Повторно Зменшили Розмір Пенсії з 01.04.2019 до 70% після Перерахунку На виконання Рішення Суду – Як


З набранням чинності 01.03.2018 Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» та проведенням перерахунку військових пенсій з 01.01.2018, розпочався процес масового відстоювання пенсіонерами своїх прав в судових інстанціях.

Одним із питань, з якими зверталися пенсіонери силових структур до суду, було питання визнання протиправним дій щодо зменшення з 01.01.2018 розміру пенсії з 90% (75%, 80% …. тощо. В кожного свій відсоток, в залежності від наявної вислуги років) до 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Вказана категорія спорів мала успіх фактично від початку, рішенні суду ухвалювалися на користь пенсіонерів, такі рішення виконувалися та управління пенсійного фонду перераховувало пенсію з 01.01.2018, виходячи з того відсоткового значення, з якого особі первинно було призначено пенсію (90%, 85 % і т.д.).

Здавалося все гаразд, є рішення, а тому воно має виконуватися.

В той же час, з деяким запізненням в часі, тривали судові спори щодо перерахунку пенсії з 01.04.2019 з урахуванням при їх обчисленні середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премії) у розмірах, визначених Постановою №704 станом на 05.03.2019.

Тривалий час боротьби, і судова практика вирівнялася, такі спори знову ж таки розглядалися на користь пенсіонерів.


Разом з тим склалася ситуація, коли управління пенсійного фонду, виконуючи рішення суду вже про перерахунок пенсії з 01.04.2019 з урахуванням додаткових видів грошового забезпечення на підставі оновленої довідки уповноваженого органу, знову зменшує відсотковий розмір пенсії до 70% відповідних сум грошового забезпечення, незважаючи на те, що вже є рішення суду з цього предмета спору, яким зобов’язано з 01.01.2018 виплачувати пенсію наприклад з 90%.


Такі свої дії територіальний орган ПФУ обґрунтовує тим, що наявним рішенням встановлено виплату пенсії виходячи з 90% - з 01.01.2018. Однак даним рішенням не встановлено, протягом якого часу має проводитися така виплата. Тобто не визначенні часові межі. А тому, перерахунок пенсії на виконання іншого рішення суду з 01.04.2019, ПФУ розцінює саме як «новий перерахунок», та посилаючись на чинні станом на цю дату положення Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб» щодо встановлення максимально можливого відсоткового розміру пенсії – 70%, нараховує саме цю цифру.


Чи законні такі дії?

Звичайно такі дії є незаконні.

Якщо коротко, то в предметі судового розгляду справ вказаних спорів, мається на увазі спори і по відсотках і по додаткових видах грошового забезпечення, суд надає оцінку правовідносинам, які виникли з перерахунку пенсії, проведеної на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №704 та у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 103 з застосуванням до них статті 13 Закону №2262-ХІІ.

За загальними принципами права, виплата за рішеннями судів, якими зобов’язано органи Пенсійного фонду України здійснити виплату пенсії за певного нормативно-правового регулювання, продовжується до внесення змін до норм законодавства, яким керувався суд, при винесенні рішення.

Станом на 01 квітня 2019 року не відбулося будь яких змін в законодавстві, які б змінили регулювання питання виплати пенсії та яким би не було надано оцінки судом при ухваленні рішення у справах по відсотках (70-90%) та справах по так званих «додаткових видах грошового забезпечення».

А тому, при наявності рішення суду, яким зобов’язана виплачувати особі пенсію з 01.01.2018 виходячи з 90% відповідних сум грошового забезпечення (згідно наявної вислуги років), при виконанні рішення суду та перерахунку пенсії з 01.04.2019 виплата має продовжуватися в тому ж відсотковому розмірі.

За вказаних обставин, такі дії управління пенсійного фонду щодо виплати пенсії станом на 01.04.2019 виходячи з 70% розміру грошового забезпечення, є явно протиправним та такими, що вказують на умисне невиконання рішення суду.

Зазначене існування можливості подвійного та довільного розуміння/трактування рішення суду зі сторони Головного управління Пенсійного фонду України в області має наслідком те, що право особи, захищене в судовому порядку, на практиці повністю не відновлене.


Як діяти в такій ситуації?

Теоретичних аспектів відстоювання своїх прав, можна навести багато. Разом з тим, наведемо найбільш дієві з позиції практики, зокрема строків і ефективності.

1.

Ми практикуємо в спорах про перерахунок пенсії з 01.04.2019 на підставі оновленої довідки, в позовних вимогах вказувати також відсоткове значення пенсії.

Наприклад:


- зобов`язати Головне управління Пенсійного фонду України в області перерахувати та виплачувати з 01 квітня 2019 року пенсію _________, виходячи з 76% грошового забезпечення, на підставі виданої обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Довідки №________ від ________, з врахуванням при її обчисленні….

При цьому в описовій частині такого позову вказується, що є відповідне рішення суду щодо виплати пенсії з 01.01.2018 виходячи з 76% відповідних сум грошового забезпечення.

В такий спосіб по суті відсоткове значення не є предметом зазначеного спору, та використовується в прохальній частині як певна константа.

І як наслідок, на практиці, у 90% суд, при ухваленні рішення про перерахунок пенсії з 01.04.2019, в резолютивній частині залишає цей відсотковий показник. Тим самим у особи не виникає вище описаних проблем.


2.

2.1.

Якщо все таки так сталося, що ПФУ зменшив відсотковий розмір пенсії з 01.04.2019 до 70%, то оббивання порогів виконавчої служби в цьому випадку є малоефективним – затратно по витрачених силах та довге з позицій часу. А той взагалі буває безрезультатне.

В такому випадку найбільш дієвим буде повторно звернутися з позовом до суду, де просити визнати такі дії управління пенсійного фонду протиправними та зобов’язати з 01.04.2019 виплачувати пенсію виходячи з 90% відповідних сум грошового забезпечення.

Практика показує, що даний спір розглядається протягом 2 місяців, ПФУ як правило такі рішення суду не оскаржує, і тому через 3-4 місяці пенсія приводиться у відповідність.


Разом з тим не у всіх регіонах України такий метод є дієвим, так як окремі суди ці позови розцінюють як повторне звернення до суду з тим самим предметом спору та з тих самих підстав, по якому вже є рішення суду. Тому суд відмовляє у відкритті провадження. І ця позиція узгоджується з вимогами процесуального закону.

А тому, наступним дієвим способом відновлення свого порушеного права є звернення до суду, в порядку ст. 382 КАС України, з заявою про встановлення судового контролю за виконання судового рішення (мається на увазі рішення, яким ухвалено визнати протиправними дії ПФУ щодо зменшення з 01.01.2018 відсоткового розміру пенсії до 70%), та просити:


- Встановити судовий контроль за виконанням рішення __________ окружного адміністративного суду від _________ у справі №_________.

- Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в __________ області, у відповідності до статті 382 КАС України, подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.


2.2.

Також стаття 383 КАС України передбачає право звернення до суду з заявою про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, вчинених суб’єктом владних повноважень - відповідачем на виконання рішення суду.

Так, особа-позивач, на користь якої ухвалено рішенн