


Тому сформовані Верховним Судом висновки у справі №200/4951/22 та інших щодо застосування положень Порядку №393 в редакції після внесених змін в лютому 2022 року,  також не можуть бути остаточними. Хто бореться, той обовʼязково поборе.


У цих обставинах боротьби рішення судів першої та апеляційної інстанцій швидше за все будуть не на користь позивачів, та виборювати своє право доведеться у Верховному Суді.


Радимо скористатися правовою допомогою кваліфікованих у цій сфері юристів.


Цікавлять інші питання військових пенсій? Тоді переходьте за  посиланням!


 

Приєднуйся до VIBER каналу та буть в курсі новин законодавства і сдової практики питаннях військової пенсії.

 

Telegram - новини законодавства військового права.


Потрібна допомога, звертайтеся просто зараз!

Comments


bottom of page