top of page

Посадовий Оклад Мав Зростати з Прожитковим Мінімумом. Скільки Не Доплатили? | Військовий Адвокат

Розмір грошового забезпечення військового, а точніше вірність його нарахування – одне з найбільш здаваних питань у діяльності Подільського юридичного центру. А ключовим в грошовому забезпеченні звичайно є розмір посадового окладу, який прямо впливає на усі інші складові грошового забезпечення (як основні, так і додаткові види г/з).Прийняття 30 серпня 2017 року Постанови Кабінету Міністрів України № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» в первинній редакції, заклало передумови, що розмір грошового забезпечення військового буде на пряму залежати від розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня календарного року.

Адже Постанова № 704 в первинній редакції, пунктом 4 визначала: «Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13, 14».

На практиці це означало, що тепер військовим не потрібно більше чекати окремого рішення уряду, аби їм було збільшено розмір грошового забезпечення (що відбувалося не так і часто), адже його розмір збільшувався б щорічно фактично «автоматично» при кожній зміні розміру прожиткового мінімуму (а ми знаємо, що прожитковий мінімум встановлюється на кожен рік Законом України «Про держаний бюджет»).

Однак даний пункт Постанови №704, станом на дату вступу її в законну силу, був дещо змінений, та викладений в такій редакції, згідно якої розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2018 року. Вказана редакції унеможливила щорічний перерахунок грошового забезпечення зі зміною розміру прожиткового мінімуму.

Однак у 2020 році нормативно-правовий підхід змінився, та військові знову отримали право на збільшення розмірів посадових окладів, а отже і грошового забезпечення, у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Вказана інформація не «афішується», то ж добровільного перерахунку грошового забезпечення чекати марно і кожному доведеться відстоювати свої права в суді. Проте це питання вартує певних зусиль, адже окрім щомісячних виплат, розмір грошового забезпечення впливає також на розмір пенсії (особливо тим військовослужбовцям, які були звільненні у 2020-2021-2022 роках з набуттям права на пенсію), на розмір грошової допомоги при звільненні (вихідної допомоги) тощо.


Отож, зупинимося детальніше, на вимогах нормативно-правових актів, застосувавши для наочності розуміння конкретний приклад розрахунку за принципом «Маю зараз!» та «Маю Право!»

01.03.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року №704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу. Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Як зазначалося на початку статті, пунктом 4 Постанови № 704 попередньої редакції було передбачено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначалися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1,12,13,14

21.02.2018 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (Далі – Постанова №103), яка набрала законної сили 24.02.2018.

При цьому, пунктом 6 Постанови № 103 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 №704 були внесені зміни, внаслідок яких пункт 4 Постанови № 704 було викладено у новій редакції, а саме: « 4.Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1, 12, 13 і 14».

Однак, згідно із Приміткою 1 Додатку 1 до вказаної Постанови № 704, посадові оклади за розрядами тарифної сітки визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. При цьому приміткою до Додатку 14 також передбачено, що оклади за військовим (спеціальним) званням визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт.

Отже, в обох випадках визначено, що розрахунки проводяться шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб встановленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт.

Крім того, 29.01.2020 постановою Шостого апеляційного адміністративного суду у справі № 826/6453/18 визнано протиправним та скасовано п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб», яким по суті було внесенні зміни до Постанови № 704 та визначено проводити розрахунок посадового окладу виходячи з прожиткового мінімуму станом на 01.01.2018.

За приписами ч. 2 ст. 265 КАС України, нормативно-правовий акт втрачає чинність повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Після набрання законної сили постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі № 826/6453/18, тобто з 29.01.2020, набула чинності попередня редакція пункту 4 Постанови № 704, яка була чинною до внесення змін Постановою № 103 та яка визначає, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями визначалися шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1,12,13,14, тобто без прив’язки саме до 2018 року.

А тому з 29.01.2020 і в подальшому з 1 січня кожного наступного року (за умови цього ж нормативно-правового регулювання) усі військовослужбовців мають право, а держава обов’язок, перерахунку грошового забезпечення ,виходячи з нових змінюваних розмірів прожиткового мінімуму.


Приклад розрахунку:

Для кращого розуміння, наведемо наочний приклад за посадою, яка відповідає тарифному розряду «30», військове звання «полковник».


У відповідності до Додатку 1 Постанови №704 тарифний коефіцієнт для розрахунку посадового окладу за «30» тарифним розрядом визначений у розмірі «3,36».

Згідно Додатку 14 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,84.

Станом на 01.01.2018 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1762 грн., який і було заставано при визначенні розміру грошового забезпечення усіх військовослужбовців.


Однак станом на 01.01.2020 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 2102,00 грн.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу, який виплачується на даний час:


з 01.01.2018

3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 5920 грн.


розмір посадового окладу, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2 102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 7062 грн.


Різниця відчутна – 5920 гривень (визначений станом на 2018 рік, який виплачується і зараз) та 7062 гривень (має бути з 2020 року).


Приклад розрахунку окладу за військовим званням «полковник»:

Згідно Додатку №14 Постанови №704 за військовим званням «полковник» передбачено тарифний коефіцієнт 0,84.


Враховуючи викладене:

розмір посадового окладу за військовим званням на даний час


з 01.01.2018

0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 1762 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1480 грн.


розмір посадового окладу за військовим званням, який підлягає до виплати:

з 29.01.2020

(з дати ухвалення рішення, яким скасовані зміни до Постанови №704)

0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2 102 грн. (розмір прожиткового мінімуму) = 1765 грн.


Варто зазначити, що розмір прожиткового мінімуму для обрахунку грошового забезпечення у 2021-2022 роках, відповідно до прийнятого бюджету, залишився на рівні 2020 року - 2102,00 грн.


Натомість військові частини, не беруть до уваги положення Приміток до Додатків 1,14 Постанови №704, та тим більше, не враховують постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі № 826/6453/18 і тих змін в законодавстві, які настали в силу ухвалення вказаного рішення суду.

А не проведення перерахунку розміру посадового окладу та окладу за військовим званням військовослужбовців у зв’язку із збільшенням розміру прожиткового мінімуму, має наслідком щомісячну виплату заниженого розміру грошового забезпечення кожному військовому.

Тим більше, це впливає і на розмір пенсій звільненим в період 2020-2022 років військовим.


Як ми вказували на початку статті, сподіватися на добровільний перерахунок грошового забезпечення навряд чи ефективно. Ефективно кожному пробувати відстоювати свої права в суді. І перспектива цьому Є!.


Тому Читаймо! Аналізуймо! Зважуємось! Діємо!


В статті наведена лиш стисла загальна інформація, достатня для розуміння. Потрібна додаткова консультація чи допомога – звертайтеся до нас в ЧАТ або ТЕЛЕФОНУЙТЕ.


Також Вам буде цікаво:Comments


bottom of page