top of page

Заборона бути притягненим до суду або покараним двічі

Важливе для українського правового поля сьогоднішнє одностайне рішення Великої палати Mihalache v. Romania: визначено критерії, для цілей статті 4 Протоколу № 7, чи становить рішення «виправдання» чи "засудженя" і чи є воно "остаточним".

По-перше, судове втручання не є необхідною умовою для того, щоб рішення розглядалося як «виправдувальний вирок» або «засудження»: в будь-якій конкретній справі має значення те, що рішення було винесено органом, який бере участь у здійсненні правосуддя у відповідній національній правовій системі, і що цей орган є компетентним згідно з національним законодавством встановлювати і, якщо треба, покарати незаконну поведінку.

По-друге, для того, щоб визначити, чи є конкретне рішення "виправданням" або "засудженням", Суд розгляне фактичний зміст рішення та оцінить його вплив на становище заявника, зокрема, чи було його "кримінальну" відповідальність встановлено після оцінки обставин справи органом, наділеним національним законодавством можливістю розглянути справу по суті та правом прийняття рішень.

Щодо "остаточності" рішення у сенсі статті 4 Протоколу № 7, необхідно встановити, чи підлягає воно "звичайному засобу правового захисту", тобто засобу оскарження з чітко визначеними процедурою і строками. В цій справі, наприклад, можливість відновлення провадження та перегляду рішення, не пов'язана з будь-яким строком, не є "звичайним засобом захисту".

Суд також пояснив, що умови, що дозволяють поновити справу у значенні винятку, в п. 2 статті 4 Протоколу № 7, такі як виникнення нових або нововиявлених обставин, або виявлення фундаментального дефекту у попередньому провадженні, є альтернативними і не кумулятивними .

Щодо "фундаментального дефекту" , лише серйозне порушення процедури, що суттєво підірвало справедлівисть попереднього розгляду, може служити підставою для перегляду на шкоду обвинуваченому. Отже, у таких випадках проста переоцінка доказів вищою інстанцією не задовольнить цьому критерію. Проте, у ситуаціях, коли перегляд може спрацювати на користь обвинуваченого, характер дефекту повинен оцінюватися насамперед для того, щоб з'ясувати, чи було порушення прав захисту і, отже, перешкода для належного відправлення правосуддя.

За повідомленням Судді ЄСПЛ Г.Юдківськоі


30 переглядів

Comentarios


bottom of page