top of page

Документи Для Отримання Громадянства України

ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадянство України», іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України. Умовами прийняття до громадянства України є:


визнання і дотримання Конституції України та законів України;

подання зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземців) чи подання декларації про відсутність іноземного громадянства (для осіб без громадянства).

Якщо особа перебуває у громадянстві (підданстві) декількох держав, така особа повинна подати зобов’язання про припинення всіх громадянств.

безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років;

отримання дозволу на імміграцію;

володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування;

наявність законних джерел існування.


Вказані вимоги мають бути виконані ОДНОЧАСНО.


Перелік документів.

Для прийняття до громадянства України особа (особисто або за дорученням) до територіального підрозділу ДМС України за місцем проживання подає такі документи:

1) заяву про прийняття до громадянства України (в двох примірниках);


2) три фотокартки (розміром 35 x 45 мм);


3) зобов'язання припинити іноземне громадянство - для іноземців.

(Письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України) або декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності;


4) документ, що підтверджує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років, - для особи, яка в'їхала в Україну іноземцем (копія паспортного документа);

(Безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України)


5) копію документа, що підтверджує отримання дозволу на імміграцію в Україну;


Дозвіл на імміграцію надається в межах квоти імміграції.


Квота імміграції встановлюється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку по категоріях іммігрантів:

- діячі науки та культури, імміграція яких відповідає інтересам України;

- висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;

- особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України іноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тисяч доларів США;

- особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

- особи, які раніше перебували в громадянстві України;

- батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти;

- особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- особи, які прослужили у Збройних Силах України три і більше років.


Дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції надається:

- одному з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі понад два роки, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;

- особам, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;

- особам, які мають право на набуття громадянства України за територіальним походженням;

- особам, імміграція яких становить державний інтерес для України;

- закордонним українцям, подружжям закордонних українців, їх дітям у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України.

Такий дозвіл діє протягом ОДНОГО року.


6) один із таких документів:

- документ про володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, який видається в Україні керівником навчального закладу, місцевим органом виконавчої влади України або виконавчим органом місцевого самоврядування;

- копію атестата чи витяг із залікової відомості диплома - для особи, яка має документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови;

- документ, що підтверджує інвалідність, - для особи, яка має фізичні вади (сліпа, глуха, німа).


7) документ про наявність законних джерел існування протягом останніх шести місяців на момент подання заяви про прийняття до громадянства України.

(Законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім’ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи. У разі подання особою документа про наявність власних фінансових заощаджень сума коштів на банківському рахунку повинна бути не менше ніж дванадцять прожиткових мінімумів на одну особу (виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого на момент подання заяви про прийняття до громадянства України).

8) квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує підстави для звільнення від його сплати (разом із копією).

(Державно мито складає 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (8 грн. 50 коп.).

Заява про надання громадянства розглядається протягом ОДНОГО РОКУ.


Потрібен міграційний адвокат – звертайтесь! Контактні дані та адреса за посиланням! Ми з радістю Вам допоможемо!

5 417 переглядів

Comments


bottom of page