Документи Для Отримання Громадянства України

ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України», іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є:


визнання і дотримання Конституції України та законів України;

подання зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців) чи подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства).

Якщо особа перебуває у громадянстві (підданстві) декількох держав, така особа повинна подати зобов’язання про припинення всіх громадянств.

безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;

отримання дозволу на імміграцію;