Зміни, На Час Воєнного Стану, Щодо Сплати Податків, Зборів, ЄСВ Юридичними особами та ФОП.


Після запровадження воєнного стану, з метою підтримання функціонування економіки держави, Верховною Радою України прийнято Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15 березня 2022 року №2120-IX (набув чинності 17.03.2022), яким запроваджено цілу низку спрощень для бізнесу щодо роботи та сплати податків.


Серед змін:


(1) В частині реалізації пального та оподаткування таких господарських операцій.

Підпункт 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України доповнено новими абзацами, згідно яких, на період дії правового режиму воєнного стану, надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального:

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з примусовим відчуженням або вилученням такого пального для потреб держави відповідно до Закону України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», за умови якщо у майбутньому його попереднім власником або уповноваженою ним особою не буде здійснено заходів щодо отримання компенсації за примусово відчужене або вилучене пальне;

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України, що здійснюються у зв’язку з його передачею Збройним Силам України …. іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, сил цивільного захисту та/або закладам охорони здоров’я державної, комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я …. без попереднього або наступного відшкодування їх вартості;

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України як гуманітарної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».


(2) В частині оподаткування благодійної допомоги

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (ст. 65 ПК України) не включаються такі доходи виплаченої (наданої) благодійниками, у порядку, визначеному Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану на користь:

- учасників бойових дій, які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності в період дії воєнного, надзвичайного стану, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів;

- працівників підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій, у порядку, встановленому законодавством, або на користь членів їхніх сімей;

- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах»;

- сума (вартість) благодійної допомоги, яка виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, на користь фізичних осіб, які мешкають (мешкали) у населених пунктах, на території яких проводяться (проводилися) бойові дії під час дії воєнного, надзвичайного стану, та/або вимушено покинули місце проживання (тимчасово переміщені особи), у зв’язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у тому числі у зв’язку із введенням воєнного, надзвичайного стану, підтвердженими у встановленому законом порядку.


Не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану (пункт 170.7 статті 170 ПК України).


(3) В частині податкового зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару

Податкове зобов'язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції) не виникає, якщо підакцизний товар (підпункт «в» п. 216.3 ст. 216 ПКУ):

- примусово відчужено або вилучено для потреб держави;

- передано Збройним Силам України …іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням;

- надано як гуманітарну допомогу.


(4) В частині права на податкову знижку


Юридичним особам:

За результатами 2022 року при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень статті 166 цього Кодексу до податкової знижки платника податку у звітному податковому році включаються суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 16 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.


Самозайнятим особам та ФОП:

Установлено, що за результатами податкових (звітних) періодів за 2022 рік у складі витрат від провадження певного виду незалежної професійної діяльності, а також у складі витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, можуть враховуватися документально підтверджені витрати у вигляді вартості майна, в тому числі грошові кошти, що добровільно перераховані (надані, передані) Збройним Силам України….


(5) В частині податку на додану вартість

Визначено, що на час дії воєнного стану не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних податком на додану вартість операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:

- придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях, знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного, надзвичайного стану;

- придбані в оподатковуваних податком на додану вартість операціях та передані в державну чи комунальну власність, у тому числі на користь добровольчих формувань територіальних громад, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Не є постачанням товарів та послуг передача/надання товарів та послуг Збройним Силам України … іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням…. крім випадків, якщо такі операції з постачання товарів та послуг оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартість.


(6) В частині оподаткування ввезення ПММ

На час дії воєнного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України:

- бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу – встановлено ставку акцизного податку у розмірі 0,00 євро за 1000 літрів;

- нафти або нафтопродуктів сирих, одержаних з бітумінозних порід (мінералів) - оподатковуються за ставкою у розмірі 7 %.