top of page

Передача засуджених у Російській Федерації для відбування покарання в Україну

Громадяни України, засуджені на території Російської Федерації, можуть бути передані в Україну для подальшого відбування покарання на умовах та у порядку, визначених Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року (далі – Конвенція) та Кримінальним процесуальним кодексом України (далі – КПК України).

Відповідно до статті 2 Конвенції та ч. 1 ст. 605 КПК України підставою для розгляду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є запит уповноваженого (центрального) органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім’ї, порушити питання про передачу засудженого для подальшого відбування покарання шляхом направлення запиту на передачу може як держава винесення вироку, так і держава виконання вироку.

Отже, громадяни України, засуджені на території Російської Федерації, їх родичі або законні представники можуть звертатись з відповідними клопотаннями як до Міністерства юстиції України, так і до Міністерства юстиції Російської Федерації.

Відповідно до статті 3 Конвенції та статті 606 КПК України засуджену особу може бути передано за таких умов:

якщо ця особа є громадянином держави виконання вироку (у цьому випадку – України);

якщо вирок набрав законної сили;

якщо на час отримання запиту про передачу засуджений має відбувати покарання упродовж якнайменше шести місяців, або йому ухвалено вирок до ув’язнення на невизначений строк;

якщо на передачу згоден засуджений;

якщо кримінальне правопорушення, внаслідок вчинення якого було ухвалено вирок, є злочином згідно із законодавством держави виконання вироку, або було б злочином у разі вчинення на її території, і за його вчинення може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі;

якщо відшкодовано майнову шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, а в разі наявності – також процесуальні витрати;

якщо держава винесення вироку (Російська Федерація) і держава виконання вироку (Україна) згодні на передачу засудженого.

Процедура передачі засудженого в іноземній державі громадянина України включає в себе як оцінку вищенаведених умов для такої передачі та надання згоди Міністерством юстиції України як Центральним органом України, так і судову процедуру приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України, що передбачено статтями 609 та 610 КПК України.

Для оцінки умов передачі держава винесення вироку (Російська Федерація) та держава виконання вироку (Україна) обмінюються документами та інформацією, передбаченими ст. 6 Конвенції, а також можуть запросити додаткову інформацію, пов’язану з передачею засудженої особи згідно з вимогами внутрішнього законодавства держав.

З метою приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України Міністерство юстиції України, після прийняття рішення про передачу засудженого в Україну, в порядку ч. 3 ст. 609 КПК України звертається із клопотанням до компетентного суду першої інстанції за останнім відомим місцем проживання засудженого в Україні або за місцем знаходження Міністерства юстиції України.

Під час розгляду клопотання Міністерства юстиції України український суд визначає статті (частини статей) закону України про кримінальну відповідальність, якими передбачена відповідальність за кримінальне правопорушення, вчинене засудженим громадянином України, і строк позбавлення волі, визначений на підставі вироку суду іноземної держави (ч. 3 ст. 610 КПК України).

При цьому український суд не переглядає вирок, а враховує зроблені щодо фактів висновки, які ясно викладені у вироку, винесеному іноземним судом (ст.11 Конвенції).

Право перегляду вироку суду іноземної держави належить виключно державі винесення вироку (ст.13 Конвенції).

Як гарантію виконання в Україні вироку іноземного суду іноземній державі направляється копія ухвали суду України (ч. 5 ст. 609 КПК України).

Таким чином, для здійснення передачі засудженої особи має бути висловлені згода засудженої особи, згода двох держав (Російської Федерації та України), а також вирок російського суду приведено у відповідність до законодавства України.

Відповідно до ст. 12 Конвенції кожна Сторона може прийняти рішення про помилування, амністію або пом'якшення вироку у відповідності до своєї конституції або інших законів.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 611 КПК України виконання покарання в Україні стосовно переданої особи, засудженої вироком суду іноземної держави, здійснюється згідно з кримінально-виконавчим законодавством України. Щодо засудженого, переданого для відбування покарання в Україні, настають такі самі правові наслідки, як і щодо осіб, засуджених в Україні за вчинення такого ж кримінального правопорушення. До особи, переданої в Україну для подальшого відбування покарання, може бути застосовано умовно-дострокове звільнення, амністію або здійснено помилування у порядку, передбаченому законодавством України.

Питання про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання відповідно до статті 81 Кримінального кодексу України може бути вирішено місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, за клопотанням органу або установи виконання покарань у відповідності до частини першої статті 539 КПК України.

Конкретний строк, протягом якого повинна бути здійснена передача засудженої особи з Російської Федерації в Україну, Конвенцією та КПК України не визначений, проте він залежить від часу, необхідного для узгодження місця, часу і порядку передачі та організації передачі цієї особи в установу системи виконання покарань в Україні.

У разі відмови засудженої особи від передачі з Російської Федерації в Україну для подальшого відбування покарання, у тому числі після надання Міністерством юстиції України згоди на таку передачу та приведення вироку російського суду у відповідність із законодавством України, розгляд питання про передачу цієї особи припиняється, оскільки відповідно до пункту «d» частини першої статті 3 Конвенції, а також п, 4 ч. 1 ст. 606 КПК України згода засудженої особи є однією з обов’язкових умов її передачі для подальшого відбування покарання.

Відповідно до ч. 8 ст. 606 КПК України новий розгляд питання про передачу засудженої особи можливий не раніше, ніж через три роки після відмови засудженої особи від передачі.


Адвокати Подільського Юридичного Центру забезпечують юридичний супровід процесу передачі засуджених до позбавлення волі осіб з територій інших держав для відбування покарання в Україну

Телефонуйте, обговоримо нюанси!

278 переглядів

Comments


bottom of page