top of page

Припинення Виплати Пенсії Особам, Які Виїхали На Постійне Проживання За Кордон. Які Причини!


Збройна агресія проти України з юоку російської федерації, у 2022 році призвела до того, що значна частина громадян України вимушені були полишити територію держави та шукати собі прихистку за кордоном. Для багатьох цей здавалося б тимачосивий захід, став не таким уже і тимчасовим.

На базі організованої нашою командою онлайн консультації, почастішали запитання щодо того, що особам пенсійного віку, які виїхали за кордон, органами Пенсійного фонду України припинено виплату пенсії. В чому причина, розберемося нижче.


Відповідно до частину 1, 2 ст. 62 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової слуби та деяких інших осіб" пенсії звільненим зі служби особам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, не призначаються, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Пенсії, призначені зазначеним особам в Україні до виїзду на постійне місце проживання за кордон, виплачуються в порядку, встановленому Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"


Згідно із статтею 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-IV (далі Закон №1058-IV) у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому за шість місяців наперед перед від'їздом, рахуючи з місяця, що настає за місяцем зняття з обліку за місцем постійного проживання.

Під час перебування за кордоном пенсія виплачується в тому разі, якщо це передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.


Пунктом 2 частини першої статті 49 Закону №1058-IV визначено, що виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється: на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.


Разом з тим, рішенням Конституційного Суду України від 07.10.2009 №25-рп/2009 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV.


Тобто встанолвенні обмеження в частині припинення виплати пенсії особам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, є такими, що суперечать вимогам Констуитуції України, а отже не можуть застосовуватися до регулювання відповідних правовідносин.


Виходячи із аналізу вказаних нормативно-правових актів та рішення Конституційного Суду України від 07.10.2009 №25-рп/2009, особа, як громадянин України, який постійно проживає за кордоном, має право як на отримання пенсії, призначеної йому відповідно до Закону , так і на її перерахунок відповідно до норм вказаного Закону.


Окремо варто зазначити, що стаття 49 Закону №1058-IV визаначає припинення виплати пенсії особам, які саме постійно проживають за кордоном, в той же час вона не встановлює такого обмеження для осіб, які тимчасово виїхали за кордон, зокрема як біженці. А це два різні статуси.


А тому рішення територіального органу Пенсійного фонду України про припинення виплати пенсії ромадянам України, що виїхали на постійне місце проживання за кордон, є явно проиправним та потребує судового захисту.


Для отримання індивідуальної консультації звертайтеся до нас в ЧАТ, та ми спробуємо надати розгорнуту консультацію і допомогу.

Comments


bottom of page