Зменшення Розміру Пенсії До 70% є Протиправним | Адвокат По Військовим Пенсіям

При перерахунку пенсії з 01.01.2018 усім військовим пенсіонерам, в яких пенсія становила 71-80-90% грошового забезпечення, протиправно її розмір зменшено до 70%01.03.2018 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704  «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб», якою затверджено тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів посадових окладів військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу. Відповідно, з 01.03.2018 відбулося підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців.

Збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, є безумовною підставою для перерахунку пенсії. А тому усім військовим пенсіонерам з 01.01.2018 здійснено перерахунок пенсії.

Здавалося б на перший погляд усе склалося чудово – пенсія перерахована, її розмір значно збільшився.

Разом з тим, під час даного перерахунку військовим пенсіонерам, яким було первинно призначено пенсію до 2014 року в розмірі 75 %, в інших 80 % чи 90% (згідно вислуги років), під час проведення перерахунку у 2018 році процентний розмір пенсій від грошового забезпечення зменшили до 70%. Тобто у Вас до 2018 року була пенсія наприклад 81 %, а з 01 січня 2018 року стала 70% від розміру грошового забезпечення.

Звичайно це є протиправним та управління пенсійного фонду не мало права під час перерахунку пенсії зменшувати первинно призначений відсоток до 70 %. Адже закон, який було введено максимально можливий розмір пенсії за вислугу років на рівні 70%, вступив законну силу лише у 2014 року та поширює свою дію лише на осіб, яким призначається пенсія після 2014 року і не має зворотної дії в часі, тобто не розповсюджується на пенсіонерів, яким пенсія призначена раніше.

Для зручності розуміння, розберемо цю ситуацію на конкретному прикладі:


Читайте також: Додаткові Види Грошового Забезпечення Повинні Враховуватися При Обчисленні Розміру Пенсії


Особа проходила військову службу в Збройних Силах та була звільненна в запас у 2005. Вислуга років на час звільнення з військової служби склала 30 років.

З 01.01.2006 такій особі призначена пенсія за вислугу років за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 року № 2262-ХІІ зі змінами у розмірі 80 % розміру грошового забезпечення.

Відповідно до ч. 4 ст. 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 за № 2262-ХІІ (далі -  Закон № 2262-ХІІ),  усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв'язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій.

Так, пунктом 1 Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 за № 45 пенсії, призначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у зв'язку із підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із Законом, перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

В свою чергу, пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» від 21.02.2018 за № 103 постановлено перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі - Закон) до 1 березня 2018 (крім пенсій, призначених згідно із Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим (спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення із служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи, організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 за № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб».

Відповідно до ст. 13 Закону № 2262-ХІІ (в редакції Закону від 31.03.2005, чинній на час призначення пенсії), пенсії за вислугу років призначаються в таких розмірах: особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, які мають вислугу 20 років і більше (пункт "а" статті 12): за вислугу 20 років - 50 процентів, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я - 55 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); за кожний рік вислуги понад 20 років - 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення.


Читайте також: Обмеження Максимального Розміру Пенсії Є Незаконним


Загальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення, а особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2 - 95 процентів.

Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08 липня 2011 року № 3668-VI, який набрав чинності 01 жовтня 2011 року, внесено зміни до частини 2 статті 13 Закону № 2262-XII, яким встановлено, що максимальний розмір пенсії, обчислений відповідно до цієї статті, не повинен перевищувати 80 процентів відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і віднесені в установленомузаконом порядку до категорії 1, - 100 процентів, до категорії 2, - 95 процентів.

Таким чином, з 01.10.2011 положення частини 2 статті 13 Закону № 2262-ХІІ щодо визначення граничного розміру пенсії за вислугу років 90 % відповідних сум грошового забезпечення втратили чинність у зв'язку з внесенням змін до редакції цієї статті Законом № 3668-VІ.

В подальшому, відповідно до Закону України від 27.03.2014 за №1166-VІІ «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання України», який набрав чинності 01.04.2014 були внесені зміни до частини другої статті 13 Закону № 2262-ХІІ, де число «80» замінили на число «70» (максимальний розмір пенсії), що, й стало підставою для проведення управлінням пенсійного фонду перерахунку пенсії військового пенсіонера в розмірі 70% від грошового забезпечення.

Разом з тим, з системного аналізу вказаних вимог законодавства слід прийти до висновку, що положення статті 13 Закону №2262-ХІІ, якими встановлено розмір пенсії виходячи з 70 % від грошового забезпечення, можуть застосовуватись лише до правовідносин, що виникли після 01.04.2014, тобто після набрання ними чинності, та стосуються питань саме призначення пенсії, а не її перерахунку. Адже до останнього застосовуються спеціальні норми, що регулюють умови та підстави встановлені саме щодо перерахунку пенсії.

Всупереч наведеного, при здійснені перерахунку пенсії військовому пенсіонеру на підставі Постанови №103, Управління пенсійного фонду застосувало норми, які регулюють питання саме призначення пенсії, що є безпідставним.

Так, згідно зі статтею 22 Конституції України закріплені нею права і свободи не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Варто зазначити, що призначення та перерахунок пенсії є різними за змістом та механізмом процедурами та встановлення граничного розміру пенсії за вислугу років у розмірі 70 відсотків грошового забезпечення не стосуються перерахунку вже призначеної пенсії. Відтак, при перерахунку пенсії відповідним категоріям військовослужбовців має застосовуватись норма, що визначає розмір грошового забезпечення у відсотках, яка діяла на момент призначення пенсії.

ЗВЕРТАЙТЕСЯ, раді будемо допомогти і Вам.

Працюємо по всій країні!

Телефонуйте або пишіть нам в ЧАТ просто зараз!

НАША ПРАКТИКА:

Вінниця

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707598

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88982504

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88906582

Київ

http://reyestr.court.gov.ua/Review/91066045

http://reyestr.court.gov.ua/Review/91484314

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90071920

Львів

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90888174

Одеса

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86730109

Хмельницький

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86587303

http://reyestr.court.gov.ua/Review/86872380

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88174154

Харків

http://reyestr.court.gov.ua/Review/88743178

…….та інші

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ З ДАНОГО ПРЕДМЕТУ СПОРУ:

Правова позиція Верховного Суду в рішенні від 04.02.2019 у зразковій справі №240/5401/18 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/79615886)

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon

Ми добиваємось повернення витрат на правничу допомогу!

Військовий адвокат, безкоштовна консультація військового юриста, военный адвокат, военный юрист, консультация военного юриста, хороший военный адвокат, консультації військовослужбовців онлайн, безкоштовна консультація військовослужбовців, адвокат для військовослужбовців, військовий адвокат Київ, Одеса, Дніпро, Львів, консультація військового юриста, безкоштовна консультація військовослужбовців, адвокат для военнослужащего, адвокат по уголовным делам Киев, Винница, Одеса, уголовный адвокат, где найти хорошего адвоката, лучшие адвокаты винницы, военный адвокат украина, военный адвокат харьков, военный адвокат, військовий адвокат, адвокати вінниці, найкращий адвокат вінниці, військові адвокати, где найти хорошего адвоката, адвокаты киева, адвокат по уголовным делам киев винница, специалист по интеллектуальной собственности, адвокат интеллектуальная собственность, lawyer on intellectual property, ukrainian law firm in intellectual property, intellectual property ukraine lawyer, Lawyer in intellectual property, ukrainian lawyer, адвокат інтелектуальна власність вінниця, адвокат з інтелектуальної власності, юридична компанія інтелектуальна власність, юрист по інтелектуальній власності, інтелектуальна власмність адвокат, інтелектуальна власність , адвокат Київ, адвокат по ДТП, юрист ДТП, адвокат звернення до Європейського суду з прав людини, адвокат по ЄСПЛ, юридические услуги Винница, Юридичні послуги Вінниця, Вінницькі найкращі адіокати, юридична консультація у Вінниці, интелектуальная собственность в Украине, юридическая компания по интелектуальной собственности, лучшие адвокаты Винницы, ТОП 10 адвокатов Винницкой области Винницы, юридическая консультация предприятия, адвокат по интелектуальной собственности,, семейный адвокат Винница, адвокат для военнослужащего, налоговый адвокат винница Адвокаты Киева, Адвокат по ДТП Киева, Адвокаты Киева Семейный Адвокат Киев, Семейный адвокат в Киевев, Военный Адвокат Киев, Найти хорошего адвоката в Киевев, Адвокат по Екстрадиции в Киевев, Екстрадиционеный Адвокат, Англоязычный адвокат Киев адвокат по екстрадиции, налоговый жадвокат, военный адвокат Киев, найти адвоката в Кивев, адвокаты киева, хороший адвокат по ДТП Киев, адвокат для предприятия, аадкокат Киев цена, лулчшие адвокаты киева, Адвокат по интеллелктуальной собственности