top of page

Перерахунок Грошового Забезпечення Військовослужбовця У 2020-2023 рр! Що І Кому Не Доплачують? |Інформує PURCEN|


Чи правильно розраховане грошове забезпечення? Чи усе мені виплатили при звільненні? Що мені не доплатили? Чи не найпоширеніші питання, з якими звертаються до нашого центру військовослужбовці.

Звичайно, що нарахування грошового забезпечення є індивідуальним явищем та  правовій оцінці підлягає кожен випадок окремо.

Однак, як слідує з нашої з практики, існують проблемні питання, які притаманні до нарахування і виплати грошового забезпечення всім військовослужбовцям України всіх відомств. 

Детальніше про вказане - за посиланням.

  

Одним із таких випадків порушення прав військовослужбовців, який ми розкриємо у цій статті з наглядними прикладами розрахунків, є факт непроведення військовими частинами перерахунку грошового забезпечення з 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 та 01.01.2023 у звʼязку із зростанням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлюється законом про державний бюджет України на відповідний рік.


 

В чому полягає спірне питання?


Розміри грошового забезпечення військовослужбовцям встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» (Далі - Постанова № 704).


В пункті 4 Постанови № 704 закладено формулу проведення розрахунку таких основних видів грошового забезпечення, як посадовий оклад та оклад за військовими (спеціальними) званнями.


При цьому, в первинній редакції пункті 4 Постанови № 704 визначив, що розмір посадового окладу та окладу за військовим званням військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначається:

 

шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року (але не менше 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 01 січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1, 12, 13, 14.

 

Тобто Уряд даним положенням повʼязав розмір грошового забезпечення військовослужбовця до змінної величини розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня відповідного календарного року, який визначається щорічно законом про державний бюджет України.


Іншими словами, законом про державний бюджет змінюється розмір прожиткового мінімуму на відповідний рік, автоматично підлягає проведенню перерахунок грошового забезпечення військовослужбовця без необхідності прийнятті інших нормативно-правових актів.


 

Приклад розрахунку грошового забезпечення у звʼязку зі зміною розміру прожиткового мінімуму з 01 січня 2020, 2021, 2022 та 2023 року.


Станом на 01.01.2018 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 1 762,00 грн, який і було застосовано при визначенні розміру грошового забезпечення кожного військовослужбовця.


У свою чергу, станом на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022 та 01.01.2023 прожитковий мінімум для працездатних осіб складав 2 102,00 грн., 2 270,00 грн., 2 481,00 грн. та 2 684,00 грн. відповідно.

 

Для кращого розуміння, приведемо приклад розрахунку розмірі грошового забезпечення військового, який перебуває у військовому званні «полковник» та обіймає посаду, що відповідає тарифному розрядові «30».


Відповідно до Додатку 1 та 14 Постанови № 704:

  • за 30 тарифним розрядом встановлено тарифний коефіцієнт - 3,36;

  • за військовим званням «полковник» встановлено тарифний коефіцієнт 0,84.

 

Розрахунок грошового забезпечення, який виплачується:


Розрахунок посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи із прожиткового мінімуму, встановленого на 01.01.2018:


Посадовий оклад:


3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 1 762,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2018) = 5 920,00 грн


Оклад за військовим званням:


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 1 762,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2018) = 1 480,00 грн


Розрахунок грошового забезпечення, який має виплачуватися:


Розрахунок можливого посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи із прожиткового мінімуму, встановленого станом на 01.01.2020:


Посадовий оклад:


3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2 102,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2020) = 7 060,00 грн


Оклад за військовим званням:


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2 102,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2020) = 1 770,00 грн


Розрахунок можливого посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи із прожиткового мінімуму, встановленого станом на 01.01.2021:


Посадовий оклад:


3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2 270,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2021) = 7 630,00 грн


Оклад за військовим званням:


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2 270,00 грн. (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2021) = 1 910,00 грн


Розрахунок можливого посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи із прожиткового мінімуму, встановленого станом на 01.01.2022:


Посадовий оклад:


3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2 481,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2022) = 8 340,00 грн


Оклад за військовим званням:


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2 481,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2022) = 2 080,00 грн


Розрахунок можливого посадового окладу та окладу за військовим званням, виходячи із прожиткового мінімуму, встановленого станом на 01.01.2023:


Посадовий оклад:


3,36 (тарифний коефіцієнт) Х 2 684,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2023) = 9 020,00 грн


Оклад за військовим званням:


0,84 (тарифний коефіцієнт) Х 2 684,00 грн (розмір прожиткового мінімуму станом на 01.01.2023) = 2 250,00 грн


Варто відмітити, що саме розмір посадового окладу і окладу за військовим званням є основою для проведення розрахунку усіх інших складових грошового забезпечення - надбавки за вислугу років; премії; надбавки за особливості проходження служби тощо.


З практики роботи по вказаній категорії справ, можемо сказати, що лише у 2020 рік, в силу не проведення перерахунку грошового забезпечення через зростання розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, середній розмір щомісячної недоплати військовослужбовцю грошового забезпечення становить близько 35%. Відповідно у 2021-2023 рр. розмір недоплати більший.


Окремо варто відзначити і вплив на розміри одноразових додаткових видів грошового забезпечення, зокрема одноразової грошової допомоги при звільненні (так званої вихідної допомоги), грошової допомоги для оздоровлення тощо.


Для військовослужбовців, які звільняються з військової служби в період 2020-2024 років з правом на пенсію, така недоплата грошового забезпечення впливає і на розмір пенсії.


 

Постає питання, чому ж так не відбувається на практиці? Відповідь на дане питання криється в подальших законодавчих змінах, що дають змогу субʼктам державної влади тлумачити певні норми права у власних інтересах.  


21.02.2018 Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (Далі – Постанова № 103), яка набрала законної сили 24.02.2018.


При цьому, пунктом 6 вказаної Постанови № 103 були внесені зміни до Постанови № 704 внаслідок яких його було викладено у новій редакції, а саме: «4.Установити, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2018 року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1, 12, 13 і 14».


Тобто Уряд даними змінами спробував зафіксувати величину прожиткового мінімуму, яка застосовується для розрахунку грошового забезпечення, визначивши його в сталій величині.

Проте таке рішення Уряду було оскаржене до суду та постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 29.01.2020 у справі № 826/6453/18 визнано протиправним і скасовано пункт 6 Постанови № 103, яким були внесені зміни до пункту 4 Постанови № 704.


Отже, після набрання законної сили рішенням суду у справі № 826/6453/18, тобто з 29.01.2020, діє редакція пункту 4 Постанови № 704 яка визначає, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня календарного року, на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з Додатками 1, 12, 13, 14.


Вказане зумовлює право військовослужбовців та обовʼязок уповноважених органів держави з 29.01.2020 і в подальшому з 01.01.2021, 01.01.2022 та з 01.01.2023 на проведення перерахунку грошового забезпечення, виходячи з нових розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Проте на практиці так не відбувається, та добровільно військові частини, чи інші органи, що здійснюють фінансове забезпечення військовослужбовців, такий перерахунок не здійснюють. 


Мотиви такої бездіяльності, значення не мають. 


Значення має лише те, що кожен військовослужбовець може відстояти своє право в суді. Наразі практика судового розгляду таких спорів позитивна, рішення судів ухвалюються на користь військовослужбовців, виплату заборгованих коштів на виконання рішення суду, здійснюють.

 

Важливо знати:

З 20.05.2023 Постанова № 704 застосовується зі змінами, внесеними Кабінетом Міністрів України постановою № 481 від 12.05.2023, якими встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та деяких інших осіб розраховуються виходячи з розміру 1762,00 гривні та визначаються шляхом множення на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14.


Вказана редакція вкотре звужує право військовослужбовців на отримання грошового забезпечення в належному розмірі. 

Тому на даний час спірний період у справах щодо перерахунку грошового забезпечення обмежений періодом з 29.01.2020 по 19.05.2023. 

 

Сподіватися на добровільний перерахунок грошового забезпечення навряд чи ефективно. Ефективно кожному пробувати відстоювати свої права в суді. 

Наша команда юристів має успішний досвід роботи щодо захисту прав військовослужбовців. Тому якщо потрібна допомога, звертайтеся до нас в  ЧАТ або за телефоном! Усна консультація безоплатна.

 

Також Вам буде цікаво:


Comments


bottom of page