top of page

Запит З Податкової. Що Варто Знати Аби Вберегтися Від Податкової Перевірки? | Податковий Адвокат

Ви отримали від податкової запит про надання інформації (пояснень та їх документальних підтверджень) по здійснених операціях. Що варто знати аби вберегти свій бізнес від позапланової перевірки?Так, згідно з абзацами 1, 2 пункту 73.3 статті 73 ПК України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Підстави для подання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб`єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;

2) для визначення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до статті 39 цього Кодексу та/або для визначення рівня звичайних цін у випадках, визначених цим Кодексом;

3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;

4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків: податкової накладної покупцю або про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов`язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування; акцизної накладної покупцю або про порушення порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної;

5) у разі проведення зустрічної звірки;

6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб`єкти інформаційних відносин зобов`язані подавати інформацію, визначену в запиті контролюючого органу, та її документальне підтвердження (крім проведення зустрічної звірки) протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом) (абзац шістнадцятий пункту 73.3).

Вимоги до оформлення запиту.

Крім того, запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб`єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу.

Згідно вимог передбачених Порядком періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 №1245 у запиті контролюючий орган обов’язково повинен зазначити:

- посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації;

- підстави для надіслання запиту;

- опис інформації, що запитується;

- в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

При цьому варто зауважити, що запит контролюючого органу про надання  платником податків інформації та підтверджуючих документів повинен містити вказівку на чітко визначені обставини, які згідно з  пунктом 73.3 статті 73 ПК України є умовою звернення з таким запитом. Без зазначення в запиті  конкретних фактів, які стали підставою для його направлення, платник податків об`єктивно позбавлений  можливості надати відповідні пояснення та їх документальне підтвердження.

Отже, якщо запит з податкової не відповідає вказаним вимогам у платника податків не виникає обов’язку надавати запитувану інформацію. В такому випадку, контролюючий орган не має право призначити позапланову перевірку у разі невиконання направленого запиту.

Даний висновок податкового адвоката Подільського юридичного центру узгоджується судовою практикою, підтвердженою Верховним Судом.

Шукаєте якісної та професійної допомоги податкового адвоката – не зволікайте та звертайтесь!


Також читайте:

ФОП, який одночасно є найманим працівником не зобов’язаний сплачувати ЄСВ

138 переглядів

Comments


bottom of page