Перерахунок Пенсій Військовим, Які Були Відряджені До Інших Органів Влади

Одним із проблемних питань, що постало під час перерахунку військових пенсій з 01.01.2018, є питання перерахунку пенсій військовим, які в той чи інший час були відрядженні, з залишенням на військовій службі, для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади і саме з даних державних органів виходили на пенсію.

Зокрема це стосується осіб відряджених до навчальних закладів, військових ліцеїв, Державного космічного агентства тощо.




А проблемне питання полягає в тому, що будучи відрядженим до таких державних органів, особа отримувала грошове забезпечення, проте Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704  «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (Далі – Постанова №704), яка стала підставою для перерахунку пенсій, не містить в собі конкретно визначних розмірів грошового забезпечення за такими посадами, а відомчі органи уповноваженні на складання довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії, не володіють інформацією щодо розмірів грошового забезпечення за відрядними посадами іншої установи.

Як наслідок, при складанні відповідних довідок, розмір посадового окладу такого військового пенсіонера, було визначено виходячи з розмірів грошового забезпечення за останньою займаною посадою, перед відрядженням до для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Правомірність таких дій спробуємо наочно розібрати, знову ж таки, на прикладі модельної ситуації, взятої з практики нашої команди - юристів Подільського юридичного центру.

До прикладу, наказом Міністра оборони України військовослужбовця у 2000 році увільнено від посади старшого офіцера військової частини А0000 та відряджено до Хмельницької обласної державної адміністрації із залишенням на військовій службі, де призначено на посаду заступника начальника ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

З вказаної посади заступника начальника з виховної роботи – начальника відділення виховної роботи ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, військовослужбовця звільнено з військової служби у відставку і в подальшому призначено пенсію відповідно до Закону України від 09.04.1992 №2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У зв’язку з набранням чинності Постановою №704 та виникнення підстав для перерахунку пенсії, обласний військовий комісаріат виготовив і надіслав до Головного управління Пенсійного фонду України в області довідку про розмір грошового забезпечення особи. Однак у вказані довідці попри те, що особа останні 24 місця підряд перед звільненням з військової служби обіймала посаду заступника начальника з виховної роботи – начальника відділення виховної роботи ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, з якої і була звільнена при виході на пенсію, у зазначеній довідці ОВК вказано грошове забезпечення за 21 тарифним розрядом, тобто за посадою старшого офіцера відділення виховної роботи військової частини А0000, тобто за посадою, з якої особу було відряджено до органів місцевого самоврядування, а не з якої було звільнено з військової служби. Наприклад:

• посадовий оклад – 4650 грн.

• оклад з військовим званням – 1410 грн.

• надбавка за вислугу років – 2727 грн.

Всього грошове забезпечення – 8787 грн.

Однак такі дії обласного військового комісаріату є протиправними та не узгоджуються із вимогами нормативно-правових актів.

Пунктом 1 Постанови № 103 було визначено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" до 1 березня 2018 р. (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб".

Разом з тим, рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18 визнано протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови №103 та зміни до пункту 5 і додатку 2 Порядку № 45.

05 березня 2019 року постановою Шостого апеляційного адміністративного суду апеляційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції без змін.

12.11.2019 постановою Касаційного адміністративного суду Верховного Суду касаційну скаргу Кабінету Міністрів України на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12.12.2018 та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 05.03.2019 у справі №826/3858/18 залишено без задоволення, а рішення суду першої та апеляційної інстанції без змін.

Таким чином з 05 березня 2019 року набрало законної сили рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі №826/3858/18, у зв’язку з чим, у відповідності до ст. 265 КАС України, норма, яка визначала проведення перерахунку пенсії з урахуванням розміру грошового забезпечення за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади, перестала діяти як така, що нечинна.

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року №393 затверджено Порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей (Далі – Порядок № 393).

Пунктом 7 Порядку № 393 визначено, що пенсії обчислюються з розміру грошового забезпечення, з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з урахуванням таких його видів: відповідних окладів за посадою, військовим (спеціальним) званням (для осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту - щомісячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням.

Після набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року у справі № 826/3858/18, з 05 березня 2019 року набула чинності попередня редакція пункту 5 Порядку № 45, яка була чинною до внесення змін Постановою №103 та яка повністю узгоджується з вимогами ст. 63 Закону № 2262-XII.

Згідно п. 1 Порядку № 45 пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Для перерахунку пенсій грошове забезпечення враховується у розмірі, встановленому за відповідною посадою (посадами), в межах визначеної законодавством максимальної величини бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (п. 5 Порядку №45).

Пунктом 6 Порядку №45 визначено, відповідною вважається посада, яка за класифікаційними характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу, функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі органу (організації, установи, військової частини тощо) прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

Таким чином нормативно-правовими актами, які регулюють питання проведення перерахунку пенсії визначено, що для перерахунку пенсії використовуються такі види грошового забезпечення, як посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та відсоткова надбавка за вислугу років на момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною або аналогічною посадою та військовим (спеціальним) званням, займаною особою перед звільненням з військової служби. Такою посадою для Позивача є посада – заступник начальника Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області.

Абзацом 3 пункту 1 наказу Міністра оборони України «Про встановлення тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Збройних сил України» від 01.03.2018 за №90 встановлено, що тарифні розряди заступників керівників структурних підрозділів з числа осіб офіцерського складу на 1 тарифний розряд нижче тарифних розрядів їх безпосередніх військових керівників, але не більше 99 відсотків розміру окладу безпосереднього військового керівника.

Тобто для визначення тарифного розряду заступника начальника Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області, належить визначити тарифний розряд за посадою начальника ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Станом на 2017 рік, тобто до виникнення підстав для перерахунку пенсій у 2018 році, порядок виплати та розміри грошового забезпечення військовослужбовців був врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року №1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (Далі - Постанова № 1294).