top of page

Переміщення Військовослужбовця За Сімейними Обставинами.


Нормативно-правові акти з питань порядку проходження військової служби визначають можливість переміщення(переведення) військовослужбовця по службі в іншу місцевість, за ініціативою самого військовослужбовця, в разі:

1. За наявності такої потреби за станом військовослужбовця;

2. За наявності такої потреби за станом здоров’я членів сімей, що зумовлює необхідність змінити місце служби і проживання;

3. За сімейними обставинами та з інших поважних причин.


Волевиявлення військовослужбовця на таке переміщення відбувається у вигляді рапорту військовослужбовця, що подається за підпорядкуванням.


Сімейними обставинами та іншими поважними причинами для переміщення військовослужбовця можуть бути:

- виховання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, дитини або кількох дітей, що з нею (ним) проживають, без батька (матері);

- наявність у військовослужбовця трьох і більше дітей;

- утримання матір’ю (батьком) - військовослужбовцем, яка (який) не перебуває у шлюбі, повнолітньої дитини віком до 23 років, якщо вона є особою з інвалідністю І або II групи або продовжує навчання і у зв’язку з цим потребує матеріальної допомоги матері (батька);

- хвороба військовослужбовця або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком військово-лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї;

- переміщення дружини (чоловіка) військовослужбовця, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце служби.


До членів сім’ї військовослужбовця належать особи, які внесені в особову справу військовослужбовця, до яких відносяться: дружина (чоловік), діти, батьки військовослужбовця.


Для переміщення в іншу місцевість військовослужбовець до рапорту додає відповідні документи, які підтверджують необхідність зміни місця проживання, зокрема потребу в постійному сторонньому догляді (допомозі, нагляді) за хворими дружиною, батьками тощо.


Крім рапорту військовослужбовця, підставами для прийняття рішення щодо його переміщення за станом здоров’я, сімейними обставинами чи з інших поважних причин є постанова (висновки) військово-лікарської та лікарсько-консультативної комісій, акт обстеження сімейного стану, документи, що підтверджують наявність і вік дітей, наявність житла, розміри доходів тощо.


За результатами поданого рапорту, відповідними командирами оформляється і надсилається запит до обласного або прирівняного до нього територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання членів сім’ї військовослужбовця для вивчення сімейного стану та визначення доцільності переміщення військовослужбовця.


Обстеження сімейного стану проводиться керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, затверджується керівником обласного або рівним йому територіального центру комплектування та соціальної підтримки і в місячний термін направляється до особи, яка надсилала запит.


Вибуття до нового місця служби військовослужбовця здійснюється після надходження витягу з наказу відповідного командира (начальника) військової частини про призначення, в тому числі доведеного технічними засобами передачі документованої інформації.


Виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини має відбутися після здавання посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання військовою частиною зазначеного витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення по службі військовослужбовця. До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою


Варто зазначити, що в особливий період військовослужбовці за набутим досвідом служби можуть призначатися на посади за новою спеціальністю без проведення відповідної підготовки (перепідготовки). Така підготовка (перепідготовка) проводиться не пізніше одного року після призначення військовослужбовця на посаду за новою спеціальністю і виконання завдань за призначенням.
Comments


bottom of page