top of page

Пенсія По Втраті Годувальника – Проблемні Питання


Одним з проблемних питань, з яким звертаються до нашого центру, є питання, коли після відстоювання військовим пенсіонером в судовому порядку перерахунку і виплати пенсії з 01.04.2019 з урахуванням при її обчисленні середньомісячної суми додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення та премія), після його смерті вдові, якій призначається пенсія в разі втрати годувальника, розрахунок такої пенсії проводиться виходячи з розміру грошового забезпечення годувальника, станом на 01.03.2018, а не розміру грошового забезпечення станом на 05.03.2019, про що вже було відповідне рішення суду.

Такі дії органи пенсійного фонду обґрунтовують тим, що в рішенні суду, яким зобов’язано перерахувати пенсію годувальника з 01.04.2019 на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення станом на 05.03.2019, не міститься зобов’язань щодо виплати пенсії по втраті годувальника вдові.

Вказане має наслідком те, що особі даний вид пенсії виплачується в розмірі, який фактично вдвічі меншийвід того, на який остання має право.


Для розуміння, наведемо наглядний приклад:

01.01.1998 особі – військовому пенсіонеру була призначена пенсія за вислугу років відповідно до Закону №2262 ХІІ.

01.03.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»( Далі – Постанова №704), якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу.

Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, у зв’язку з чим військовий пенсіонер набув право на перерахування пенсії.

На виконання Постанови № 704 та Постанови Кабінету Міністрів України №103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» від 21.02.2018 (Далі – Постанова № 103) було проведено відповідний перерахунок пенсії, виходячи з розміру грошового забезпечення 10 365,00 грн. (оклад, звання, вислуга років).

Однак, такий перерахунок був проведений з порушенням законодавства, що стало підставою для захисту військовим пенсіонером своїх прав в судовому порядку.

Рішенням окружного адміністративного суду визнано протиправними дії та зобов’язано обласний військовий комісаріат підготувати та направити до Головного управління Пенсійного фонду України в області оновлену довідку про розмір грошового забезпечення особи, станом на 05.03.2019, із зазначенням відомостей про розміри щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, для проведення з 01.04.2019 перерахунку основного розміру його пенсії.

На виконання рішення суду ОВК 15.10.2020 складено оновлену Довідку з відображенням розміру грошового забезпечення військового пенсіонера, що складало 20 127,25 грн, для перерахунку пенсії з 01.04.2019.

В подальшому рішенням суду задоволено адміністративний позов особи та визнано протиправними дії і зобов’язано Головне управління Пенсійного фонду України в області здійснити останньому перерахунок пенсії, починаючи з 01.04.2019, з урахуванням оновленої Довідки обласного військового комісаріату від 15.10.2020, та вказаного в ній розміру грошового забезпечення20 127,25 грн.

Таким чином з 01.04.2019 розмір грошового забезпечення військового пенсіонера для обрахунку пенсії становив 20 127,25 грн.

Особа померла та 01.04.2021 виплату пенсії останньому було припинено.

У зв’язку з вказаним, вдова військового пенсіонера подала до Управління пенсійного фонду заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника, відповідно до ст. 36 Закону №2262 ХІІ.

01.07.2021 останній призначено пенсію в разі втрати годувальника в розмірі 30% заробітку годувальника.Однак обрахунок пенсії проведено з розміру грошового забезпечення 10 365,00 грн. (розмір грошового забезпечення військового пенсіонера для обрахунку пенсії з 01.01.2018 по 31.03.2019), в той час як розмір грошового забезпечення годувальника з 01.04.2019 становив 20 127,25 грн. згідно оновленої Довідки від 15.10.2020, що встановлено рішеннями судів.


Такі дії органу пенсійного фонду є явно протиправними, так як згідно пункту «б» ч. 1 ст. 36 Закону №2262-ХІІ Пенсії в разі втрати годувальника призначаються в таких розмірах: сім’ям військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, які померли внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби, - 30 відсотків заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Тобто нормою матеріального права чітко регламентовано вихідну величну, з якої обраховується пенсія по втраті годувальника – 30 відсотків заробітку годувальника.

Розмір заробітку годувальника з 01.04.2019, в даній змодельованій ситуації, складає 20 127,25 грн. згідно даних оновленої Довідки від 15.10.2020.

А тому, пенсія в разі втрати годувальника вдові підлягає нарахуванню та виплаті в розмірі 30% від зазначеного заробітку годувальника - 20 127,25 грн., згідно даних зазначеної оновленої Довідки від 15.10.2020.


Як показує практика, в добровільному порядку нажаль це питання не врегульовується, та єдиним ефективним способом захисту свого порушеного права є знову ж таки звернення до суду з наступними позовними вимогами:


1. Визнати протиправними дії Головного управління Пенсійного фонду України в області щодо нарахування та виплати _____________ пенсії в разі втрати годувальника - __________________, розрахованій в розмірі 30% від заробітку 10 365,00 гривень.

2. Зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України в області області перерахувати та виплачувати _____________ з _______202__ року пенсію в разі втрати годувальника, розраховану відповідно до ст. 36 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» в розмірі 30% від заробітку годувальника згідно даних Довідки __________ від _________ – виходячи з ________ гривень.


Звичайно, для звернення до суду з даним позовом потрібно провести певну допозовну роботу, зібрати необхідний пакет документів.


Якщо ж годувальник до дати смерті не відстояв своє право на перерахунок пенсії з 01.04.2019, виходячи з розмірів грошового забезпечення станом на 05.03.2019 (з урахуванням надбавок, доплат, підвищень та премій), то в такому випадку особа, якій призначено пенсію в разі втрати годувальника, має право на такий перерахунок. Це дещо інший предмет позову – детальніше за посиланням.


Для отримання консультації та допомоги звертайтеся. Наші контакти


2 802 перегляди

Comments


bottom of page