top of page

Значні Правочини. Чи Варто Вносити Зміни До Статуту?

З тексту однієї з наших консультацій:


"...У Вашому випадку, якщо учасники товариства не мають якихось розбіжностей у поглядах, зміни до Статуту щодо значних правочинів вносити немає потреби.

Цим Ви не покладаєте на себе додатковий обов’язок щоразу при укладенні договорів збирати збори та надавати погодження директору.

Але при цьому можна зрозуміти й контрагентів, які не можуть знати є у Вашому статуті обмеження чи ні, у зв'язку із чим перестраховуються, вимагаючи надати протокол.

Проблем немає. Можна надавати такі протоколи.

Є два шляхи:

1. Для надання підтверджень контрагентам про надання згоди учасниками товариства на вчинення правочинів, можна кожного разу складати та підписувати протокол за формою, яку Вам надало ТОВ "Х

"

2. Також можна одноразово, на початку року скласти протокол, яким би учасники товариства надали погодження на укладення будь-яких правочинів директором Товариства протягом року. У такому випадку надавати контрагентам копію протоколу, яким надано дозвіл на рік.

Квартальні протоколи (+баланси) робити не бачимо потреби. Протокол про надання дозволу на вчинення правочину це є формальність. Ви надаєте протокол контрагенту для того, щоб підтвердити, що директор уповноважений вчиняти правочини на будь-які суми.

Проблема виникне лише тоді, коли у Вас в Статуті буде прописано обмеження щодо вчинення директором "значних правочинів"

У такому випадку:

1) директор без погодження не матиме права підписати договір, якщо вартість його предмету перевищуватиме 50 % вартості чистих активів товариства.

2) потрібно буде при вчиненні кожного правочину підраховувати вартість активів, щоб не помилитися

3) якщо допустите помилку, правочин може бути визнаний не дійсним.

Підсумовуючи викладене, за умови довіри учасників товариства до директора, пропоную:

1. Зміни до Статуту щодо встановлення особливого порядку надання згоди на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета не вносити

2. За потреби надавати контрагентам протоколи погодження учасників на укладення тих чи інших договорів

Щодо сум в договорах.

Цивільним кодексом прямо не передбачена недійсність правочину через незазначення у ньому ціни. Тому у разі потреби ціну чітко можна не визначати, лише визначити, що розрахунки здійснюються за виставленими рахунками або актами поставки, виконаних робіт, тощо. Це не потягне визнання правочину недійсним.

P.S. Щодо загальної оцінки відповідності Статуту вимогам нового закону, просимо надати можливість з ним ознайомитися.

229 переглядів

Comments


bottom of page