top of page

Проходження ВЛК В Державній Прикордонній Службі України Та Національної Гвардії України. Варто знати


Медичний огляд військовослужбовців здійснюється військово-лікарською комісією (ВЛК) з метою визначення придатності до проходження військової служби а також встановлення причинно-наслідкового звʼязку між пораненням (контузією, каліцтвом, травмою, захворюванням) та проходженням військової служби.


1.ВЛК в Державній прикордонній службі України


Хто вповноважений надати направлення на ВЛК?

Направлення на медичний огляд дають начальники відповідних органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, військовою прокуратурою, судами, головою ЦВЛК, начальниками закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за місцем лікування.


Які документи подаються на військовослужбовця для проходження ВЛК ?

 • направлення на медичний огляд, підписане начальником органу Держприкордонслужби або начальником кадрового підрозділу (від начальника кадрового органу регіонального управління та вище із посиланням на рішення відповідного начальника);

 • паспорт здоров'я військовослужбовця (медична книжка);

 • службове посвідчення військовослужбовця;

 • паспорт громадянина України або завірена копія першої сторінки паспорта;

 • 2 фотокартки 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

 • службова характеристика;

 • медична характеристика;

 • форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс (за наявності);

 • довідка про обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва (у разі якщо поранення, травма, контузія, каліцтво отримані до набрання чинності цим Положенням) (за наявності);

 • копія посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (за наявності).

Примітка! В період дії правового режиму воєнного стану перелік документів може бути скорочений.


В яких випадках надається направлення на ВЛК?

 • у разі виявлення під час обстеження або лікування в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби у військовослужбовця захворювання, наслідків поранення, травми, контузії, каліцтва, які зумовлюють непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час, такі особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого, який засвідчується підписом начальника закладу та гербовою печаткою;

 • захворювання, наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва військовослужбовця згідно з Розкладом хвороб, ТДВ або Переліком хвороб зумовлюють обмежену придатність до військової служби. Направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника органу Держприкордонслужби, у якому проходить службу такий військовослужбовець;

 • для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків військовослужбовець може направлятися на медичний огляд ВЛК начальником відділення, начальником клініки закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, у якому він перебуває на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого (паспорті здоров'я військовослужбовця), який засвідчується підписом відповідної посадової особи.

Важливо! Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво під час захисту держави, участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу у країнах, де ведуться бойові дії, або захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється ВЛК тільки після закінчення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров'я та досягнення кінцевого результату лікування.


Цікаво знати!

У разі постановлення ВЛК висновку про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, ВЛК одночасно приймає постанову про звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів.Які висновки формулює ВЛК?

В такому випадку, ВЛК встановлює постанову про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв. Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв приймаються в таких формулюваннях (в залежності від причини):

 • "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини";

 • "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби";

 • "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби";

 • "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії";

 • "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини";

 • "Захворювання (поранення, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби";

 • "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби".

Порядок проходження ВЛК регулюється Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 6 травня 2009 року №333.


2.ВЛК в Національній гвардії України


Хто вповноважений надати направлення на ВЛК?

Направлення на медичний огляд для проведення лікарської (військово-лікарської) експертизи за формою здійснюють відповідні підрозділи кадрового забезпечення Національної поліції України, командири частин НГУ.


Примітка! Якщо у військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я МВС, виявлені хронічні захворювання з вираженими функціональними порушеннями, несприятливим прогнозом, військово-лікарська експертиза може бути проведена за направленням начальників закладів охорони здоров’я МВС, в яких вони перебувають на лікуванні, за узгодженням з командуванням військового підрозділу.


У направленні зазначаються мета і питання, які підлягають вирішенню ВЛК, у тому числі надається така інформація:

 • щодо кандидатів на службу, поліцейських, які переміщуються по службі, щодо осіб, які закінчили навчання у навчальних закладах і призначаються на посаду, зазначається посада відповідно до графи Переліку захворювань, згідно з якою необхідно проводити експертизу;

 • щодо осіб, що звільняються зі служби, зазначаються вислуга років і мотиви звільнення, термін проходження служби в поліції, НГУ, Збройних Силах, СБУ, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законодавства України (далі - військові формування), в органах внутрішніх справ, участь у бойових діях, антитерористичних операціях, інших заходах в умовах особливого періоду, воєнних конфліктах;

 • щодо осіб, які приймаються на службу після звільнення з військових формувань, колишніх осіб рядового й начальницького складу і колишніх поліцейських зазначається, коли і з якої причини зазначені особи були звільнені зі служби, та надаються відомості про проходження ними ВЛК у минулому;

 • щодо осіб, які є кандидатами до вступу на навчання, вказується назва навчального підрозділу навчального закладу із зазначенням спеціальності (спеціалізації);

 • щодо поліцейських, військовослужбовців, направлених на ВЛК для визначення можливості за станом здоров'я до проходження служби за кордоном, зазначається місце майбутньої служби.

Важливо! Якщо в направленні не зазначені всі необхідні відомості для вирішення експертного питання, ВЛК має право не допустити таку особу до проходження лікарської чи військово-лікарської експертизи.


Направлення на ВЛК військовослужбовців через захворювання (травми, поранення):

Якщо поліцейські, військовослужбовці впродовж року близько 4-х місяців не можуть приступити до виконання своїх службових обов'язків через захворювання (травми, поранення), часто та довготривало хворіють, вони зобов'язані за поданням підрозділу кадрового забезпечення пройти лікарську (військово-лікарську) експертизу у ВЛК для визначення придатності до подальшої служби.


Важливо! У воєнний час лікування поліцейських повинно бути закінчено в закладах охорони здоров’я МВС. В окремих випадках лікування поліцейських може бути продовжене амбулаторно. Загалом у воєнний час лікування не повинне перевищувати 4-х місяців. Після закінчення зазначеного терміну лікування ВЛК за відповідним направленням підрозділу кадрового забезпечення проводить лікарську експертизу та приймає постанову щодо придатності їх до служби.


Які висновки формулює ВЛК?

За результатами лікарської та військово-лікарської експертизи ВЛК приймають постанови, які включають діагноз, встановлений особі за результатами проведеного обстеження, рішення щодо ступеня придатності чи про непридатність до служби та висновок про причинний зв'язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтва).

ВЛК встановлює причинний зв'язок в таких формулюваннях (в залежності від причини):

 • "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини»;

 • "Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби";

 • "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби";

 • "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії";

 • "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини";

 • "Захворювання (поранення, контузія, каліцтво, травма), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби";

 • "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби".

Дане питання регулюється Положенням про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2017 №285.


З питань отримання консультації Ви можете звертатися до нас в ЧАТ!


Ще більше цікавих та корисних статей Ви можете знайти у нас в Telegram-каналі, підписуйтесь та завжди будьте в курсі актуальних подій!


Також може бути цікаво:Comments


bottom of page