top of page

Перевірки охорони праці | Захист бізнесу

Із повідомлення виконавчої служби Вам стало відомо про те, що начальником Управління Держпраці винесено постанову про накладення на фізичну особу-підприємця штрафу у розмірі 372300 (триста сімдесят дві тисячі триста) гривень.

Адвокат для бізнесу

Зазначена постанова мотивована тим, що нібито Вами здійснено перешкоду діяльності інспектору праці шляхом ненадання документів, необхідних для проведення інспекційного відвідування в частині оформлення трудових відносин, чим нібито порушено ст.259 КЗпПУ.

Часто є підстави вважати таку постанову незаконною та такою, що підлягає скасуванню, виходячи з наступного.

1. Інспекційне відвідування здійснене без достатніх для цього підстав.

У акті інспекційного відвідування не вказано було це відвідування плановим чи позаплановим. Виходячи зі змісту Акту, відвідування здійснене на підставі листа Управління Укртрансбезпеки, тобто є позаплановим.

Виключні підстави позапланових заходів контролю суб’єктів господарювання визначені у п.1 ст. 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Під жодну з цих підстав повідомлення Укртрансбезпеки не підпадає. Проведення позапланових перевірок за повідомленнями юридичних осіб заборонене.

Пунктом 2 цієї ж статті визначено, що проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених вищезазначеним п.1 Закону забороняється, крім позапланових заходів, передбачених ч.4 ст.2 цього ж Закону.

У ч.4 ст.2 цього Закону визначено, що перевірки з питань оплати праці проводяться відповідно цього Закону з урахуванням особливостей, визначених у законах у відповідних сферах. Жодним законом у сфері оплати праці не визначені додаткові підстави проведення позапланових заходів. Інструкції, затверджені Кабінетом Міністрів України не можуть вважатися законами в розумінні ч.4 п.2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Виходячи з викладеного інспекційне відвідування здійснено без достатніх для цього підстав, здійснено у заборонений спосіб, а тому є незаконним.

2. Постанова про накладення штрафу винесена без достатніх для цього підстав.

Згідно постанови, накладено штраф на підставі абзацу 7 ч.2 ст.265 КЗпПУ.

Відповідно абзацу 7 ч.2 ст. 265 КЗпПУ юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини (недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю), при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини (фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків)

У постанові про накладення штрафу зазначено про те, що вона винесена на підставі акту інспекційного відвідування з питань законодавства праці. За недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні передбачене накладення штрафу у порядку та розмірі, визначеному абзацом 6 ч.2 ст. 265 КЗпПУ, а не абзацом 7 цієї статті, як помилково зазначено у постанові.

Крім того, частиною четвертою статті 265 КЗпПУ передбачено, що штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пунктом 2 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 визначено, що штрафи можуть бути накладені на підставі:

1) рішення суду…;

2) акта про виявлення під час перевірки (не відвідування) суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю,

3) акта документальної виїзної перевірки ДФС, її територіального органу, в ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Акт інспекційного відвідування як підстава накладення штрафу у Порядку не передбачений.

При цьому Акт перевірки є відмінним від акту відвідування. На відмінність вказує те, що обидва документи кожен окремо передбачені наказом Міністерства соціальної політики від 18.08.2017 № 1338 «Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування інвалідів».

Й саме акт перевірки складається при встановленні порушень, передбачених абзацом 2 частини 2 ст.265 КЗпПУ.

3. Справа про порушення законодавства про працю розглянута з порушенням порядку розгляду.

Так, в порушення п.8 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 розгляд справи здійснено без Вашої участі, чим обмежено право «бути почутою».


Ці та інші порушення є непоодинокими. Адвокати з питань охорони праці, які практикують у Києві, Вінниці надають безкоштовні консультації для юридичних осіб по окремим питанням хорони праці.

Знайти адвоката за посиланням

Телефонуйте, не зволікайте!


コメント


bottom of page